موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

عدم نظارت مقام قضایی بر دفتر و عملکرد اداری شعب

در بسیاری از موارد، وکلا پس از مراجعه به شعبه و مطالبه پرونده، با این امر مواجه میشوند که پرونده مربوطه در دسترس نبوده و بایگان زمان دیگری را برای مراجعه تعیین می نماید تا پرونده مفقود شده، یافت شود. در موارد دیگری، پس از تورق پرونده در میابیم، اوراق پرونده شماره گذاری نشده است. قانونگذار در بند 4 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات، برای " عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب " مجازات انتظامی درجه یک تا تا 4 را در نظر گرفته است. موارد مذکور صدر این نگاشته که دلالت بر بی نظمی دفتر دارد، چنانچه ناشی از عدم نظارت دادرس باشد (خصوصا در وجهی که دادرس از تذکر به دفتر و حل مشکل خودداری نماید) مصداق تخلف مذکور است. 
از سویی وفق تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری، " رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‏گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است" عدم شماره گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر تخلف محسوب می گردد و بند 9 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات نیز خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری را مستوجب مجازات انتظامی درجه 4 تا 7 دانسته است. فلذا به نظر میرسد همکاران محترم در مواجهه با چنین مشکلی، به منظور حل مشکل، مواد قانونی مذکور را به دادرس و مدیر دفتر متذکر شوند. البته بی نظمی در امور اداری شعب محدود به این موارد نبوده و تجدید جلسه به دلیل نقص اخطاریه صادره، ناقص بودن اخطار رفع نقص، مفقود شدن گواهی های ابلاغ و غیره نیز از موارد شایع آن هستند که البته برخی از این موارد، در شرایطی می تواند واجد وصف مجرمانه نیز باشد. 

logo-samandehi