موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

معامله معارض چیست؟

دو جرم معامله معارض و انتقال مال غیر از جمله جرائم متداوال در حوزه معاملات بین اشخاص می باشند. بیشتر افراد گمان می برند که معامله معارض و انتقال مال غیر، تفاوتی با هم نداشته و به اشتباه این عناوین مجرمانه را به جای هم استفاده می کنند. در این مقاله به تشریح دو جرم معامله معارض و انتقال مال غیر و تفاوت های آنها در موسسه حقوقی دادآوران نستوه می پردازیم.

مواردی که در خصوص معامله معارض و انتقال مال غیر می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • معامله معارض چیست؟
  • انتقال مال غیر چیست؟
  • تفاوت معامله معارض با انتقال مال غیر چیست؟
  • مجازات معامله معارض چیست؟
  • مجازات انتقال مال غیر چیست؟

معامله معارض چیست؟

به موجب ماده 117 قانون ثبت، هر کس به موجب سند رسمی و یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور نماید به حبس با اعمال شاقه و سه تا ده سال حبس محکوم می گردد. پس معامله معارض می تواند نسبت به عین یا منفعت باشد، مال می تواند منقول یا غیر منقول باشد و همچنین موضوع معامله می تواند انتقال یا تعهد باشد.

نکته مهم و اساسی در تحقق معامله معارض این است که معامله اول می تواند به وسیله سند رسمی یا عادی باشد، لکن معامله دوم حتماً باید با سند رسمی انجام گردد. بنابراین اگر معامله اول با سند رسمی و معامله بعدی با سند عادی باشد جرم معامله معارض محقق نشده و می تواند جرم دیگری باشد.

انتقال مال غیر چیست؟

بر اساس ماده ۱ قانون انتقال مال غیر مقرر نموده کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می ‌شود ‌و همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌ دهنده باشد. بنابراین عنصر مادی مال غیر انتقال مال دیگری به صورت عین یا منفعت به شخص ثالث است. برای تحقق انتقال مال غیر لازم نیست که انتقال با سند رسمی صورت گرفته باشد، هر نوع انتقالی به عین منفعت و یا ایجاد تعهد در مال دیگری اعم از منقول یا غیر منقول موجب تحقق این جرم است.

تفاوت انتقال مال غیر و معامله معارض چیست؟

اول اینکه مرتکب جرم معامله معارض لزوماً مالک مال است، یعنی فرد روی مال متعلق به خودش معاملات متعدد انجام داده است. در حالیکه مرتکب بزه انتقال مال غیر می تواند مالک مال باشد یا نباشد (یعنی ممکن است هیچ گونه مالکیتی بر روی مال نداشته باشد)

برای تحقق جرم معامله معارض، معامله دوم لزوماً بایستی با سند رسمی انجام شود، اگر معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد، جرم معامله معارض تحقق نیافته است.

موضوع جرم معامله معارض و انتقال مال غیر، (مال) می باشد. مال هر چیزی است که قابلیت داد و ستد داشته و دارای ارزش مالی باشد. همچنبن منظور از انتقال، انتقال عین یا منفعت است و انتقال می تواند به صورت بیع، هبه، صلح و یا هر عقدی باشد. لازم به ذکر است که برای تحقق معامله معارض و انتقال مال غیر، مال بایستی در لحظه انتقال متعلق به دیگری باشد.

آیا انتقال مال مرهونه یا اجاره عین مستاجره انتقال مال غیر است؟

بله، اگر مالک مال را برای مدت معین اجاره داده باشد و یا در رهن کسی قرارداده باشد، و سپس آن را به دیگری منتقل کند، حسب مورد می تواند انتقال مال غیر یا معامله معارض باشد.

آیا انتقال مال مشاع می تواند انتقال مال غیر تلقی گردد؟

مال مشاع، مالی است که افرادی در ملکیت آن شریکند، اگر انتقال مال مشاع به میزان سهم فروشنده مثلاً یک دانگ باشد و عدم سونیت او احراز شود این موضوع جرم نیست، لکن اگر وی بیشتر از سهم خود را بفروشد، فروش مال غیر محقق می گردد.

چنانچه در خصوص جرائم انتقال مال غیر یا معامله معارض و طرح شکایت کیفری و دعوای حقوقی در این موارد سردرگم هستید و یا نیاز به کمک حقوقی دارید. همچنین چنانچه به مشاوره، مطالعه پرونده، دفاع از اتهامات وارده، تنظیم لایحه و یا طرح شکایت نیاز دارید، با دپارتمان کیفری موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

logo-samandehi