موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

ضرورت تعقیب ضابطین در صورت نقض مقررات مربوط به تفتیش

پیرو مطلب اخیر، با توجه به نقض حکم صادره، از سوی دیوان عالی کشور و دستور تجدید تحقیقات مقدماتی به سبب عدم همراهی وکیل در تحقیقات مقدماتی، نخستین جلسه تحقیقات مقدماتی تشکیل و پیش از شروع جلسه به منظور بررسی دو نکته تقاضای مطالعه پرونده مطرح گردید.

الف) نحوه شروع تعقیب

ب)  نحوه صدور دستور تفتیش و بازرسی

الف) پس از مطالعه پرونده مشخص شد که دستور شروع تعقیب پیرو گزارش ضابطین صادر شده و از این حیث مواجه با اشکال نیست. خاطر نشان میگردد جهات شروع تعقیب در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده و خارج از این موارد شروع تعقیب غیرقانونی بوده و میبایست مطابق ماده ۱۳ همان قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. بنابراین در مطالعه پرونده های کیفری، توجه به نحوه شروع تعقیب واجد اهمیت است. 
ب) طی مطالعه صورتجلسه تفتیش مشخص گردید تفتیش محل کشف مواد موضوع پرونده، حسب گزارش ضابطین، دستور شفاهی معاون دادستان بوده (ماده ۳۴)، لیکن اثری از امضا موخر مقام قضایی مشاهده نشد. عدم رعایت این مقرره سبب حصول دو نتیجه خواهد بود: 
۱. ادله حاصل شده در اثر تفتیش مذکور و مواد مکشوفه قابل انتساب به متهم نخواهد بود. (ارجاع به مطلب نگاشته شده در خصوص حجیت ادله تحصیل شده به صورت غیرقانونی، از سوی ضابطین)
۲. عمل مذکور “ورود به منازل اشخاص بدون رعایت ترتیبات قانونی” محسوب و با توجه به ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. فلذا با توجه به ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است مراتب را به دادستان اعلام و در صورت ارجاع شخصا تحقیقات را ادامه دهد. خاطرنشان می گردد با توجه به ارتکاب جرم مذکور در مقام ضابط قضایی، دادسرای عمومی و انقلاب صالح به تعقیب است. 
بیان یک نکته در حاشیه مطلب فوق خالی از لطف نخواهد بود:
به نظر میرسد گزارش بررسی خلوص مواد مخدر در حکم نظریه کارشناسی بوده و مطابق ماده ۱۶۱ می بایست به متهم ابلاغ گردد. در صورتی که متهم به نظریه مذکور معترض باشد تابع مقررات مربوطه خواهد بود. با توجه به اینکه در اینگونه پرونده ها ماده ای که عمدتا مورد کارشناسی قرار می گیرد به صورت جامد بوده و امکان ترکیب ترکیب کامل و یکسان مواد وجود ندارد، تجدید آزمایش می تواند سبب تغییر تشخیص خلوص گردد. 

logo-samandehi