موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

شکایت از برنامه نویس

یکی از موضوعات مهمی که در چند دهه اخیر پا به عرصه وجودی گذاشته است، استفاده از وب سایت ها برای کسب و کار و دیگر موضوعات می باشد. بر این اساس نیز مشکلاتی برای طرفین به وجود آمده است.

وب سایت ها معمولاً از دو بخش دامنه و هاست تشکیل می شوند. برای طراحی وب سایت تخصصی در وهله نخست می بایست اقدام به پیدا نمودن برنامه نویس و طراح سایت باشید. طراحی سایت با توجه به شرایط حاکم و امکانات مورد نظر از سوی کارفرما و دیگر فاکتورهای مرتبط آماده و تحویل می شود. هزینه طراحی سایت با توجه به کمیت و کیفیت سایت توسط طراح و برنامه نویس مورد ارزیابی قرار می گیرد.

حال اختلاف از جایی آغاز می گردد که هر یک از طرفین از تعهدات خود استنکاف نموده و یا به آن عمل نمی کند. در اینجا شخص متضرر برای دفع ضرر می بایست اقدام به طرح موضوعات از طریق مراجع قضایی نماید لیکن توصیه می گردد قبل از هر اقدام با وکیل مکتخصص شکایت از برنامه نویس مشاوره اخذ نمایید چراکه برای طرح شکایت در مواردی ارسال اظهارنامه ضروری می تواند باشد.

مواردی که در خصوص شکایت از برنامه نویس می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • قرارداد طراحی سایت چگونه است؟
  • برای شکایت از برنامه نویس به کجا مراجعه کنیم؟
  • نحوه شکایت از برنامه نویس چگونه است؟
  • شکایت از طراح سایت چگونه است؟

یکی از مهمترین موضوع در طراحی وب سایت تنظیم قرارداد می باشد، قرارداد در حکم قانون فی مابین طرفین برای حل اختلاف بوده و تعهدات هریک از آنها را به تفکیک و بدون هرگونه ابهام مشخص می نماید.

قرارداد طراحی سایت چه شرایطی دارد؟

قرارداد طراحی وب سایت همچون دیگر قرادادها با توجه به شرایط حاکم فی ما بین طرفین و موضوعات مورد توافق تنظیم می گردد و می تواند دارای شرایط ذیل باشد.

1- مشخصات کامل طرفین با آدرس و شماره تماس

بهتر است طرفین در قرارداد با عنوان مشخصی همچون طرف اول و یا طرف دوم و همچنین کارفرما و طراح و... مشخص گردند.

2- موضوع قرارداد

تعیین موضوع قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است، فلذا توصیه داریم حتی الامکان به جزئیات پرداخته شود به طور مثال موضوع قراداد عبارت است از طراحی و راه اندازی وب سایت و تحویل با آموزش کار با پنل و دیگر قسمت ها ثبت با دامنه... (که توسط طراح بنام طرف اول قرارداد خریداری می شود یا توسط طرف اول خریداری شده است) با زبان برنامه نویسی... با کلیه شرایط مندرج در این قرارداد و همچنین وجود دیگر ابزارهای عرفی متداول در سایت ها حتی اگر نامی از آن برده نشود توسط طرف دوم می باشد.

3- امکانات تخصصی سایت

در این قسمت هرآنچه کارفرما به صورت اختصاصی مورد نظر دارد که در سایت قرار گیرد می تواند ذکر شود همچون ایجاد پنل اختصاصی با ارسال پیامک، پنل مدیریت اختصاصی که شامل...

4- امکانات کلی سایت

در این قسمت نام امکانات کلی ذکر می شود همچون اقدام به کلیه امور طراحی و برنامه نویسی مربوط به دریافت نماد الکترونیک و...

5- مدت انجام قرارداد یا پروژه

توصیه می گردد قراداد را به صورت بخش هایی با بازده زمانی کوتاه و یا بلند مشخص نمایید.

6- هزینه طراحی و راه اندازی

در خصوص کلیه هزینه ها می بایست توافق شفاف صورت گیرد.

7- مراحل اجرای موضوع قرارداد

در این قسمت کلیه مراحل کار و شرایط آن می بایست بدون هرگونه ابهام تا بازده زمانی معین مشخص گردد.

8- تعهدات طرفین

تعهدات هر یک از طرفین به صورت منجز در این قسمت بدون هرگونه ابهام مشخص گردد.

9- به روز رسانی و خدمات پس از تحویل

در این قسمت در خصوص به روز رسانی و نگهداری سایت باید توافق صورت گیرد.

10- وجه التزام

بهتر است در خصوص خسارت های احتمالی مبلغی به عنوان وجه التزام مشخص گردد و تعیین گردد که این مبلغ بدل از اصل انجام تعهد نمی باشد.

11- حل اختلاف

حل اختلاف از طریق داوری یکی از مهمترین موضوعات هر قرارداد به حساب می آید بهتر است داور وکیل دادگستری و آشنا به موضوع قراردادهای طراحی وب سایت و استارت آپ ها باشد همچنین طرفین می توانند مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران را نیز به عنوان داور معرفی نمایند.

برای شکایت از برنامه نویس به کجا مراجعه نماییم؟

جالب است که بدانید شما امکان طرح شکایت کیفری از برنامه نویس را ندارید مگر اینکه شخص در قبال انجام پروژه پولی از شما به وسیله حیله و تقلب دریافت کرده باشد که با وجود شرایطی امکان شکایت کلاهبرداری با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب وجود دارد.

همچنین در مواردی که سورس کدهای سایت که به صورت امانت نزد طراح یم باشد بر خلاف قوانین مورد استفاده قرار گیرد و یا از ارائه آن به صاحب امتیاز سایت خود داری نماید می تواند اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت با وجود دیگر شرایط نمود.

در صورت عدم انجام تعهد از سوی برنامه نویس امکان طرح دعوی حقوقی و الزام طراح سایت به انجام تهعد وجود دارد همچنین می توان در صورت وجود شرایطی قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ نمود و مطالبه وجه التزام قراردادی را از دادگاه عمومی حقوقی داشته باشید.

در هر صورت برای شکایت از برنامه نویس و طرح دعوی علیه ایشان می توانید:

  1. به دادسرای عمومی انقلاب برای طرح دعوی کیفری مبنی بر کلاهبرداری، خیانت در امانت و... مراجعه نمایید.
  2. به دادگاه عمومی حقوقی جهت الزام به انجام تعهد، فسخ قرارداد، مطالبه وجه التزام و... مراجعه نمایید.
  3. به شورای حل اختلاف در دعاوی با ارزش خواسته تا 20 میلیون تومان برای مطالبه وجه التزام و... مراجعه نمایید.
  4. در صورت وجود داور می بایست به داور برای طرح دعوی و رسیدگی مراجعه گردد.
logo-samandehi