موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه اعمال ماده 477(قسمت ششم)

الف- فقدان توجیه فنی، اجرایی و مالی به علت فقدان توان مالی و فنی مدیران شرکت و سهامداران عمده.

ب- ایجاد تورم در هزینه اجرای طرح در طول دو سال به میزان 300 میلیارد ریال.
ج- عدم پیشرفت فیزیکی طرح و افزایش سرمایه صرفاً بر مبنای تجدید ارزیابی داراییهای غیر واقعی شرکت از سوی کارشناسان رسمی دادگستری که 11 برابر افزایش نشان می دهد بدون آنکه سهامداران آورده ای داشته باشند و یا اقدامی در خصوص نحوه و تامین سهم الشرکه خود بعمل آورده باشند در حالی که ارزش مذکورباید از طریق سرمایه گذاری سهامداران انجام می شد و سهامداران بدون انجام هرگونه عمل، ارزش افزوده امتیازات واهی را به حساب خود گذاشته اند.

د- طرح در اجرا با مسائل عدیده مواجه و مشکلات اجتماعی در... ایجاد می نماید.
ه- ایجاد ارزش افزوده واهی در سرمایه شرکت.

لذا مجدداً تشکیک واقع میشود که با قبول موارد فوق الذکر و لغو و ابطال و کان لم یکن شدن مجوز احداث کارخانه... در زمین فعلی از ناحیه سازمان حفاظت محیط زیست که پیشتر بدان اشاره شد و اساساً الزام به جابجائی طرح... و استقرار نیروگاه 1000 مگاواتی...، چگونه و با چه توجیه فنی، اقتصادی، مالی بانک عامل همچنان به استمرار حمایتهای خود از شرکت...با امضای مجاز انفرادی آقای...ادامه می دهد.

د- عضو هیات مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس طی نامه مورخ... به شماره... اعلام داشته است شرکت... نه در سازمان بورس ثبت شده و نه مجوزی از این سازمان اخذ نموده است و ادعاهای وکیل مدیران شرکت مبنی بر تایید اطلاعات شرکت... اعم از مالی، دارائیها و کارشناسی اموال و امتیازات از سوی سازمان بورس صرفاً در حد یک ادعای واهی است و مسبوق به هیچگونه سابقه ای در این سازمان نیست و محکوم به رد است لذا با عنایت به مراتب معروض پر واضح است که مدیران شرکت... و بهتر موسسین آن در حالت ( سهامی خاص) اساساً حتی بدون تکمیل سرمایه اندک اولیه و فقدان هرگونه تخصص و تجربه درصنعت... اقدام به اجرای طرحی نموده اند که ماحصل آن در مرحله اول حیف و میل و از بین رفتن قسمت عمده... ریال سرمایه بیش از 42000 نفر سهامدار که از اشخاص عادی جامعه می باشند و با تزریق سرمایه های اندک خود سرمایه ای کلان را برای اجرای طرح فراهم نموده اند که توسط مدیریت انفرادی و غیر مسئولانه و فاقد اوصاف فنی و تجربه و با امضای انفرادی وی حیف و میل شده و 23900000 یورو ارز دولتی از محل حساب ذخیره ارزی(هم ارز ریالی 350 میلیارد ریال) و... ریال از منابع بانک عامل (جمعا 550 میلیارد ریال) از طریق استفاده از رانت اعتباری ایجاد تعهد نموده است که حسب گزارش بانک... اجرای طرح طی دو سال تاخیر در بهره برداری از 1384 تا 1386 مواجه با 300 میلیارد ریال افزایش سرمایه گذاری ناشی از تورم گردیده و طرحی که در سال 1384 دارای 1000 میلیارد ریال هزینه اجرایی بوده در ابتدای سال 1386 نیازمند 1300 میلیارد ریال هزینه اجرا می باشد که با اندک تامل می توان دریافت طرحی که دارای پیشرفت فیزیکی بسیار محدود می باشد می توان پیش بینی نمود که با حداقل 160 میلیارد تومان آن هم در سه سال آتی در صورت وجود منابع از طریق سهامداران و بانک عامل با برخورداری از مدیریت توانمند و متخصص به اتمام برسد و مابه التفاوت آن یعنی حدود 600 میلیارد ریال ضررتحمیلی به سهامداران عام است.

