موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه شکایت از معاون دادستان

جالب است بدانید مطابق قوانین ایران حتی می توان از دادستان نیز در دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد البته به طور کلی شاید در مواردی نیاز باشد که اقدام به شکایت در دادسرای انتظامی قضات نمود. این حق به موجب قانون (قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی نظارت بر رفتار قضات) به افراد داده شده است. برای شکایت از قاضی متخلف می توانید به دادسرای انتظامی قضات و در مواردی که قاضی مرتکب جرم شده باشد می توان به دادسرای کارکنان دولت مراجعه نمود. برای شکایت در دادسرای انتظامی قضات شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد. شکایت در دادسرای انتظامی قضات چگونه است؟ شرایط شکایت در دادسرای انتظامی قضات چگونه است؟ نحوه شکایت در دادسرای انتظامی قضات چگونه است؟ بهترین وکیل شکایت در دادسرای انتظامی قضات کیست؟ مدارک شکایت در دادسرای انتظامی قضات چیست؟ نمونه شکایت در دادسرای انتظامی قضات چگونه است ؟ مطلب ذیل توسط موسسه حقوقی دادآوران نستوه تقدیم می گردد.

نمونه شکایت تنظیم شده از سوی گروه وکلای نستوه در خصوص تخلفات انجام شده بدین شرح است:

شاکی:... با وکالت آقای بهنام نزادی به نشانی...

مشتکی عنه:... دادیار جانشین سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه... تهران

موارد تخلف: 1- عدم رعایت مقررات مربوط به ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین دستمزد کارشناس (تخلف موضوع ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات) 2- خودداری از اعلام تخلف  کارشناس دادگستری (تخلف موضوع بند  9 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات) 3- انجام تحقیقات خارج از موضوع و اطاله دادرسی   

دادستان محترم دادسرای انتظامی قضات

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار  عالی می رساند ،موکل  اقدام به طرح شکایت انتقال مال غیر در دادسرای ناحیه... می نماید.

1-  معاون محترم ارجاع در دستور  شماره... مورخ... اقدام به تعیین کارشناس بدون تعیین هزینه کارشناسی نموده و در دستور صادره به کلانتری میزان هزینه کارشناسی را طبق تعرفه اعلام میدارد. با این اوصاف و به دلیل سهل انگاری صورت گرفته کارشناس قبل از انجام کارشناسی مبلغ چندین میلیون تومانی جهت انجام کارشناسی مطالبه می نماید که موکل با توجه به عدم انجام کارشناسی و خارج از تعرفه بودن مبلغ از پرداخت امتناع می نماید و این موضوع به صراحت در نامه ارسال شده از سوی ضابط دادگستری به دادیار جانشین سرپرست اطلاع داده می شود. مطابق تبصره 1 ماده 2 قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی که مرجع قضایی در پرونده های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید، تعیین دستمزد با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می باشد.»

2- مستند به ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری کارشناس مکلف به انجام کارشناسی بوده و مطابق ماده 159 در صورت وجود تخلف بازپرس می بایست تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می نموده است  که خود تخلف موضوع بند  9 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات  می باشد.

3- در اقدامی عجیب بدون تعیین تکلیف  نسبت به موضوع کارشناسی پرونده را به شعبه... بازپرسی دادسرای ناحیه... ارجاع میگردد و بازپرس به دلیل عدم ارتباط کارشناسی با موضوع  (مالکیت و وضعیت ثبتی ملک با توجه به استعلام ازاداره  ثبت توسط کلانتری... مشخص بوده است و قیمت ملک در زمان انتقال)  که صرفاً  موجبات اطاله دادرسی را ن فراهم نموده است، اقدام به رسیدگی می نماید.

حالیه با توجه به مراتب فوق تقاضای تعقیب انتظامی ایشان مورد استدعاست.

نکات شکایت در دادسرای انتظامی قضات بدین شرح است :

عدم رعایت نکات ذیل می تواند منجر به عدم پذیرش شکایت و یا بایگانی شدن پرونده در دادسرای انتظامی قضات گردد بدین شرح که :

1- نام نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی و کدملی و در صورت امکان شماره تماس (ثابت و همراه) شاکی انتظامی

2- سِمت شاکی انتظامی در پرونده قضائی (در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد، باید حق اقامه شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شود) اخیراً که به دادسرای انتظامی قضات مراجعه نمودم علیرغم تصریح به شکایت در داسرای انتظامی قضات به دلیل بولد نمودن این قسمت از وکالتنامه، معاون ارجاع دادسرا عنوان نمودند که در مواردی دادیاران دادسرا با این استدلال که این بند بعداً به وکالتنامه اضافه شده است اقدام به بایگانی پرونده می نمایند.

3- اعلام شماره پرونده قضائی مورد شکایت (شماره 16 رقمی و شماره بایگانی)

4- اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت

5- مشخص بودن مورد شکایت (کلی نباشد) یعنی جهات تخلف از مقررات قانونی باید ذکر شود.

6- پیوست نمودن مستندات مورد شکایت (از قبیل تصویر دادنامه، برگ احضاریه یا اخطاریه، برگ اجرائیه و...)

7- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی وی در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت وی

8- ابطال تمبر به مبلغ 30 هزار تومان

قابل ذکر است که کپی کارت ملی شاکی انتظامی و وکیل نیز باید پیوست شکایت گردد.

مواردی که در خصوص شکایت انتظامی می بایست مورد توجه فرد شاکی قرار گیرد :

1- شکایت انتظامی تأثیری در رأی و تصمیمات متخذه در پرونده اعم از دادسرا یا دادگاه مربوطه ندارد.

2- شکایت انتظامی از جهات اعاده دادرسی «موضوع ماده 474» و همچنین تجویز اعاده دادرسی «موضوع ماده ماده 477» محسوب نمی شود.

3- شکایت انتظامی از جهات رد دادرس (به منظور اخذ پرونده از قاضی و ارجاع به قاضی دیگر) محسوب نمی شود.

4- به جرائم کیفری (اعم از اهانت، توهین و غیره) قضات سراسر کشور در دادسرای ناحیه 28 تهران واقع در میدان ارگ رسیدگی می شود.

5- سیر مراحل رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات محرمانه می باشد.

6- دادن تصویر از اظهار نظر مقامات دادسرای انتظامی قضات و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است. (ماده 17 آیین نامه اجرایی نظارت بر رفتار قضات)

7- شاکی انتظامی می تواند شکایت انتظامی را مطابق ماده 23 قانون نظارت بر رفتار قضات به دادگستری استان مربوط نیز تحویل یا از طریق پست سفارشی با رعایت ماده 15 آیین نامه اجرایی نظارت بر رفتار قضات ارسال و پس از هفته شماره ثبت شکایت انتظامی خود را از طریق شماره تلفن های 97 و 38582208 – 021 دبیرخانه دادسرای انتظامی قضات پیگیری نماید.  

logo-samandehi