موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه اعتراض قرار منع تعقیب

چنانچه اقدام به طرح شکایت نموده باشید در مواردی با قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب از سوی دادیار و یا بازپرس مواجه می شوید. در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان دلایل کافی جهت انتساب جرم از سوی دادیار و یا بازپرس قرار منع تعقیب صادر می شود. در صورت تأیید دادستان در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند. در صورت صدور قرار منع تعقیب قرار تأمین کیفری و همچنین قرار نظارت قضایی ملغی الاثر می گردد و در صورتی که متهم بازداشت باشد با قید فوریت آزاد می شود مگر به دلیل دیگری در بازداشت باشد.

گاهی صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم تکمیل تحقیقات از سوی دادیار و یا بازپرس صورت می گیرد که در این موارد چنانچه دادستان تحقیقات را کامل نداند تکمیل تحقیقات را و صرفاً مواردی که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می نماید و تکمیل آن را از بازپرس یا دادیار می خواهد. دادیار و بازپرس مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادستان می باشند.

مواردی که در خصوص اعتراض به قرار منع تعقیب می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • نمونه لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب چگونه است؟
  • مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب چند روز است؟
  • وکیل اعتراض به منع تعقیب کیست؟
  • وکیل پرونده کیفری در پاسداران کیست؟

آیا قرار منع تعقیب قابل اعتراض است؟

پاسخ به این سوال مثبت است و قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب صادره از سوی دادیار و یا بازپرس از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو می باشد.

مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب 10 روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و 1 ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از کشور می باشد.

رسیدگی به اعتراض شاکی در دادگاه کیفری دو در جلسه ای فوق العاده صورت می پذیرد.

تصمیم دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد.

تنها استثناء موجود نسبت به جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

نمونه لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب چگونه است؟

ریاست محترم دادگاه کیفری دو استان تهران

با عرض سلام و ادب

احتراماً در خصوص پرونده شماره... مبنی بر خیانت در امانت، سوء استفاده از سفید امضاء، شروع به کلاهبرداری و تبانی برای بردن مال غیر به وکالت از آقای... مراتب اعتراض خود را نسبت به قرار اصداری در مهلت مقرر قانونی به شرح ذیل به استحضار می رساند:

شرح ماوقع:

موکل اقدام به امضاء ظهر 2 فقره چک سفید امضاء به عنوان ضمانت وام 20 میلیون تومانی می نماید (طبق نظریه کارشناسی موجود در صفحات 161 و 168 پرونده تقدم امضا بر متن اثبات شده است)، چک های موصوف در اختیار آقای... برای دریافت وام سپرده می شود (آقای... اقرار به دریافت چک های موصوف به کرات از جمله صفحه 188 پرونده نموده است).

بعد از مدتی آقای... مدعی می شود که چک های یادشده در ید آقای... می باشد و ایشان از استرداد آن امتناع می نماید و آقای... نیز منکر می گردد.

النهایه آقای... اقدام به اعلام مفقودی چک به بانک و طرح موضوع در شورای حل اختلاف و مسدودی حساب می نماید.

آقای... به عنوان شخص ثالث اقدام به مطالبه دو فقره چک هرکدام به مبلغ 600 میلیون تومان و جمعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان از موکل به عنوان ظهر نویس و آقای... می نماید.

پس از شکایت و ارجاع پرونده به شعبه، دادیار محترم بدون توجه به نظر کارشناسی، پرینت مکالمات تلفنی مبنی بر ارتباط دو نفر از مشتکی عنها، اظهارات شهود و بدون بررسی دیگر ادله اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید که در این خصوص موارد ذیل به استحضار عالی می رساند.

اظهارات ضد و نقیض مشتکی عنها:

پس از طرح شکایت آقای... در مواجهه حضوری مدعی می شود که چک در ید ایشان نیست و آقای... را نمی شناسد حال آنکه در صفحه 200 پرونده و در قسمت 6 آقای... اظهار میدارد با ایشان چند بار تماس داشته است و برای حل مشکل از ایشان کمک خواسته است. این موضوع که ارتباط این دو شخص قبل از طرح دعوی به صورت تلفنی از قرائن و ادله مثبته برای دادگاه می تواند باشد.

عدم استعلام از اداره ثبت، اتحادیه مشاور املاک و تحقیق محلی:

هرچند نحوه تنظیم مبایعه نامه و عدم پیگیری خریدار و فروشنده نسبت به حقوق قانونی و ثمن معامله و شروط ضمن عقد و نحوه دریافت ثمن همگی صوری بودن آن را به ذهن متبادر می نماید لیکن:

1- هیچگونه تحقیق و استعلام در خصوص ملک مورد ادعای مشتکی عنه... در خصوص مالکیت از اداره ثبت صورت نپذیرفته است.

2- هیچگوه تحقیق در خصوص صحت و سقم مبایعه نامه تنظیمی فی مابین آقای... و... از جمله ارجاع به کارشناسی با توجه به تقدم و تاخر تاریخ صدور چک و مبایعه نامه و همچنین تاریخ شماره مبایعه نامه های قبل و بعد تنظیمی در دفتر املاک در خصوص تبانی و یا صحت اظهارات شاکی و مشتکی عنه صورت نپذیرفته است.

3- هیچگونه تحقیق محلی در خصوص اصالت زمین مورد معامله و مالکیت آن و همچنین تصرف کنونی آن با توجه به عدم شناسایی و وجود خریدار صورت نپذیرفته است.

علی ایحال با عنایت به موارد فوق البیان و مواد قانونی فوق الاشاره و مطابق قاعده فقهی لاضرر ولاضرار و جهت جلوگیری از ورود ضرر و تضیع حقوق قانونی موکل پس از اثبات صدق عرایض با عنایت بدین موضوع که قرار معترض عنه بر خلاف موازین شرعی و قانونی اصدار گردیده و موجب ورود ضرر به موکل را فراهم نموده است از شما ریاست محترم تقاضای می گردد نسبت به نقض قرار منع تعقیب و صدور دستور تکمیل تحقیقات یا عندالزوم قرار جلب به دادرسی اقدام مقتضی را مبذول فرمایید.

logo-samandehi