موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

مجازات ارتشاء

با سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی

در مطلب پیش رو که توسط تیم تحریریه گروه وکلای نستوه تنظیم و ارائه می گردد، به شرح و بیان یکی از موضوعات کیفری با عنوان مجازات ارتشاء خواهیم پرداخت.

پیش از شروع بحث اصلی تحت عنوان مجازات ارتشاء می بایست، توضیحاتی کلی در خصوص بزه ارتشاء ارائه دهیم. ارتشاء به نوعی نشان دهنده فساد در دستگاه های دولتی و حکومتی یک کشور می باشد. از این جهت عکس العمل جامعه و قوانین در مقابل مرتکبین و تسهیل کنندگان بزه ارتشاء سخت گیرانه خواهد بود. بدیهی است، بدون آگاهی از مقررات و ارکان عمومی جرم ارتشاء سخن گفتن از نحوه و میزان مجازات آن امری بی فایده تلقی می گردد. در ادامه این مطلب توضیحاتی کلی و مختصر در باب ارتشاء خواهیم گفت.

مواردی که در خصوص مجازات ارتشا می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • منظور از ارتشاء چیست؟
  • مجازات ارتشاء چیست؟
  • نوع و میزان مجازات مرتکبین بزه ارتشاء چیست؟
  • میزان مجازات بزه ارتشاء چگونه تعیین می شود؟
  • وکیل ارتشا چه کسی است؟

برای دریافت مشاوره تخصصی می توانید با موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط بوده و با وکیل متخصص در ارتباط باشید.

به منظور آشنایی و آگاهی از مقررات قانونی ارتشاء باید به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه نمایید. به تعبیر دیگر، رکن قانونی بزه ارتشاء ماده ۳ قانون مزبور می باشد.

منظور از بزه ارتشاء چیست؟

در صورتی که هر یک از مامورین یا مستخدمین دولتی اعم از رسمی یا غیر رسمی، به منظور انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به اداره متبوع خدمت وی می باشد، مستقیم یا غیر مستقیم وجه یا مال یا سند دریافت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم مرتشی خواهد بود. همچنین در این خصوص دیگر تفاوتی ندارد، امر مذکور از وظایف مرتکب بوده یا نبوده، بر طبق حقانیت بوده یا نبوده، موثر بوده یا نبوده باشد.

بدیهی است، بزه ارتشاء دارای دو مرتکب می باشد. کارمندی که رشوه را به نوعی دریافت می کند، و شخصی که پرداخت کننده رشوه خواهد بود. به کارمند دریافت کننده رشوه مرتشی و به شخص پرداخت کننده رشوه راشی  می گویند. به واقع  بزه ارتشاء به صورت انفرادی محقق نخواهد شد، به مجموع فرآیند پرداخت و دریافت رشوه ارتشاء گویند.

مناسب است در اینجا به بیان برخی از نکاتی که موجب تحقق بزه ارتشاء می شود بپردازیم. اول اینکه؛ مرتشی می بایست مستخدم یا کارمند ( اعم از رسمی یا غیر رسمی)  دولت باشد. به تعبیر دیگر، ارتکاب بزه ارتشاء از سوی کارمندان بخش خصوصی  ممکن نخواهد بود. دوم اینکه؛ امری که بابت آن رشوه پرداخت می شود، قانونا از امور محوله به اداره متبوع کارمند باشد. برای مثال شخص الف کارمند دادگستری بوده و رشوه را بابت انجام یا عدم انجام امری که مربوط به دادگستری است دریافت نماید. پس اگر الف  کارمند دادگستری باشد، بابت انجام کاری در اداره دارائی مال یا وجهی دریافت دارد عمل وی قابل انطباق با ارتشاء نخواهد بود. سوم اینکه؛ دریافت رشوه می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. مثلا وجهی مستقیما از سوی کارمند دریافت شود و یا شخص دیگری مامور دریافت وجه از سوی کارمند گردد.

البته نکات کلیدی بزه ارتشاء منحصر به موارد فوق نبوده و در این خصوص نکات بسیار دیگری را می توان برشمرد. اما به دلیل کوتاهی مطلب به بیان نکات فوق اکتفاء می کنیم.

پس از آنکه با برخی از جنبه های بزه ارتشاء آشنا شدیم، کمی در خصوص مجازات ارتشاء صحبت خواهیم کرد. در ابتدا این بحث خوب است بدانید، میزان رشوه در میزان مجازات مرتکب موثر خواهد بود. در ادامه به بیان مجازات بزه ارتشاء بر مبنای میزان رشوه خواهیم پرداخت.

الف . چنانچه میزان رشوه تا میزان بیست هزار ریال یعنی معادل دو هزار تومان باشد؛ مرتشی به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر باشد به طور دائم از مشاغل دولتی منفصل خواهد شد.

ب . در صورتی که میزان رشوه بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل ارزش رشوه دریافت شده و انفصال موقت از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. البته، در صورتی که مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

پ . در صورتی که میزان رشوه بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد؛ مرتکب به مجازات حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی معادل ارزش رشوه دریافت شده و تا هفتادو چهار ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. البته در صورتی که مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردد.

ت . در صورتی که میزان رشوه بیش از یک میلیون ریال باشد؛ مرتکب به مجازات حبس از پنج تا ده سال و جزای نقدی معادل ارزش رشوه دریافت شده و تا هفتادو چهار ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردد.

همچنین باید گفت، نصاب مبالغ رشوه می تواند در یک مرتبه یا جمع دفعات متعدد ملاک تعیین مجازات واقع شود. برای مثال، در صورتی که شخص الف در سه مرتبه و هر بار مبلغ ۵۰۰ هزارتومان رشوه دریافت نماید، میزان مجازات وی بر حسب مبلغ بیش از یک میلیون ریال تعیین خواهد شد.

مجازات راشی یا همان رشوه دهنده چه می باشد؟

در پاسخ خواهیم گفت: مالی که به عنوان رشوه داده شده است به نفع دولت ضبط می شود و امتیازی که به واسطه دادن رشوه برقرار شده بود لغو می گردد.

امیدواریم، مطلب فوق که توسط تیم تحریریه گروه وکلای نستوه تنظیم و ارائه گردید، مورد مطالعه و استفاده شما واقع گردد. گروه وکلای نستوه با بهره گیری از وکلای متخصص و مجرب عضو کانون وکلای مرکز همواره آماده و مشتاق است در پرونده های کیفری با موضوع رشوه به عنوان وکیل یا مشاور در کنارتان باشد. شما می توانید از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در این صفحه با گروه وکلای نستوه تماس بگیرید.

logo-samandehi