موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه شکایت از قاضی دادگاه

دادستان محترم دادسرای انتظامی قضات

با سلام

احتراماً اینجانب سید علی میررجبی وکیل آقای... متهم پرونده کلاسه...  مطروحه در شعبه...  دادگاه انقلاب اسلامی توضیحات ذیل را به استحضار عالی میرساند :

شرح ما وقع و خلاصه پرونده  : حسب محتویات پرونده در مورخه ... موکل همراه با شخصی به نام... در خودروی شخصی پیکان در حال استراحت بودند که مامورین نیروی انتظامی به خودرو نزدیک شده و ضمن تفتیش سرنشینان و کشف مقداری مواد مخدر در داخل خودرو ، اسلحه موضوع جرم را در میان شمشادهای کنار خودرو کشف وضبط می نمایند (... مامور کشف صفحه...  پرونده و گزارش سرگرد... صفحه... پرونده  )  که پس از دستگیری موکل و آقای... ، شخص اخیر الذکر در مرجع انتظامی حمل سلاح را پذیرفته و موکل حتی اطلاع از وجود چنین سلاحی را رد    می نمایند. متعاقب آن و در مرحله دادسرا آقای ... ادعا می نمایند که اسلحه متعلق به شخصی به نام... بوده و سلاح را به صورت امانت از ایشان گرفته اند  لیکن قادر به معرفی او نیستند و پس از تحقیق از موکل در خصوص شخصیت... ، موکل اطلاع یا آشنایی با شخص مذکور را نیزکاملاً تکذیب می نماید. پس از گذشت مدتی آقای...  اتهام حمل غیر مجاز سلاح گرم را به کلی انکار نموده و ادعا  می نمایند مامورین سلاح مذکور را یک کوچه پایین تر کشف نموده اند. موکل در تاریخ... تعلق مواد را به خویش می پذیرند لیکن مجددا اتهام حمل اسلحه غیر مجاز را رد نموده و حتی از وجود آن اظهار    بی اطلاعی می نمایند. پس از صدور حکم غیابی آقای...  واخواهی می نمایند لیکن دادگاه موکل را نیز احضار نموده و رای قبلی را ضمن  اصلاح مجازات تایید می نمایند .

حال شعبه...  دادگاه انقلاب اسلامی در جریان رسیدگی به پرونده ، صدور حکم و پس از آن مرتکب تخلفات ذیل گردیده که مشروحاً به آن    می پردازیم :

  1- دادگاه محترم بدون تقاضای واخواهی از سوی متهم (... ) ، ایشان را احضار نموده و به درخواست واخواهی ایشان رسیدگی می نمایند . ( بند 8 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات )
  2- در روز دادرسی...  و قبل از شروع جلسه دادگاه اینجانب به عنوان وکیل متهم  با وکالتنامه امضا شده و ملصق به تمبر قانونی که به تایید زندان نیز رسیده بود در دفتر دادگاه حاضر گردیده ، تقاضای ثبت وکالت در پرونده و شرکت در جلسه دادگاه را نمودم که متاسفانه قاضی محترم اعلام نمودند که پس از رسیدگی و ارجاع پرونده به اجرای احکام می توانم اعلام وکالت نمایم. و حاضر به پذیرش لایحه اعلام وکالت و وکالتنامه پیوست آن نگردیده و بدون  هیچ پاسخ کتبی اجازه حضور در دادگاه را به اینجانب ندادند. ( بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات )
  3- دادگاه محترم دو متهم را برای حمل و نگهداری یک اسلحه در زمان واحد ( بدون تقدم و تاخر ) محکوم به حبس می نمایند و مشخص نیست این موضوع عقلا چگونه ممکن است. ( بند 1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات )
  4- قاضی محترم پس از حضور موکل در دادگاه و رسیدگی به واخواهی ( بدون حضور اینجانب )  ، بدون اعلام قرار تامین صادره جهت آزادی متهم و بدون تحقیق در خصوص عجز یا توانایی متهم برای تامین قرار ، نامبرده را به زندان معرفی می نماید . در حالی که متهم دیگر با قرار وثیقه آزاد می گردند.
  5- پس از اعلام وکالت اینجانب ، پذیرش وکالت را منوط به ضبط اصل وکالتنامه در پرونده نموده و با وجود تذکر اینجانب به منظور رعایت ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی از پذیرش کپی وکالتنامه خودداری نمودند. ( ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات )
  6- پس از مطالعه پرونده و ابلاغ دادنامه به اینجانب ، تقاضای آزادی موکل با تامین قرار وثیقه موجود وفق تبصره 1 ماده 217 را نمودم لیکن قاضی محترم بدون هر گونه دستوری اعم از نفیاً یا اثباتاً موضوع را مسکوت قرار داده و با وجود مراجعات مکرر اینجانب به ایشان عملاً اقدامی ننمودند. که وجود لوایح متعدد اینجانب در پرونده که حتی دست به دامان نشریه ماوی نیز گردیدم !  گواه این مدعاست. ( بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات )
  7- جالب تر از همه موارد فوق اینکه قاضی محترم در روز سه شنبه... به اینجانب اعلام نمودند تا جهت تعیین تکلیف موضوع ، روز شنبه... خدمت ایشان حضور یابم و این در حالیست که ایشان روز چهارشنبه...  به مکه مکرمه سفر نمودند !!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ( بند 6 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات )
  8- پس از سفر قاضی محترم با توجه به اینکه موکل بر خلاف قانون در حبس به سر می بردند و به سبب فوریت موضوع پس از مراجعات مکرر ، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شعبه... ارجاع گردید که نهایتًا شعبه مذکور اعلام نمودند از آنجایی که پرونده فاقد وقت رسیدگی می باشد موضوعی برای اتخاذ تصمیم وجود ندارد !!!!!!
   فلذا با توجه به توضیحات فوق  ،تعقیب انتظامی جناب آقای  .............. قاضی محترم شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامی مورد استدعاست.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   با تقدیم احترام                                                                                             سید علی میررجبی
رونوشت :
شعبه ...  دادگاه انقلاب اسلامی...  جهت ضبط در پرونده کلاسه...
کانون وکلای دادگستری مرکز
دفتر ریاست محترم قوه قضاییه
logo-samandehi