موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

مجازات ساخت مشروبات الکلی

از زمانی که بشر پی به خاصیت مست کنندگی مسکرات برد، راه های مختلفی را برای ساخت آنها امتحان کرد و به وجود آورد. باید بدانیم که مشروبات الکلب استاندارد در شرایط بهداشتی و خاصی تولید می شوند و چنانچه در این شرایط تولید نشوند و یا درجه خلوص یا تقطیر آنها استاندارد نباشد، خطر ضررهای جسمانی و حتی مرگ را به دنبال خواهد داشت.

مواردی که باید در خصوص مشروبات الکلی مد نظر قرار دهید عبارت است از

 • مجازات ساخت مشروبات الکلی چیست؟
 • مجازات نگهداری مشروبات الکلی چیست؟
 • دفاع در جرم ساخت مشروبات الکلی چیست؟
 • بهترین وکیل دفاع در ساخت مشروبات الکلی کیست؟

در سال های اخیر و به دنبال گران شدن ارز جوانان به ساخت و یا خرید مشروبات الکلی دست ساز روی آورده اند که در موراد بسیاری منجر به کوری و حتی مرگ گردیده است.

در دین اسلام نوشیدن مشروبات الکلی حرام بوده و این مشروبات نجس شمرده شده و مطبق آن قانون ساخت و تولید و توزیع آنها نیز جرم می باشد.

باید بدانیم که مجازات نگهداری مشروبات الکلی با مجازات تولید و توزیع آن متفاوت است، همچنین مجازات توزیع مشروبات خارجی با مشروبات ایرانی متفاوت می باشد.

در مورد مشروبات الکلی خارجی ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق مجراست.

هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به ‌شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می ‌شود:

الف- درصورتی ‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب- درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

لکن مجازات نگهداری یا تولید مشروبات الکلی دست ساز یا داخلی مشمول ماده 72 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد:

 • هرکس مشروبات الکلی را بسازد.
 • بخرد و بفروشد یا در معرض فروش قراردهد.
 • حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد.
 • به ششماه تا یکسال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.
 • بنابراین عنصر مادی این جرم خریدن، فروختن یا در معرض فروش قرار دادن یا حمل و نگهداری یا در اختیار دیگری نهادن این مشروبات (داخلی) می باشد.
 • چنانچه کسی مشروبات الکلی را بیاشامد و شامل ماده 702 هم باشد، هم به مجازات حدی شرب مسکر و هم به مجازات ماده 702 محکوم خواهد شد.
 • همچنین مجازات موضوع ماده 702 قابل تعلیق نمی باشد.

جهت مشاوره در مورد شرب مسکر، نگهداری، تولید یا قاچاق مشروبات الکلی با وکیل متخصص دادسرای ارشاد و دادگاه انقلاب موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

logo-samandehi