موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

ضرورت توجه به تحقیقات مورد تقاضای متهم

مطابق ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس باید در کمال بی‌ طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد (اصل بی طرفی). علاوه بر آن رعایت اصل سرعت در تحقیقات مقدماتی (ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری) مستلزم عدم تأخیر در انجام تحقیقات است. 
گاه دیده شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی پاره‌ای از جرائم (خصوصاً دادسراهای ویژه)، بازپرس به سرعت نسبت به دستورات مورد تقاضای ضابط اظهارنظر نموده و تحقیقات را تسهیل می‌نماید؛ لیکن وقتی نوبت به تحقیقات استنادی متهم می‌رسد این سرعت چندان قابل ملاحظه نیست.
از سویی موکول کردن درخواست تحقیقات از سوی متهم، به دفاع آخر شایسته نبوده و برخلاف قانون است؛ چه آنکه به توجه به صراحت ماده  262 قانون آیین دادرسی کیفری، دعوت برای اخذ آخرین دفاع تنها در فرض پایان تحقیقات امکان‌پذیر است و در حالتی که متهم یا وکیل او به دفاعیاتی استناد نموده اند، تا زمان انجام تحقیقات مذکور، امکان اعلام پایان تحقیقات وجود ندارد. 
همکاران محترم توجه داشته باشند در امر دفاع، اولین مرحله، تخدیش ادله ارائه شده از سوی شاکی یا دادسرا بوده و تنها در فرض عدم حصول موفقیت در این وجه، می‌بایست به سراغ تحصیل ادله له متهم رفت. 
به نظر می‌رسد هر نوع تحقیق مرتبط با موضوع یا مؤثر در رفع اتهام از موکل و یا حتی اثبات جهات مخففه آن الزامی بوده و رد آن محتاج استدلال و بیان جهت رد تقاضا، توسط مقام قضایی است. 
بی‌توجهی به تقاضای متهم نسبت به تحقیقات مورد اشاره، حسب مورد می‌تواند تخلف انتظامی و مشمول عناوین ذیل گردد: 
- خروج از بی‌طرفی
- اهمال در انجام وظایف قانونی
- استنکاف از رسیدگی
امتناع از انجام وظایف قانونی
نقض قوانین موضوعه
علی ایحال توصیه می‌گردد در موارد این‌چنینی طی شرحی مراتب را به مقام تحقیق متذکر و تسریع در ارجاع تحقیقات را مطالبه فرمایید.

logo-samandehi