موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

مجازات فرار از خدمت

در کشور ایران سربازی اجباری است و هر شخص می بایست برای ادای دین به کشور و همچنین به موجب قانون پس از رسیدن به سن قانونی اقدام به معرفی و اعزام به دوره وظیفه نماید. عده ای برای فرار از این موضع اقدام به رفتاری می نمایند که می تواند موجب بروز مشکلات اساسی برای آنها گردد. اعزام به سربازی برای افراد دارای تحصیلات تکمیلی ابتدای هر ماه زوج و برای دیگر اشخاص ابتدای هر ماه می باشد.

در این بین معافیت هایی برای سربازی در نظر گرفته شده است:

معافیت می تواند دائمی باشد:  فرد در صورت استحقاق آن دیگر به هیچ عنوان نیاز به حضور و طی مراحل خدمت سربازی را ندارد که موادری همچون کفالت، معلولیت و... می باشد و در کارت پایان خدمت نوع معافیت قید می گردد.

معافیت می تواند موقت باشد:  فرد مستحق پس از پایان دوره معافیت می بایست ظرف مدت قانونی که هم اکنون 6 ماه می باشد و امکان تغییر نیز دارد، اقدام به معرفی، حضور و طی مراحل خدمت سربازی را داشته باشد مواردی همچون تحصیل، تحصیلات تکمیلی و... می باشد. افراد پس از رسیدن به سن 18 سال مکلف به معرفی خود می باشند و در صورت دارا بودن معافیت موقت از تاریخ پایان معافیت موظف به معرفی خود در فرجه قانونی می باشند. این افراد را مشمولان خدمت نظام وظیفه می نمایند. معرفی از طریق ارسال دفترچه خدمت توسط پلیس + 10 صورت می گیرد.

مواردی که در خصوص فرار از خدمت می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • مجازات فرار از خدمت چیست؟
  • وکیل فرار از خدمت کیست؟
  • معرفی پس از فرار از خدمت چگونه است؟
  • آیا زندان برای فرار از خدمت وجود دارد؟

می توانید هم اکنون می توانید برای دریافت مشاوره با وکیل دادسرا نظامی از طریق شماره های موجود در سایت در ارتباط باشید.

یکی از موضوعات مهم در زمان سربازی غیبت و فرار از خدمت به دلایل زیادی می تواند باشد که سرباز معمولاً پس از دریافت مرخصی و پایان آن خود را به یگان و یا پادگان معرفی نمی نماید و غیبت او آغاز می گردد و پس از 15 روز از غیبت چنانچه خود را به یگان معرفی ننماید فراری محسوب می شود.

فرق مشمول غایب با سرباز فراری چیست؟

مشمول غایب شخصی است که خود را برای خدمت سربازی معرفی نکرده است و به جرم او در دادسرای عمومی و انقلاب و سپس دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود ولی سرباز فراری شخصی است که خود را برای خدمت معرفی کرده است و پس از آن برای حضور در یگان غیبت طولانی دارد که به جرم او در دادسرای نظامی و سپس در دادگاه نظامی دو رسیدگی می شود.

برای فرار از خدمت به کجا مراجعه نماییم؟

پس از فرار از خدمت احتمال دستگیری توسط دژبان متصور است حال چنانچه شخص متواری توسط دژبان دستگیر نشود و خود پشیمان گردد می بایست برای معرفی خود به یگان مربوطه مراجعه نماید و نمی تواند مستقیماً به دادسرای نظامی مراجعه نماید. یگان مربوطه راساً یا از طریق واحد قضایی اقدام به معرفی سرباز فراری به دادسرای نظامی می نماید. حضور در دادسرای نظامی نیازمند حضور شخصی به عنوان کفیل یا وثیقه گذار جهت عدم بازداشت سرباز می باشد.

مجازات فرار از خدمت چیست؟

فرار از خدمت می تواند مجازات حبس، جزای نقدی، اضافه خدمت را برای سرباز فراری در پی داشته باشد. چراکه بر اساس ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هرگاه سربازی در زمان صلح بیش از پانزده روز ‌متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشد فراری محسوب و چنانچه‌ دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت ‌محکوم می ‌گردد.

همچنین بر اساس ماده 60 قانون مذکور کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و‌ مشغول خدمت شوند به شرح زیر مجازات می گردد:

الف- اگر برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز ‌از شروع غیبت خودش را معرفی نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هر روز ‌غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می ‌شود. این اضافه خدمت‌ حداکثر سه ماه خواهد بود.

ب- چنانچه پس از مدت 60 روز خود را معرفی کنند و یا‌ سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم‌ می‌گردند.

ج- چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط ‌در آماده ‌باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان‌عمومی یا اعلام آماده‌ باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.‌ درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند ‌حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت.

توجه به این نکته ضروری است که دادرس رسیدگی کننده به پرونده می تواند بر اساس شرایط خاصی که یک سرباز مرتکب جرم شده است مانند مشکلات خانوادگی، نیاز شدید مالی و... همچنین ندامت، سوابق اخلاقی و مذهبی مثبت و حسن شهرت و فقدان سابقه فرار از خدمت و غیره؛ مجازات حبس را به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا 10 میلیون ریال یا اضافه خدمت از 2 تا 4 ماه تبدیل نماید.

logo-samandehi