موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

شرایط سپردن مال در جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت یکی از دعاوی شایع در محاکم می باشد. لازم به ذکر است برای شکایت خیانت در امانت در وهله نخست می بایست به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه نمود. پس از اثبات عناصر جرم و اینکه مال موضوع خیانت در امانت به مشتکی عنه سپرده شده است موضوع برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری دو ارجاع می گردد. در دادگاه طرفین می توانند وکلای خود را برای دفاع از جرم خیانت در امانت و همچنین اثبات خیانت در امانت معرفی نمایند. البته این حق از زمان شروع دادرسی و در دادسرا برای طرفین به وجود می آید. خیانت در امانت یکی از دعاوی به حساب می آید که شرایط منحصر به فردی دارد. شرایط مال موضوع خیانت در امانت چیست؟ خیانت در امانت چگونه تحقق می یابد؟ خیانت در امانت چگونه اثبات می شود؟ شرایط اثبات خیانت در امانت چیست؟ وکیل دعاوی کیفری در تهران کیست؟ بهترین وکیل کیفری در تهران کیست؟ برای اطلاع از سوالات فوق می توانید مقاله تهیه شده در موسسه حقوقی دادآوران نستوه را که تحت عنوان شرایط سپردن مال در جرم خیانت در امانت آماده شده است را مطالعه نمایید.

الف- سپردن یا امانت گذاشتن در جرم خیانت در امانت به 4 روش ذیل امکان پذیر است

1- امانت قراردادی

بر اساس آن مالک یا متصرف قانونی مالی را بر اساس قرارداد (اعم از کتبی یا شفاهی) توافق می کند و آن مال را نزد شخص امین به امانت میگذارد.

2- امانت قانونی

که بر اساس آن مالی به حکم قانون و یا به دستور مقام قضایی نزد شخصی سپرده می شود مانند سپردن اموال به امین

3- امانت عرفی

یعنی مالی به حکم عرف نزد شخصی به امانت گذاشته می شود.

4- امانت شرعی

مثل مال لقطه، گمشده یا مجنونی مالی را به کسی میسپارد.

ب- سپردن مال به امین گاهی به طور مستقیم و گاهی به صورت تبعی غیر مستقیم صورت میگیرد.

سپردن مستقیم ناظر به حالتی که مال مستقیم به امین داده می شود.

به طور مثال شخصی که کلید منزلش را به دیگری امانت میدهد به طور غیر مستقیم وسایل منزل را به او امانت داده است یا در فرض امانت باغ به شخصی یا دیگری میوه های آن باغ به او امانت داده می شود. با توجه به این مراتب اگر شخص الف با اعطای وکالت کاری به ب به او نیابت بدهد تا وامی را گرفته و مبلغ یا وجه را به او مسترد کند. «الف» اما وکیل «ب» پس از اخذ وام از استردادآن به الف خودداری می کند. اینجا جرم خیانت در امانت محرز است.

پ- سپرده مال باید به صورت قانونی صورت پذیرد

یعنی امانت گذار یا باید مالک مال باشد یا متصرف قانونی آن، حال اگر ید خود سپارنده ید ضمانی باشد، آن وقت سپردن مال به دیگری امانت آور نخواهد بود. به طور مثال: اگر شخصی پس از سرقت اتومبیل آن در نزد دیگری بگذارد در یک شرایط خاص از او گرفته و آن را بفروشد اگر تحویل گیرنده مال، مال ماخوذه را به صاحبش مسترد نکند. زیرا مال به طرق قانونی به او سپرده نشده است. حتی زمانی که مال مسروقه را خود تصاحب کند این حکم جاری است. بدیهی است که ید گیرنده مال نسبت به مالک ید ضمانی خواهد بود اما گیرنده مال نسبت به سارق مسئولیتی ندارد.

ت- اگر مالک مال یا متصرف قانونی (امانت گذار) فوت کند به رابطه امانی او با امانت گیرنده خللی وارد نمیشود.

بلکه وراث او قائم مقام امانت گذار می شوند اما در فرضی که امین فوت کند و ورثه ی امین فوت شده مال امانی را تلف، مفقود تصاحب یا استعمال کنند آنها مرتکب جرم خیانت در امانت نشده اند چرا که مال به آنها سپرده نشده است.(اما ید آنها ضمانی است)

ث- باتوجه به مطالب فوق نتیجه گیری میشود که به دلیل شرط سپردن امین به طور موقت بر مال مورد امانی استیلاء پیدا می کند. اما این تصرف علقه مالکیت مابین مالک مال با مال امانی از بین نمی برد به همین خاطر است که شرط استرداد مال امانی یا به مصرف معین رسیدن مال امانی از شروط لازم برای تحقق این جرم است. بنابراین تحقق جرم خیانت در امانت عقد تملیکی امکان پذیر نیست زیرا عقد تملیکی با رابطه امانی منافات دارند. عقودی مانند بیع، صلح، هبه، قرض و معاوضه جزء عقود تملیکی هستند و از آنجایی که در این عقود مالک حق هرگونه تصرف و دخالتی در اموال را دارد بنابراین تصور تحقق جرم خیانت در امانت در این عقود بلاوجه می باشد و غیر قانونی است.

الف مبلغ 1میلیون تومان به شخصی قرض میدهد اما مقترض از پرداخت قرض استنکاف می ورزد. در اینجا هیچ واقعه مجرمانه اتفاق نیفتاده زیرا عقد قرض جزء عقود تملیکی است و امانت آور نیست. نتیجه آنکه فرض استرداد مال امانی در عقود عهدی و اذنی امکان پذیر است (عقود اذنی) ودیعه،عاریه، عقودی مانند وکالت، اجاره، ودیعه، عاریه و رهن جزء عقود معین اذنی هستند و عقود عهدی یا امور عهدی منظور اموری هستند که برای کار با اجرت متعهد به انجام امری می شود پس تصرف پیک موتوری در بسته ی حامل برای کار با اجرت امانی محسوب می شود. همچنین در مواردی که مالک یا متصرف قانونی مالی را به دیگری میدهد و جهت مصرف آن را هم مشخص می کند این مال وصف امانت به خود میگیرد و اگردر غیر مورد معین مصرف شود خیانت در امانت محقق شده است.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه با تشکیل گروه وکلای نستوه آماده ارائه خدمات حقوقی به هم وطنان عزیز می باشد. موسسه حقوقی دادآوران نستوه یکی از معتبرترین موسسات حقوقی در تهران می باشد البته موسسه حقوقی دادآوران نستوه نیز جزء معتبرترین موسسات حقوقی در تهران می باشد. برای اطمینان خاطر خود می توانید تمام وکلای موسسه حقوقی دادآوران نستوه را از مراکز معتبر استعلام نمایید.

logo-samandehi