موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه شکایت انتظامی از قاضی

دادستان محترم دادسرای انتظامی قضات

با سلام

در مورخ... به شعبه... دادگاه عمومی واقع در مجتمع قضایی شهید... مراجعه نمودم و با توجه به اینکه به وکالت از موکل در مورخ... شکواییه ای به طرفیت قاضی محترم شعبه... مبنی بر عدم انجام وظایف قانونی و استنکاف از حق مطرح نموده بودم و مورد از موجبات قرار رد دادرس (بند ه ماده 91 و ماده 92) قانون آیین دادرسی مدنی بود طی لایحه ای ضمن اعلام رد دادرس و درخواست صدور قرار امتناع از رسیدگی، گواهی طرح دعوا در شعبه... دادسرای کارکنان دولت طی پرونده شماره... ضمیمه و  تقدیم ریاست محترم شعبه نمودم که متاسفانه ایشان پس از اخذ لایحه از اینجانب، از دستور ثبت بر لایحه خودداری نمودند و اقدامات بنده مبنی بر طرح شکایت در دادسرای کارکنان دولت و دادسرای انتظامی قضات را افترا و نشر اکاذیب دانسته و با تهدید  بیان نمودند که با بنده و همکارم (وکیل محترم خواندگان دعو ) کار دارند و حتی از مسترد کردن لایحه به اینجانب خودداری نمودند.

 لذا به ناچار به دفتر ریاست محترم مجتمع مراجعه نمودم و طی لایحه ای مسایل را با ایشان مطرح نمودم و بلاخره بعد از مراجعات مکرر به دفتر ریاست موفق به این گردیدم که حضوراً با ریاست محترم مجتمع صحبت بنمایم و کلیه جریانات پرونده اعم از اقدامات خلاف قانون قاضی محترم شعبه... مبنی بر عدم دستور بر روی لوایح، پرتاب لایحه اینجانب به راهرو مقابل شعبه، عدم اظهار نظر قاضی شعبه... نفیاً یا اثباتاً در مورد درخواست تاخیر اجرای حکم وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی و... را به نظر ایشان رساندم و ریاست محترم مجتمع قضایی شهید... تلفنی با ریاست محترم شعبه... صحبت نمودند.

پس از آن قاضی شعبه... بیان نمودند که در تاریخ... قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نموده اند!!!! این در حالیست که اولاً بنده در تاریخ... به شعبه مراجعه نمودم و قاضی محترم بنده را نپذیرفته و حتی با حضور در دفتر شعبه و با صحبت با مدیر دفتر و بایگان شعبه متوجه شدم که اولاً پرونده که از مورخ... توسط قاضی محترم از مجتمع خارج شده بود هنوز به شعبه یا دفتر عودت داده نشده و در سیستم پیگیری نیز هیچگونه دستوری صادر نگردیده است. و حتی در همان مورخ... که به شعبه مراجعه نمودم و خدمت ریاست محترم شعبه رسیدم ایشان صحبتی در خصوص صدور قرار ننمودند. و به محض تماس ریاست محترم مجتمع قضایی شهید... قراری که بیش از پانزده روز صادر نگردیده بود، صادر گردید و بنده به دفتر شعبه راهنمایی شدم و در آنجا ملاحظه گردید که اولاً خواهان دعوی اصلی در دفتر حضور داشتند و ایشان در حالیکه بنده حدود 5 دقیقه از مساله صدور قرار تاخیر اجرای حکم مطلع گردیدم ولیکن خواهان دعوی اصلی از مفاد قرار نیز اطلاع کامل دارند و لوایح ایشان توسط ریاست محترم شعبه مورد دستور ثبت قرار گرفته است و با وجود عدم وجود پرونده در شعبه یک برگ صورتجلسه به تاریخ... که در آن دستور به صدور قرار تاخیر اجرای حکم با تامین به مبلغ یک میلیارد ریال وجه نقد به حساب دادگستری موافقت گردیده و در تاریخ... ابلاغ جهت پرداخت تامین صادر گردیده است .

 در تاریخ... به علت عدم تناسب قرار صادره با کل خواسته و محدود کردن طریقه ایداع آن که فقط وجه نقد تعیین شده است و با توجه به موجبات رد دادرس و درخواست صدور قرار امتناع از رسیدگی لایحه ای مجدداً به شعبه تقدیم نمودم که متاسفانه و مجدداً ریاست شعبه از قبول لایحه خودداری نموده و با مراجعه به دفتر ریاست مجتمع و تقدیم لایحه به نقل از مدیر دفتر ریاست محترم مجتمع قضایی شهید... ریاست محترم با دستور بر روی لایحه موافقت ننموده و فرموده اند که جلسه رسیدگی نمی باشد که لایحه ارائه گردیده است.

فلذا باتوجه به توضیحات فوق تعقیب انتظامی ایشان مورد استدعاست.

logo-samandehi