موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

تعریف قتل و انواع مجازات آن

قتل با توجه به نوع جرمی که شخص مرتکب آن می گردد یکی از سنگین ترین مجازات را به همراه دارد. در موضوع قتل با عنایت بدین موضوع که همواره جان یک انسان گرفته می شود واکنش جامعه نیز وجود دارد. البته بدیهی است قتل فقط مخصوص قتل عمد نمی باشد و می تواند انواع دیگر قتل ها را نیز دربر داشته باشد مثل قتل غیرعمد و... از این رو بر آن شدیم مطالب ارزنده ای در خصوص تعریف قتل برای علاقه مندان از سوی موسسه حقوقی دادآوران نستوه ارائه نماییم.  در این میان ممکن است برای مخاطب پرسشی هایی مطرح شود که بیان و پاسخ به آنها ابهاماتی بسیاری را در خصوص قتل مرتفع می کند که عبارتند از : قتل چیست؟ شرایط قتل چگونه است؟ مجازات قاتل چیست؟ بهترین وکیل پرونده های قتل در تهران کیست؟ وکیل متخصص دعاوی کیفری در تهران کیست؟ مدارک شکایت قتل چیست؟ چگونه قتل را اثبات کنیم؟ نمونه شکایت قتل چگونه است؟ برای اطلاع از همه این سوالات هم اکنون می توانید با وکلا و مشاوران موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

تعریف قتل :

قتل به معنی سلب حیات از دیگری بدون مجوز قانونی است. حال اگر این سلب حیات عمدی باشد قتل عمد محسوب می شود و مستوجب قصاص می باشد و به اگر به صورت غیر عمد باشد، قتل غیرعمد محسوب می شود و موجب پرداخت دیه و تعزیر می باشد.

با این وصف به یاد داشته باشید که اصل بر قابل مجازات بودن جرایم عمدی است و قابل مجازات بودن جرایم غیرعمدی استثنائی بر اصل محسوب میشود.

در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود.

عنصر مادی قتل

الف: رفتار مجرمانه در جرم قتل

جرم قتل بدون شک با فعل محقق می شود خواه افعال مادی یا اصابتی باشد، خواه افعال غیرمادی یا غیر اصابتی یا معنوی باشد. افعال مادی به طور عینی روی جسم و جان انسان اثر می گذارد مانند چاقوزدن، خفه کردن، سم دادن، آتش زدن و... اما افعال معنوی فقط بر روی روح انسان تاثیر می گذارد و مداخله ایی در جسم او ندارد مانند انفجار، صوت، فریاد زدن، خبر ناگهانی به کسی دادن، ترساندن و...

قانونگذار در ماده 501 قانون مجازات اسلامی به صراحت جنایات را از طریق افعال معنوی برشمرده است.

جنایات از طریق ترک فعل

در قانون سابق جنایات از طریق ترک فعل مسکوت مانده بود اما قانونگذار در سال 1392 به صراحت تحقق جنایت از طریق ترک فعل را با جمع 3 شرط ذیل پذیرفته است بدین نحو :

1- شخص به موجب قانون یا عرف یا قرارداد تعهدی را بر عهده گرفته  باشد مانند سوزن بان، دایه، پرستار

2- متعهد به رغم توانایی خود در انجام تعهدش از انجام آن خودداری کند.

3- جنایات واقع شده مستمر به ترک فعل او باشد.

با جمع این سه شرط جنایاتی که از طریق ترک فعل محقق شده است برای ترک فعل مسئولیت کیفری به دنبال دارد.

بیشتر بدانیم : قتل عمدی چیست؟

مثال : فرد مجروحی را برای درمان به بیمارستان منتقل می کنند اما پذیرش بیمارستان از پذیرفتن مجروح خودداری می کنند تا اینکه آن مجروح بر اثر خون ریزی شدید فوت می کند. بیمارستان تعهد قانونی دارد و علیرغم تعهد آن را انجام نداده است اما علت خونریزی مجروح بودن شخص است نه بیمارستان نکته بسیار مهم آنکه اگر بیمارستان او را بپذیرد (فعلی را بر عهده گرفته) و سپس او را درمان نکند (ترک همان فعل) این امر منجر به جنایت می شود بنابراین ترک فعل ساده ضمان آمر نیست بلکه ترک فعلی که مسبوق به فعل باشد ضمان آور است

ب: موضوع جرم قتل باید 2ویژگی داشته باشد

1- قوه حیات باید داشته باشد (زنده باشد)

2- محقون الدم باشد (مهدور الدم نباشد) خون مباح و حلال باشد.

علاوه بر اینکه قانون گذار وجود حیات پایدار یا مستقر را برای ثبت قصاص حتی برای جنین لازم دانسته است. در مورد انسان کامل هم این شرط را پیش بینی کرده است. زیرا اگر انسانی در حکم مرده قرار گیرد و آخرین رمق حیات در او باقی باشد و آنگاه کس دیگری به زندگی او خاتمه دهد بر آن شخص قصاص ثابت نمی شود و او تنها دیه جنایت بر میت را می پذیرد. پس با این شرایط ملاک تحقق قتل آن است که مقتول در زمان قتل از حیات مستمر برخوردار باشد.

ت: نتیجه مجرمانه جرم قتل

قتل از مصادیق مجرمانه مقید به نتیجه می باشد. پس اگر اقدام مرتکب منجر به سلب حیات از مجنی علیه نگردد قتل حاصل نشده است و مرتکب با حصول شرایطی قابل مجازات می باشد. ذکر 2 نکته در اینجا ضروری است :

اول آنکه زمانی می توان مرتکب را از باب سلب حیات مسئول قلمداد کرد که میان رفتار او با نتیجه، رابطه سببست برقرار باشد و در این میان عامل ثالثی این رابطه استناد را قطع نکرده باشد. به طور مثال: الف به قصد قتل ب او را از بلندی پرت می کند اما ب در وسط راه بر اثر افتادن روی سیم های برق و برق گرفتگی فوت می کند در اینجا رابطه سببیت میان فعل با نتیجه برقرار است اگر چه آنچه مرتکب قتل شده است برق گرفتگی بوده است اما به لحاظ قابلیت پیش بینی آن برای مرتکب داخل در قصد او بوده و مانع از برقراری ارتباط یا رابطه استناد نیست.

دوم آنکه برای ثبوت قصاص بر جانی لازم است که مجنی علیه هم در زمان فعل هم در زمان نتیجه به طور مستمر محقون الدم باشد پس اگر مجنی علیه در زمان فعل و در زمان سلب حیات مهدورالدم باشد مرتکب جرم علاوه بر تعزیر به پرداخت دیه محکوم می شود.

جرم قتل یکی از جرائم خشن به حساب می آيد و وکلای متخصص در این حوزه از تخصص و دانش کافی می بایست بهره مند باشند. پرونده های قتل با توجه به وجود حساسیت های موجود در آن همیشه کانون توجه طرفین این دعوا قرار داشته است. در سال های اخیر نیز بعضی از پرونده های قتل با توجه به اهمیت آنان رسانه ای شده اند. بر همین مبنا در دعاوی مرتبط با قتل می بایست از وکلای متخصص در همین حوزه بهره مند گردید. موسسه حقوقی دادآوران نستوه با تشکیل دپارتمان حقوق کیفری می تواند بهترین وکلای خود را که تحت عنوان گروه وکلای نستوه فعالیت می نمایند را معرفی نماید.

logo-samandehi