همچنین لازم به ذکراست در حال حاضر طرح... در نتیجه اقدامات متقلبانه و عوام فریبانه مدیران و به قطع سوء مدیریت ایشان ضمن ایجاد بار تورمی و اخلال وسیع در نظام اقتصادی کشور و اقتصاد منطقه، امنیت سرمایه گذاری ها با مشارکت مردمی را نیز در استانهای مختلف کشور که پذیره نویسان اقدام به پذیره نویسی نموده اند را کاملاً به خطر انداخته و از طرف دیگر و به لحاظ مسائل اجتماعی در استان... مقدار زیادی از معارضین ملک و زمین اجرای طرح که جلب رضایت آن ها به عهده آقای... بوده است و ایشان متقلبانه با قلمداد نمودن زمین مذکور به عنوان آورده غیر نقد خود و البته ایجاد بستانکاری برای خود در حسابهای شرکت بابت حل مشکل معارضین، مسائل و نارضایتی های عمده ای را در سطح استان با اجرای این طرح در قطب کشاورزی و نزدیک به مناطق مسکونی شهری و روستایی فراهم ساخته است.

ن- علیرغم اینکه به شرح فوق پرداخت وام بعلت عدم توانایی مالی، فنی و اجرایی متهمین، از طرف بانک مردود اعلام گردید و مراتب طی نامه... مورخ... به استاندار... اعلام گردید، متاسفانه استاندار آقای دکتر... طی نامه شماره... مورخ... به عنوان دکتر... مدیرعامل بانک... صراحتاً ضمن حمایت از طرح متهمین، دستور آزادسازی وجوه پذیره نویسان و تخصیص اعتبارات مورد نظر متهمین را صادر نموده است.

سخن آخر:

به لحاظ اهمیت این موضوع با توجه به مفاسد کلان ایجاد شده در نظام بانکی و اثرات مترتبه جرائم اتفاق افتاده در اقتصاد کلان کشور به دادسرا احاله و پس از استحضار مقامات قضایی از شرح ماجرا و روند کار محاکم حقوقی و جزائی استان... و ملاحظه و مطالعه آرای صادره از آن محاکم دو بار جهت استحضار و صدور دستور مقام دادستان کل تهران خارج و نهایتاً جهت ادامه بررسی به آن مجتمع و همان شعبه مرجع رسیدگی‌کننده اولیه اعاده گردید. دو بازپرس قبلی و سرپرستان وقت دادسرا همگی به این امر واقف شدند که اتفاقات افتاده در این پرونده مهم مفاسد اقتصادی دارای اوصاف مجرمانه متعدد بوده و اقتضا داشت که در چارچوب صلاحیت رسیدگی و شرح وظایف آن دادسرا با الهام از فرامین 8 ماده‌ای رهبر فرزانهانقلاب رسیدگی و برخورد قانونی شود.

موضوع این پرونده یک اختلاف جزئی سیصد هزار تومانی سهام بین خانواده... و... مدیر عامل... نبوده که به سادگی در... رسیدگی و موضوع خاتمه پیدا کند بلکه با توجه به ادله‌های اثباتی و قابل اعتنا که به شرح زیر به استحضار می‌رسد ملاحظه خواهید فرمود اولاً جرائم اقتصادی احراز شده وفق گزارشات ضابطین آن دادسرا حقوق مالکانه و عمومی که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته صدها میلیارد ریال است. ثانیاً در این پرونده تضییع حقوق اموال دولتی، تبانی و ملاحظه کارکنان دولتی نیز محرز و مسلم است. ثالثاً در این پرونده ارتشا، تحصیل مال نامشروع و  کلاهبرداری انبوه وجود دارد؛ زیرا حقوق بیش از 42000 نفر افراد ضعیف جامعه با تبانی کارکنان دولت و سازمان‌های دولتی از بین  رفته است که متاسفانه بازپرس جدید پرونده به هیچ وجه در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود، اهداف و مسئولیت‌های آن دادسرا عمل نفرموده، صرفاً برای کسر کردن یک پرونده صدها صفحه‌ای 12 جلدی از آمار زحمات 5 ساله هزاران ساعات کار بازپرسین قبلی، ضابطین انتظامی، نهادهای حکومتی را نادیده انگاشته است.

علیهذا با عنایت به کلیات پرونده که از سال 1388 مطرح رسیدگی خلاصه‌ای از ادله اثباتی بر اساس مستندات پرونده را برای تشحیذ ذهن مرجع عالی مقام قضائی به استحضار می‌رساند تا محرز شود که بازپرس محترم به موارد با اهمیت و مهمی که از جنبه‌های عمومی در این پرونده می‌بایستی بذل عنایت می‌کردند بطور کامل از دیدگاه ایشان مغفول مانده است.

