موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

عدم ارجاع شکوائیه

از جمله موارد مبتلابه همکاران، عدم ارجاع شکوائیه توسط واحد ارجاع دادسرا است. در بسیاری از موارد همکاران محترم پس از مراجعه به واحد ارجاع دادسرا با این ایراد از سوی معاون ارجاع مواجه میشوند که موضوع فاقد جنبه کیفریست و به این بهانه از ارجاع شکایت خودداری می نمایند، در چنین مواردی باید به دادیار محترم خاطر نشان نمود :
1.عدم پذیرش شکایت وفق ماده 597 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان امتناع از انجام وظایف قانونی جرم انگاری شده است.
2. اظهار نظر در خصوص جرم نبودن عمل با توجه به بند 9 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات "اظهار نظر ماهوی پیش از صدور رای" محسوب میشود و مرتکب به مجازات انتظامی درجه یک تا چهار محکوم میشود.
3. وفق بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات " استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی" مشمول مجازات های درجه 6 تا 10 است. 
4. مطابق بند الف ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، جز جهات قانونی شروع تعقیب است.
5. مطابق ماده 69 قانون آیین  دادرسی کیفری، دادستان مکلف است شکایات کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.
6. مطابق مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص عدم وقوع جرم محتاج فرایند دادرسی، صدور قرار منع تعقیب و اظهار نظر دادستان است و نمی توان از ترتیبات مذکور عدول نموده و شفاها نسبت به جرم نبودن عمل اظهار نظر نمود. 
در پایان چنانچه معاون ارجاع کماکان بر نظر خویش اصرار نمود توصیه می گردد از ایشان درخواست نمایید تا کتبا نظر خویش را ذیل شکوائیه مرقوم یا نسبت به صدور قرار منع تعقیب اقدام نماید.

logo-samandehi