موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

جرم

عناصر تشکیل دهنده جرم کدامند؟
عناصر تشکیل دهنده جرم به تفکیک چیست؟
آیا در خصوص جرم و عناصر تشکیل دهنده آن میدانید؟
جرم معضلی است در جامعه و شخصی که جرم را مرتکب می شود مستحق مجازات است ولی جرم چیست و چه اشخاصی و با چه شرایطی مستحق مجازات می شوند و اینکه برای تححق جرم چه عناصری می بایست وجود داشته باشد و اگر عناصر تشکیل دهنده جرم وجود نداشته باشد چه اتفاقی خواهد افتاد، برای دانستن جرم و عناصر تشکیل دهنده آن مقاله پیش رو که در موسسه حقوقی دادآوران نستوه و توسط گروه وکلای نستوه تهیه شده و به رشته تحریر درآمده  توسط کارشناسان و وکلای متخصص در امور کیفری را مطالعه نمایید.
درباره جرم و عناصر تشکیل دهنده آن بدانیم...
مطابق با اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته هر رفتار اعم از فعل و یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب است و ماده 12 قانون مجازات اسلامی که تأیید نموده است حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و نیز اجرای آن می بایست از طریق مرجع صالح و به موجب قانون و با شرایط و کیفیات مقرر در آن صورت گیرد.
مواد فوق الاشاره یکی از مهمترین اصول قانون جزا را تشکیل می دهند و آن هم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است در امور کیفری است.
به صورت کلی لازمه تشکیل هر جرم 3 عنصر می باشد که با جمع این 3 عنصر جرم تحقق یافته و عدم وجود هر کدام از عناصر 3 گانه مورد اشاره مساوی است با عدم تحقق جرم و به زبانی ساده قابلیت شکایت و تعقیب کیفری زایل می گردد.
این 3 عنصر عبارتند از:
1- عنصر قانونی:
این عنصر همان منشأ وجودی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را تأیید دارد چرا که قانون رکن لازم و اساسی وجود جرم است.
2- عنصر مادی:
مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، عنصر مادی می تواند با فعل و یا ترک فعل باشد و در اینجا می بایست دید جرم دارای کدام مورد است.
3- عنصر روانی:
عنصر روانی را همان وجود سوء نیت در تشکیل جرم آورده اند.
1- عنصر قانونی جرم:
عنصر قانونی تعیین کننده وصف مجرمانه است به معنی ساده این که قانونگذار می بایست قبل از ارتکاب فعل یا ترک فعل موضوع را جرم انگاری نموده باشد و برای آن مجازات تعیین نموده باشد و هرگاه چنین مهمی اتفاق نیفتاده باشد جرمی واقع نشده است هر چند بعد از اتفاق حاصله موضوع جرم انگاری گردد.
در امور کیفری یکی از مهمترین اصول را می توان اصل برائت دانست که 2 شاخه مهم را در بر می گیرد:
1- تبرئه در حال شک
2- منع دلیل تراشی به وسیله قیاس
نتیجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات می تواند 2 اصل مهم باشد بدین شرح که:
1- تفسیر مضیق و محدود قوانین جزایی یا همان تفسیر به نفع متهم
2- عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی که اصولاً قوانین ناظر به آینده می باشند.
البته عطف به ما سبق نشدن قوانین جزائی با چند استثناء است که این موارد را می توان بدین شرح عنوان نمود:
1- قوانین خفیف
2- قوانین مساعد به نفع متهم
3- قوانین جرم زدا
4- قوانین تفسیری
5- قوانین ناظر به مرور زمان
6- قوانین شکلی با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی
2- عنصر مادی جرم:
عنصر مادی جرم معمولاً بایستی به صورت فعل صورت بگیرد البته قانون گذار مواردی را نیز به عنوان ترک فعل نیز برای تحقق جرم پیش بینی کرده است به طور مثال در فعل می توان ضرب و جرح عمدی را عنوان نمود و در ترک فعل می توان عدم کمک از سوی غریق نجات در هنگام غرق شدن را عنوان نمود.
3- عنصر روانی جرم:
سوء نیت خود در یک تقسیم بندی  به 2 دسته تقسیم می شود بدین شرح که:
1- سوء نیت عام جرم:
عمد در موضوع داشته باشد یعنی مشتمل بر اراده آگاهانه در انجام رفتار مجرمانه داشته باشد.
2- سوء نیت خاص جرم:
مشتمل است بر اراده آگاهانه نسبت به موضوع و نتیجه مجرمانه قصد اضرار به شخص معین و... را داشته باشد.
امور کیفری از امور وکالتی حساس می باشند چرا که منجر به مجازات خواهد شد وجود وکیل دادگستری و یا وکلای دادگستری می تواند در پرونده تضمیین کننده احقاق حقوق قانونی هر یک از طرفین باشد و به یا داشته باشید وکیل یا وکلای دادگستری را در ابتدای امر و در مرحله تحقیقات مقدماتی و تا زمانی که پرونده در دادسرا مطرح است را به همراه داشته باشید چرا که وجود وکیل دادگستری یا وکلای دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی خیلی بیشتر نیاز است پس هم اکنون برای داشتن یک وکیل پایه یک دادگستری و یا داشتن دو وکیل دادگستری در پرونده خود، با وکلای موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

logo-samandehi