موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

شکایت از قاضی به دلیل عدم اجرای قانون

تخلف موضوع ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات :

تخلف از قوانین موضوعه یکی از تخلفات شایع قضات می باشد که می تواند موجبات بی اعتمادی به دستگاه قضا را برای مراجعه کنندگان به همراه داشته باشد و همچنین پارادوکسی عجیب و غریب محسوب شود که چطور و چگونه قانون توسط مجریان آن رعایت نمی گردد. از این رو قانونگذار این حق را برای اشخاص قائل شده است تا چنانچه قاضی از قوانین موضوعه تخطی نماید اقدام به شکایت از قاضی نمایند.

در خصوص شکایت از قاضی مطالب ارزنده ای توسط سایت موسسه حقوقی دادآوران نستوه تقدیم علاقه مندان جهت ارتقاء سلامت دستگاه قضا ارائه گردید. در این مطلب که از سوی گروه وکلای نستوه تهیه و تنظیم شده است موارد عدم رعایت قوانین موضوعه از سوی قاضی مورد بررسی قرار می گیرد. شاید این سوال برای شما پیش آید که برای شکایت از قاضی به کجا مراجعه کنیم؟ شرایط شکایت از قاضی چیست؟ نحوه شکایت از قاضی چگونه است؟ مدارک شکایت از قاضی چیست؟ چگونه از قاضی شکایت کنیم؟ بهترین وکیل برای شکایت از قاضی در تهران کیست؟ وکیل متخصص تخلفات انتظامی قضات در تهران کیست؟ برای اطلاع از سوالات فوق می توانید مطالب سایت را مطالعه نمایید.

به موجب ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات: «تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌ درجه دو تا پنج است».

با عنایت به ماده یاد شده لازم به ذکر است که تخلف از قوانین موضوعه دارای دو وجه می باشد.

الف- تخلف از قوانین موضوعه که در قانون نظارت بر رفتار قضات یا یا سایر قوانین، مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است که می تواند موجب مجازات انتظامی درجه دو تا پنج باشد و در صورت وجود شرایطی که در تبصره همین ماده مقرر گردیده است موجب مجازات انتظامی درجه هشت تا سیزده باشد (تبصره- اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌ درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود). لازم به ذکر است تخلف از قوانین موضوعه دارای مصادیق فراوانی در قوانین می باشد به طور مثال :

1- عدم رعایت مقررات ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نوشتن بین سطور

2- عدم رعایت مقررات مربوط به ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین دستمزد کارشناس

3- عدم رعایت مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رفع اثر از قرار ممنوع ‌الخروجی در صورت حضور متهم

4- عدم رعایت مقررات مربوط به ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر صدور قرار عدم دسترسی و یا عدم ابلاغ حضوری به متهم و یا وکیل وی

5- صدور قرار بازداشت برخلاف قانون، نقض ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری و...

ب- تخلف از قوانین موضوعه که در قانون نظارت بر رفتار قضات یا یا سایر قوانین مجازات برای آن پیش بینی شده است. به طور مثال :

1-  عدم رعایت مقرات مربوط به احضار و جلب متهم (تخلف از مقررات ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری)

2- عدم رعایت مقررات مربوط به حق همراه داشتن وکیل (تخلف از مقررات ماده 190 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- عدم رعایت مقررات مربوط به تفهیم اتهام؛ خصوصاً عدم ارائه ادله اتهام (تخلف از ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری)

4- عدم تناسب قرار بازداشت و همچنین نامرتبط بودن قرار نظارت قضایی صادره (تخلف موضوع تبصره ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری) و...

بیشتر بدانیم : بازداشت غیرقانونی ناشی از عدم رعایت مقررات مربوط به احضار متهم

به موجب ماده 15 آیین نامه اجرائی نظارت بر رفتار قضات شکواییه انتظامی می بایست حاوی نکات ذیل باشد.

1- نام، نام خانوادگی...

2- سِمت شاکی...

3- هویت قاضی...

4- مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکوائیه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت. « با این توضیح که جهات تخلف از مقررات قانونی می بایست در شکوایه ذکر گردد.»

5- امضاء شاکی...

به موجب تبصره یک این ماده عدم رعایت مقررات مربوط به این بند را به موجب تبصره یک با ضمانت اجرای بایگانی شدن پرونده می شود.

بیشتر بدانیم : عدم ارجاع شکوائیه

علی ایحال چنانچه در دادسرای انتظامی قضات اقدام به شکایت نمایید عنوان شکایت انتظامی می بایست بدین شکل تنظیم گردد.

1- عدم رعایت مقررات مربوط به ماده 213 در خصوص تفهیم اتهام به شاهد (تخلف موضوع ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات)

2- عدم ارتباط موضوع... جهت تکمیل تحقیقات برای کشف حقیقت (تخلف موضوع تبصره ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری)

3- خودداری از اعلام تخلف  کارشناس دادگستری (تخلف موضوع بند  9 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر به ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری)

بیشتر بدانیم : مدارک لازم برای شکایت از قاضی

موسسه حقوقی دادآوران نستوه با تشکیل تیمی از زبده ترین وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اقدام به تشکیل گروه وکلای نستوه نموده است، لازم به ذکر است شعار اصلی اعضاء این گروه مبارزه با فساد است. این موسسه توسط دکتر سیدعلی میررجبی وکیل دادگستری تاسیس شده است و دارای اعتبار است فلذا در این موسسه از وعده و وعیدهای پوچ خبری نیست و صرفاً تمام امور بر منوال قانونی پیگیری می شود.

logo-samandehi