موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

مجازات ربا

نزول و نزول خواری یکی از جرایمی است که در عرف با این نام شناخته شده است حال آنکه به موجب قانون مجازات اسلامی این موضوع تحت عنوان ربا خواری می باشد. جالب است که بدانید این موضوع دارای تاریخچه دیرینه ای می باشد به نحوی که در صدر اسلام موضوع ربا به کلی نهی شده است و همچنین در دیگر ادیان نیز این موضوع نهی شده است. با توجه بدین موضوع که در گذشته ها همچون، هم اکنون بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وجود نداشتند مرتکبین ربا را افراد حقیقی و اشخاص تشکیل می دادند.

در روایات اسلامی و همچون آیاتی از قران کریم ربا خواری را در حکم محاربه با خدا دانسته و همچنین مبعوث شدن ربا خوارد در روز قیامت به دلیل همسان پنداشتن داد و ستد با رخواری و... به موجب قانون مجازات اسلامی مجازات ربا خواری مشخص شده است و همچنین در اصل 49 قانون اساسی نیز مصادیقی از جرم ریا و مجازات آن ذکر شده است.

در این مقاله که توسط تیم تحریریه موسسه حقوقی دادآوران نستوه تهیه و تنظیم شده است به راه های اثبات جرم ربا و همچنین مجازات این جرم خواهیم پرداخت.

مواردی که در خصوص ربا می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • نمونه شکایت ربا خواری چگونه است؟
  • دفاع در ربا خواری چگونه است؟
  • هزینه وکیل پرونده ربا چقدر است؟
  • نمونه لایحه دفاع از ربا خواری چگونه است؟
  • مجازات ربا چیست؟
  • چگونه از رباخواری شکایت کنیم؟

مخاطب محترم می توانید ضمن کسب اطلاع از مطلب پیش رو در صورت وجود هرگونه شبهه و یا در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی با وکیل متخصص ربا در موسسه حقوقی دادآوران نستوه از طریق راه های اعلامی در سایت در ارتباط باشید.

ربا چیست؟

برای شناخت ربا به قانون مراجعه می کنیم که به موجب ماده 595 قانون مجازات اسلامی هرگونه توافق بین دو یا چند نفر تحت هر عنوان یا قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و... که در آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می ‌شود.

مصادیق جرم ربا خواری چیست؟

در قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی مصادیق جرم ربا خواری تا حدودی مشخص شده است که در ماده 1 قانون نحوه اصل 49 قانون اساسی ربا را به ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم نموده است.

ربای معاملی چیست؟

به موجب قانون گاهی این امکان وجود دارد که ربا خواری در قالب معامله و یا عقد بیع صورت گیرد به این نحو که در برابر فروش صدهزار تن جو، صد هزار و دویست تن جو دریافت شود. بر این اساس مقداری که اضافه بر مبادله وجه نقد یا کالای هم جنس دریافت شده است، ربا خواری محسوب می ‌شود. یکی از شروط تعیین مجازات ربا خواری و محکومیت به ربا خواری این است که عوضین، در ربای معاملی از یک جنس باشند و همچنین قابل توزین باشند.

ربای قرضی چیست؟

به موجب قانون ربای قرضی می تواند وجه نقد، مسکوک و یا هر نوع جنسی را که به قرض واگذار نمایند و طبق شرط تعیین شده بین طلبکار و مدیون، بهره ای از آن به صورت مشخص یا بر اساس عرف و روال دریافت گردد و تفاوتی در بازده زمانی ندارد. به معنی ساده در این مورد قرض ربوی است و مدیون می بایست به غیر از استرداد اصل مال مورد قرض، بهره ای را نیز پرداخت نماید.

مجازات رباخواری چیست؟

به موجب قانون مجازات اسلامی، برای ربا خواری سه گروه می توانند محکوم به مجازات قانونی در نظر گرفته برای ربا شوند که عبارتند از:

1- ربا دهنده

ربا دهنده می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. ربا دهنده در شخصی است که در ازای دریافت قرض یا... حاضر به بازپرداخت اضافه بابت ربا می شود.

 2- ربا گیرنده

ربا گیرنده می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در قبال پرداخت قرض و یا انجام معامله اضافه مبلغ دریافت و یا طلب می نماید.

3- واسطه ربا

واسطه ربا می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که درقبال دریافت پول و یا بدون آن واسطه ی آشنایی ربا دهنده و ربا گیرنده می شود. به موجب قانون مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.

دفاع در جرم ربا خواری چگونه است؟

دفاع در هر پرونده با توجه به شرایط موجود در پرونده با تاکتیک های مختلفی می تواند همراه باشد که نیازمند حضور وکیل در پرونده می باشد لیکن در مواردی چنانچه ربا دهنده بتواند ثابت نماید که در شرایط اضطراری و به دلیل اینکه چاره ای نداشته است اقدام به پرداخت ربا نموده است می تواند از مجازات معاف گردد.

در چه مواردی پرداخت و دریافت ربا جرم نمی باشد؟

علیرغم آنکه ربا جرم می باشد و برای ربادهنده و ربا گیرنده مجازات معین شده است لیکن در مواردی پرداخت و دریافت ربا جرم نمی باشد که عبارت است از:

  1. اگر قرارداد ربوی فی مابین فرزند و پدر منعقد گردد.
  2. اگر قرارداد ربوی فی مابین زن و شوهر منعقد گردد.
  3. اگر قرارداد ربوی فی مابین مسلمان و کافر منعقد گردد البته مشروط برآنکه ربا توسط مسلمان از کافر باشد.
logo-samandehi