موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

رشوه نیروی انتظامی

رشوه مالی است که افراد به کارمندان دولت و بخش های عمومی و نظامیان و سایر اشخاصی که در بخش های حاکمیتی مشغول به کار هستند پرداخت میکنند که در ازای این مال کاری را انجام داده یا از انجام کاری صرفنظر کنند. بنابراین عنصر مادی جرم ارتشا به دو طریق مثبت و منفی قابل تحقق می باشد.

برای مثال شخصی به مدیر دفتر دادگاه یک میلیون تومان می پردازد که پرونده وی را گم کند و یا شخصی به افسر پلیس مالی تملیک میکند که وی را بازداشت نکند.

مواردی که در خصوص دریافت رشوه توسط نیروی انتظامی می بایست مد نظر قرار گیر عبارت است از

  • مجازات دریافت رشوه چیست؟
  • دریافت رشوه توسط مامور نیروی انتظامی چه مجازاتی دارد؟
  • وکیل دادسرا و دادگاه نظامی شمال تهران کیست؟
  • بهترین وکیل دادسرای نظامی کیست؟
  • وکیل دادسرای نظامی در پاسداران کیست؟

در تحقق جرم ارتشا، لازم نیست مالی به طور مستقیم به رشوه گیرنده پرداخت گردد، یا اصولاً لازم نیست حتماً مالی به طور فیزیکی پرداخت گردد، بلکه رشوه می تواند به صورت انتقال مال یا انجام معامله صوری باشد، همچنین رشوه می تواند به نزدیکان فرد رشوه دهنده نیز پرداخت شود.

پس اگر شخصی رشوه را به حساب همسر رشوه گیرنده نیز واریز کند، در صورت تحقق سایر شرایط، ارتشا محقق می گردد.

همچنین دادن وام بدون ضابطه، ابرا، هبه، عیدی و... نیز می تواند از مصادیق جرم ارتشا باشد.

یکی از جرائم بسیار متداول در نیروهای مسلح، جرم ارتشا می باشد.

شاید علت این موضوع رابطه تنگاتنگ این نیرو و مخصوصاً نیروی انتظامی با مردم باشد.

در بسیاری از موارد نیز ممکن است فرد نظامی آگاهی لازم در مورد این جرم نداشته باشد و گمان برد که عمل او ارتشا نیست، اما باید بدانید که دریافت هر وجهی خارج از چارچوب قانون موجب تحقق جرم ارتشا و در پی آن مجازات های بسیار سنگین آن برای مستخدمین نیروهای مسلح است.

در جرم ارتشا، رشوه دهنده، رشوه گیرند و نیز فردی که موجبات ارتشا را فراهم نموده است، قابل پیگیری و مجازات می باشند. اما اگر رشوه دهنده از پرداخت رشوه ناگزیربوده و در اصطلاح ((مضطر)) باشد، از تعقیب کیفری معاف و مالی که به عنوان رشوه پرداخت کرده است به او مسترد می گردد.

مجازات ارتشا در قانون نیروهای مسلح، چنانچه تا مبلغ صد هزار تومان باشد، حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل مبلغ ماخوذه و یک درجه تنزل درجه می باشد.

اگر رشوه بین صد هزار تا یک میلیون تومان باشد، رشوه گیرنده نظامی به حبس از دو تا ده سال، جزای نقدی معادل قیمت ماخوذه و نیز دو درجه تنزل درجه محکوم میگردد.

اگر رشوه بیش از یک میلیون تومان باشد، رشوه گیرنده به حبس از سه تا 15 سال، جزای نقدی معادل قیمت رشوه ماخوذه و انفصال دائم از نیروهای مسلح، محکوم می شود.

همچنین در این مورد، فرد نظامی به طور دائم از نیروهای مسلح اخراج می گردد.


همچنین  فرد نظامی متهم، از زمان صدور كيفرخواست، از شغل خود معلق خواهد شد.

چنانچه متهم به موجب رأی قطعی تبرئه گردد، ايام تعليق جزء ایام خدمت او محاسبه و حقوق و مزايای مدتی را كه به علت تعليقش دریافت نکرده، به او پرداخت خواهد شد. چنانچه رشوه گیرنده از نيروهای وظيفه باشد، اخراج منتفی بوده و وی بایستی مدت خدمتش را به اتمام برساند.

پیش از طرح شکایت در دادسرای نیروهای مسلح و یا پیش از حضور در این دادسرا برای دفاع از خود در برابر اتهامات انتسابی، با دپارتمان ((نیروهای مسلح)) موسسه حقوقی دادآوران نستوه تماس بگیرید.

وکلای این موسسه دارای سوابق متعدد و موفقیت آمیزی در جرائم نیروهای مسلح بوده و مفتخر به میزبانی از شما می باشند.

logo-samandehi