موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

دسترسی غیرمجاز به داده های الکترونیک

دسترسی غیرمجاز چیست؟

دسترسی غیر مجاز عبارت است از رخنه غیر قانونی به سامانه کامپیوتری حفاظت شده توسط شخص یا اشخاصی که مجاز به استفاده از آن نیستند. این عمل گاهی در زبان فنی، هک یا رخنه گری هم نامیده می شود. با این حال هک دقیقاً به معنای دسترسی غیر مجاز نیست.

هک به شیوه رخنه در سامانه رایانه ای است که در نفس خود بزه نمی باشد و در میان متخصصان علوم رایانه به هنر هک معروف است. در هر حال چنانچه دسترسی از طرق غیر قانونی باشد بزه دسترسی غیر قانونی محقق شده است.

در حقوق سنتی، جرمی معادل دسترسی غیر مجاز وجود ندارد. جرم دسترسی غیر مجاز به داده ها می تواند به نوعی مادر اغلب جرائم رایانه ای باشد. با این وجود اگر بتوان شکستن حریم اطلاعات و حفاظت شدگی آنها را به جبر و قهر دانست می توان این جرم را در حقوق سنتی با جرم هتک حرمت منازل غیر یا ورود به عنف به ملک دیگری مشابه دانست.

مواردی که در خصوص دسترسی غیرمجاز به داده های الکترونیک می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • شکایت در جرایم رایانه ای چگونه است؟
  • داسرای جرایم رایانه ای در کجا واقع شده است؟
  • دفاع در دادسرای جرایم رایانه ای چگونه است؟
  • شکایت در دسترسی غیرمجاز به چه نحو است؟

برای مشاوره تخصصی می توانید با وکیل متخصص جرایم سایبری در دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای نستوه از طریق شماره های اعلامی در سایت در ارتباط باشید.

مبنای جرم انگاری جرم دسترسی غیر مجاز چیست؟

مبنای جرم انگاری جرم دسترسی غیر مجاز به داده ها، ابتدا مبنای اخلاقی است. به این معنی که حقوق احترام به حریم اشخاص را ضروری می داند و از این رو، گرچه ورود به داده های افراد بدون ضرر باشد، اما به جهت نقض حریم خصوصی اشخاص، جرم انگاری گردیده است. علاوه بر این ارزش سامانه های رایانه ای به جهت داده های درون آن است و ورود به این سامانه ها ارزش محرمانگی را از بین می برد.

ماهیت جرم دسترسی غیر مجاز چیست؟

گفتیم که دسترسی غیرمجاز، می تواند مادر بیشتر جرائم رایانه ای باشد. در قیاس با جرائمی مانند کلاهبرداری اینترنتی و یا تروریسم سایبری، دسترسی غیر مجاز یک عمل مقدماتی و در راستای انجام جرم اصلی محسوب می گردد.

حال سوال آنجاست که آیا دسترسی غیر مجاز و کلاهبرداری اینترنتی دو جرم جداگانه با مجازات جداگانه هستند؟به نظر می رسد که پاسخ به این سوال مثبت باشد و گرچه ورود غیر مجاز در راستای جرم کلاهبرداری بوده، اما شامل مقررات تعدد جرم بوده و مجازات دو جرم اعلام می گردد.

مجازات جرم دسترسی غیر مجاز به داده ها چیست؟

بر اساس ماده 1 قانون جرائم رایانه ای هر کس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جزای نقدی از 5 میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. این ماده در بر گیرنده مجازات جرم دسترسی غیرمجاز عام است، چون در همین قانون نوع خاصی از دسترسی غیرمجاز پیش بینی شده است که به داده های سری ارتباط دارد.

بر اساس ماده 4 قانون جرائم رایانه ای هر کس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده 3 این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های مخابراتی یا رایانه ای را نقض کند به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. گرچه این ماده در بخش جاسوسی رایانه ای آمده، اما از جهت ارکان جرم با بزه دسترسی غیر مجاز تفاوتی ندارد.

مرتکب جرم دسترسی غیر مجاز چه فردی است؟

مرتکب بزه غیر مجاز هر فردی می تواند باشد. اما به ضورت تکنیکال و حرفه ای تنها افرادی قادر به انجام این بزه هستند که تسلط مناسبی بر رایانه و هک داشته باشند. بنابراین مرتکبان این جرم عموماً افرادی باهوش و توانا محسوب می گردند.

موضوع جرم دسترسی غیر مجاز چیست؟

موضوع این جرم، داده یا سامانه های کامپیوتری و مخابراتی می باشد. بزه دیده این جرم می تواند شخص حقیقی یا حقوقی یا خصوصی و یا عمومی باشد. اما اگر موضوع جرم از داده ها و اطلاعات سری باشد مرتکب به مجازات ماده 4 قانون جرائم رایانه ای محکوم خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که موضوع این جرم داده های سری نیست، بلکه سامانه هایی است که در آنها داده های سری وجود دارد. پس اگر شخصی به قصد دسترسی وارد سامانه هایی شود که داده های سری را نگهداری میکنند، گرچه به داده سری دست پیدا نکند، مجازات دسترسی به داده های سری را خواهد داشت.

بنابراین قصد دسترسی غیر مجاز به داده های سری برای ارتکاب جرم مزبور کفایت کرده و لزومی ندارد که مرتکب حتماً به داده های سری دست پیدا کند. جرم دسترسی به داده های سری، نیازمند وجود سونیت است. یعنی اگر دسترسی شخص به داده ها مجاز یا از سری بودن آنها بی اطلاع باشد بزه دسترسی به اطلاعات سری تحقق پیدا نکرده است.

رکن مادی جرم دسترسی غیر مجاز چیست؟

رکن مادی یا رفتار مادی جرم دسترسی غیر مجاز، دسترسی یا توانای بهره گیری یا دسترسی از سامانه یا داده و مفهومی کلی تر از رخنه گری می باشد. رخنه گری یا هک تنها در مواردی محقق می شود که به اطلاعات حفاظت شده دسترسی پیدا شود، اما جرم دسترسی به داده ها ممکن است در مورد سامانه های حفاظت شده یا نشده باشد.

چگونه می توان از جرم دسترسی غیرمجاز شکایت کرد؟

برای شکایت از این جرم بایستی ادله اثباتی وجود داشته باشد. معمولاً ادله اثباتی جرم دسترسی غیر مجاز توسط کارشناسان مربوطه احراز گشته و یا توسط نهادهای مرتبط یا امنیتی کشف می شود. مرجع رسیدگی به جرم دسترسی غیر مجاز دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای بوده و ضابط مربوطه، پلیس فضای تبادل اطلاعات یا فتا می باشد.

مفتخریم که علاوه بر دارا بودن زبده ترین وکلای کارآزموده فضای سایبری و رایانه ای، از خدمات مشاوره ای زبده ترین کارشناسان حوزه امنیت شبکه و اینترنت بهره میبریم. روال انجام و رسیدگی به پرونده های مرتبط به حقوق سایبری طی پروسه ای معین و با دقت و مطالعه فراوان خواهد بود.

وکلای دپارتمان سایبری موسسه حقوقی دادآورا نستوه مفتخر به ارائه کلیه خدمات حقوقی و تنظیم لوایح کاملا تخصصی و اعلام وکالت از ابتدا تا انتها به شما عزیزان می باشند.

logo-samandehi