موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

مشاوره حقوقی تخلفات انتظامی قضات

دادسرای انتظامی قضات مرجع اعلام شکایت نسبت به تخلفات صورت گرفته از سوی قضات دادگستری است.

عدم اطلاع از قوانین و مقررات از سوی اشخاص در رابطه با حقوق شهروندی موجب می شود در بسیاری از موارد با تضییع حقوق قانونی خود روبرو شوید.

شکایت انتظامی از قاضی متخلف دارای شرایطی است و هر یک از اصحاب و مراجعه کنندگان به دادگستری در صورت تمایل می تواند از این حق قانونی بهره مند گردد البته در مواردی تخلفات انتظامی قضات جنبه کیفری دارد و شاکی می تواند ضمن اعلام تخلف اقدام به شکایت کیفری در دادسرای کارکنان دولت نماید.  

در این نوشتار در خصوص تخلفات شایع انتظامی قضات مطالب ارزشمندی توسط وکیل شکایت از قاضی برای علاقه مندان از سوی موسسه حقوقی دادآوران نستوه به اشتراک گذاشته می شود.

مواردی که خصوص مشاوره حقوقی تخلفات انتظامی قضات می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • بهترین وکیل شکایت از قاضی کیست؟
  • شرایط شکایت از قاضی چگونه است؟
  • دادسرای انتظامی قضات کجاست؟
  • نحوه شکایت در دادسرای انتظامی قضات چگونه است؟
  • برای شکایت از قاضی به کجا مراجعه کنیم؟

تخلفات شایع قضات که می توان در دادسرای انتظامی قضات اقدام به شکایت نمود عبارت است از:

تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن و همچنین تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن.

مطابق قانون قاضی مکلف به صدور رای در مهلت و فرجه قانونی است و عدم صدور رای در این مهلت به موجب بند 2 ماده 14 و همچنین بند 7 ماده 15 تخلف انتظامی محسوب می شود.

طبق ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مکلف است پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان در همان جلسه اقدام به انشای رای نماید و در غیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رای کند. همچنین مطابق مواد 374 و 404 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه بایستی پس از اعلام ختم دادرسی در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت کند.

عدم نظارت منتهی به بی‌ نظمی‌ متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب.

قاضی مطابق قانون ریاست اداری بر شعبه دارد فلذا بایستی بر عملکرد مدیر دفتر و دیگر کارکنان اداری نیز نظارت داشته باشد، عدم تعیین وقت دادرسی، تداخل اوقات دادرسی و... از جمله موارد شایع عدم نظارت بر امور شعب می باشد که در بند 4 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات تخلف انتظامی به حساب می آید.

صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل

قضات محاکم مکلف می باشند وفق قوانین و مقررات اقدام به صدور رای مستند و مستدل نمایند حال آنکه عده ای از قضات اقدام به صدور رای فرمی (آرائی که به صورت چاپی و آماده و بدون هرگونه استدلال و استناد)‌می نمایند که این موضوع به موجب بند 1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات تخلف می باشد.

خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده

یکی از تخلفات شایع عدم پذیرش لایحه و دیگر مستندات طرفین پرونده به هر دلیل از سوی قضات می باشد، قضات مکلف می باشند لوایح و مستندات طرفین دعوا را با توجه به ترافعی بودن دعاوی و جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی اصحاب دعوی پذیرش نمایند حال عدم پذیرش لوایح و مستندات به موجب بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات تخلف محسوب می شود.

رفتار خلاف شان قضایی

این موضوع به موجب بند 6 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات و تبصره آن تخلف محسوب می شود به نحوی که رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. بر همین مبنا هر فعل یا ترک فعلی که موجب تخیف جایگاه قاضی یا ایجاد جو بدبینی یا بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد به موجب ماده 12 آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات مانند استعمال الفاظ نامناسب ، تند خویی نسبت به مراجعین و همکاران دفتری و قضایی و... رفتار خلاف شان و دارای مجازات انتظامی می باشد.

تخلف از قوانین موضوعه

یکی از موضوعات مهم در تخلفات انتظامی قضات عدم توجه به قوانین موضوعه است که به موجب ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات تخلف محسوب می گردد.

بهترین وکیل شکایت از قاضی کیست؟

با توجه به اهمیت موضوع شکایت از قضات بهتر است قبل از هر اقدام با وکیل شکایت از قاضی که به صورت تخصصی در خصوص تخلفات انتظامی قضات فعالیت دارد مشاوره اخذ نمایید.

logo-samandehi