موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی چیست؟
مزاحمت تلفنی چه مجازاتی دارد؟
مجازات مزاحمت تلفنی چگونه است؟
مزاحمت تلفنی چگونه جنبه کیفری دارد؟
دادگاه رسیدگی کننده به جرم مزاحمت تلفنی کجاست؟
مرجع صالح به رسیدگی به شکایت از مزاحمت تلفنی کجا است؟
با پیشرفت علم و فناوری، معایب آن نیز پیشرفت می کند که مزاحمت تلفنی یکی از این موارد است هر چند مزاحمت فقط منحصر به تلفن نیست و در دیگر موارد نیز وجود دارد ولی مزاحمت تلفنی برای افراد بیش از دیگر موارد مشکل ساز است چرا که در مزاحمت تلفنی شما شخص مورد نظر را نمی شناسید و مزاحمت تلفنی از سوی هر شخصی امکان پذیرد ولی در دیگر موارد شما شخص مزاحم را می شناسید، در هر صورت در خصوص مزاحمت تلفنی گفتنی است که مزاحمت تلفنی دارای آثاری است و اینکه مزاحمت تلفنی فقط محدود به اشخاص نیست و مراجع دولتی نیز از مزاحمت تلفنی مصون نیستند در این نگاشته سعی شده است تا نسبت به آثار مزاحمت تلفنی که توسط  وکلای  گروه وکلای نستوه در موسسه حقوقی داداوران نستوه تهیه شده اطلاعاتی مفید به علاقه مندان تقدیم گردد.
درباره مزاحمت تلفنی بدانیم...
مزاحمت تلفنی به مزاحمتی اطلاق می گردد که شخصی بدون هدف مشخص یا با هدف آزار و اذیت و سلب آسایش و آرامش شخص یا اشخاصی را به صورت های مختلف میسر می نماید  که در خصوص مزاحمت تلفنی آگاهانه و از روی عمد است مسئولیت کیفری مرتکب را به همراه دارد و دستگاه های مخابراتی اعم است از مزاحمت تلفنی از طریق تلفن ثابت، مزاحمت تلفنی از طریق تلفن همراه، مزاحمت تلفنی از طریق تلفن های عمومی یا کارتی و... دیگر موارد مزاحمت تلفنی را می توان ذکر نمود.
 در خصوص مزاخمت تلفنی 2 دسته مجازات را با توجه به نوع مزاحمت تلفنی می توان مورد بررسی قرار داد:
1- مجازات از طریق قانون مجازات اسلامی در جرم مزاحمت تلفنی
ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی كرده و برای آن مجازات تعیین كرده است در تبیین این ماده گفتنی است جرم مزاحمت تلفنی از 3 عنصر همانند دیگر جرائم تشکیل می شود.
عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی
مستند به ماده 641 قانون مجازات اسلامي عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی است.
عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی
تحقق جرم مزاحمت تلفنی رفتار فيزيكي مرتكب که به صورت غير متعارف بوده و آگاهانه و از روی عمد است پس بنابراين ترک فعل را نمی توان به عنوان عنصر مادي اين جرم به شمار آورد  بدین معنی که اگر شخصی در خصوص مزاحمت تلفنی اطلاعاتی دارد و یا اینکه میداند چه شخصی دارد برای دیگری مزاحمت تلفنی ایجاد می کند در اینجا ترک فعل را نمی توان به عنوان عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی تلقی کرد.
عنصر روانی جرم مزاحمت تلفنی
 عنصر روانی جرم مزاحمت تلفنی و یا سوء نیت عبارت است:
سوء نیت عام در مزاحمت تلفنی عبارت است  از ايجاد مزاحمت تلفني به صورت عمدی و آگاهانه است.
سوء نیت خاص در مزاحمت تلفنی عبارت است قصد ایجاد مزاحمت
در خصوص مجازات مرتكب جرم مزاحمت تلفنی طبق قانون در صورت شكايت شاكی حبس از 1 تا 6 ماه خواهد بود  و چنانچه شاکی از شکایت خود صرف نظر نماید با عنایت به جنبه عمومی جرم مزاحمت تلفنی رسیدگی علی رغم رضایت شاکی ادامه پیدا می کند.
2- مجازات از طریق مخابرات در جرم مزاحمت تلفنی
در قانون شرکت مخابرات ایران مصوب 1366 در ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 موضوع رسیدگی است.
هر شخصی که به وسيله دستگاه های مخابراتي که در اختيار دارد برای مزاحمت ديگران قرار داده و يا با عمد و سوء نيت ارتباط ديگران را مختل كند براي اولین بار ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار كتبی قطع و براي بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت 3 ماه همراه با اخطار كتبی قطع و برای بار سوم، شركت ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن می نماید.
دادسرای صالح به رسیدگی جرم مزاحمت تلفنی دادسرایی است که محل حدوث نتیجه باشد یعنی اگر آقایی از مشهد برای  شخصی در تهران ایجاد مزاحمت تلفنی کند دادسرا محل وقوع نتیجه که تهران می شود صالح به رسیدگی است.
وکیل یا وکلای دادگستری در هر مرحله از رسیدگی دحتی ر دادسرا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید می تواند حضور داشته باشند و داشتن وکیل یا وکلای دادگستری این نوید را به متهم می بخشد که در شرایطی عادلانه به همراه وکیل یا وکلای دادگستری مراحل دادرسی را انجام دهد در دادگاه فقط از وکیل یا وکلای دادگستری حرف به میان می آید که همانگونه که مشخص است هر شخص در هر پرونده ای می تواند یک وکیل یا دو وکیل دادگستری همراه داشته باشد و این وکیل یا وکلای شما هستند که در دادرسی همراه شما می باشند.

logo-samandehi