موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

موانع تعقیب دعوای عمومی

دعوی عمومی در مواردی متوقف می شود تا مانع آن برطرف شود. پس وقتی گفته می شود مانع تعقیب، یعنی مانعی که موقتی است نه  دائمی. اگر اثر دائمی داشته باشد میگوییم دعوای عمومی موقوف شده است. گاهی عواملی به وجود می آیند که منع از طرح دعوای عمومی میشوند یا از ادامه فرآیند رسیدگی جلوگیری میکنند. این عوامل موقتی هستند و پس از رفع دعوای عمومی یا از سر گرفته میشود یا از ابتدا مطرح میشود. به طور مثال در قانون آیین دادرسی مدنی میگوییم اگر یکی از اصحاب دعوا فوت کند، دعوا از جمله موارد توقیف دادرسی میشود.

مواردی که در خصوص موانع دعوای عمومی می بایست مد نظر قرار بگیرد عبارت است از:

  • موانع تعقیب دعوی عمومی چیست؟
  • چگونه دعوی متوقف می شود؟
  • شرایط توقف دعوی چیست؟

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید هم اکنون با وکیل متخصص در موسسه حقوقی دادآوران نستوه از طریق شماره تلفن های اعلامی در سایت در ارتباط باشید.

موانع تعقیب دعوای عمومی عبارت انداز:

  1.  سکوت شاکی یا زیان دیده در جرایم قابل گذشت
  2.  جنون یا فقدان هوشیاری قبل از صدور حکم قطعی و در حین دادرسی
  3.  اناطه کیفری
  4.  مصونیت ها (تحصیل اجازه)

سکوت شاکی یا زیان دیده در جرایم قابل گذشت:

ماده12 ق.آ.د.ک: بر اساس ماده12ق.آ.د.ک تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت منوط به طرح شکایت از جانب شاکی خصوصی است. پس تا زمانی که شکایت مطرح نشده یا مانع رو به رو هستیم و دادستان زمانی حق ورود به پرونده را دارد که شکایت از سوی شاکی در نزد او مطرح شده باشد.

ماده 106ق.م.ا : شاکی در جرایم قابل گذشت طی مدت 1سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم میتواند شکایتش را مطرح کند. پس اگر شاکی ظرف مدت 1سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایتش را مطرح نکند این مانع دائمی میشود و دعوا به طور کلی سقوط میکند و دیگر شکایتش قابل استماع نخواهد بود.

جنون یا فقدان هوشیاری قبل از صدور حکم قطعی در حین دادرسی:

متهم یک سری حقوق دفاعی دارد از جمله حق سکوت تا حق اعتراض. به همین دلیل نمیتوانیم مجنون را تحت تعقیب قرار دهیم زیرا او نمیتواند از حقوق دفاعی خویش استفاده کند.

اناطه کیفری:

اناطه در لغت به معنای وابسته بودن به امر دیگری است. یک قاعده معروف در حقوق داریم که اذن در شی، اذن در لوازم آن هم است. یعنی هر موضوعی در دادگاه کیفری مطرح شود دادگاه کیفری راجع به آن موضوع صالح به رسیدگی است. با تخصصی شدن دادگاهها اگر موضوعی در دادگاه کیفری مطرح شود که به لحاظ تخصصی از حوزه دادگاه کیفری خارج باشد چه میتوان کرد؟

در موضوع اثبات مالکیت دادگاه کیفری میتواند رسیدگی کند؟

قانونگذار میگوید خیر. باید قرار اناطه صادر شود تا موضوع به دادگاه حقوقی برود و دادگاه حقوقی در مورد اثبات مالکیت رای صادر کند تا بتواند در دادگاه کیفری مورد استفاده قرار گرفته و منجر به رای کیفری گردد. به طور کلی قرار اناطه زمانی صادر میشود که شخصی از مرجع کیفری اعم از دادسرا و دادگاه بدوی شکایت شده است. اما احراز مجرمیت ان شخص وابسته به اثبات مسئله ی است که آن مسئله باد در دادگاه حقوقی یا مراجعی غیر از دادگاه کیفری رسیدگی شود. در اینحا اناطه مانع ایجاد میکند زیرا تا موضوع حقوقی حل نشود اصلاً بازپرس یا دادستان یا دادیار نمی تواند مجرمیت شخص را احراز کند. حال قرار اناطه که صادر شد پرونده کیفری متوقف بایگانی میشود و منتظر می مانیم که حکم قطعی از دادگاه حقوقی صادر شود. (این مدت شامل مرور زمان نمیشود) پس با صدور قرار اناطه دعوی عمومی موقتاً متوقف میشود.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه پیش رو در خدمت حقوقی در ایران می باشد.

logo-samandehi