فساد اقتصادی در پروژه

1- ریاست محترم قوه قضاییه، قبل از اینکه به دلائل قابل اتکاء برای اثبات عدم توجه بازپرس و ریاست محترم دادگاه به مدارک و مستندات هزاران صفحه‌ای پرونده فوق البیان بپردازیم، ضروری می‌دانیم ریشه و علل بروز مفاسد اقتصادی و اجتماعی را در این پرونده به استحضار برسانم؛ چراکه شفاف‌سازی آن و استحضار قضات محترم بررسی کننده ماده 477 بالاخص جنابعالی که وظیفه بس خطیر در اجرای فرمان 8 ماده‌ای رهبر فرزانه انقلاب در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی دارید بذل توجه صادقانه و موشکافانه و کشف حقیقت و سپس برخورد با ظلم و ستم و اعمال نفوذ و تبانی یک عده یقه سفید مفسد و کلاهبردار بدون سرمایه و در حقیقت سرمایه بردار برای بردن مال مردم بدون اینکه قصد و اینکه قصد و نیت یک کار اقتصادی موثر را برای مملکت داشته باشند. زیرا که با توجه به نظر سنخگوی محترم قوه قضاییه حضرت حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در ارتباط با پرونده‌های مفاسد اقتصادی در روزنامه اطلاعات مورخ... «این که فردی بخواهد با پول دولت و همه امکانات و منافع دولتی کار کند و به ثروت و سرمایه خود بی افزاید عین فساد است».

2- آقای دکتر... بالاترین مقام اجرائی و مدیریتی بانک عامل (بانک...) طی نامه شماره... مورخ... به عنوان دکتر.... استاندار محترم وقت استان... (صفحه 1698) ضمن ارائه گردش کار مراحل تصویب تسهیلات ارزی به مبلغ 9/23 میلیون یورو و تسهیلات ریالی به مبلغ 200 میلیارد در تاریخ... بطور خلاصه صراحتاً به مشکلات و تخلفات این طرح که هنوز شروع به اجرا نشده می‌پردازد و اعلام می‌دارد مجری طرح... به علت عدم توانایی مالی، فنی و اجرائی به جای اجرای طرح و احراز شرایط بانک دو سال زمان را به نامه نگاری گذرانده و اجرای طرح متورم شده است، طرح از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار نبوده و بر اساس تجدید ارزیابی دارائی‌های شرکت که از سوی کارشناس رسمی دادگستری به عمل آمده و شامل زمین و ذخائر معدن و حق‌الامتیازهای دریافتی از سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط می‌باشد. دارایی‌های شرکت به میزان 4/69 میلیارد برآورد گردیده که بیش از 11 برابر افزایش نشان می‌دهد و سهامداران اصلی شرکت بدون آنکه آورده نقدی داشته باشند و یا اقدامی در خصوص نحوه و تامین سهم‌الشرکه به عمل آورده باشند، مالکیت خود را بر شرکت حفظ نموده و در واقع مبلغ مذکور بایستی از طرف سهامداران به شرکت تزریق می‌گردیده. لیکن با این روش سهامداران عمده ارزش افزوده را به حساب خود منظور نموده‌اند. مدیریت عامل بانک پس از ذکر مشکلات بانک در ارتباط با تحریم‌های بین‌المللی در این نامه پیش‌بینی می‌کند که طرح مذکور به دلایل فوق و پیامدهای ناشی از ایجاد ارزش افزوده واهی در سرمایه شرکت در اجرا با مسائل عدیده‌ای رو به رو گردد و مشکلات اجتماعی در استان به وقوع پیوندد که اثرات آن برای استان و بانک... قابل پیش‌بینی نیست.

3- استاندار هم در پاسخ طی نامه شماره... مورخ... صفحه 1697 پرونده بعد از ارائه توجیهات بلاوجه مبنی بر اینکه مجری طرح در مکان‌یابی مشکل داشته و در نهایت مکان چهارم با وساطت جناب آقای... نماینده محترم مردم شهرستان... قطعیت یافته در پایان نامه، دستور رفع مسدودیت اعتباری و آزادسازی وجوه پذیره‌نویسی 42000 نفر پذیره‌نویس به مبلغ 107 میلیارد ریال را به بانک می‌دهد.

5- شروع مفسده از همین دو نامه است؛ زیرا اگر بانک عامل (بانک...) بر اساس نظرات کارشناسی اعتقاد داشت که مجریان طرح فاقد اهلیت هستند، توانایی مالی و فنی ندارند و یا با افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارائی‌ها و امتیازات باعث ایجاد ارزش افزوده واهی به میزان 11 برابر در سرمایه شرکت کرده‌اند. پس چرا به دستور مقام غیرمسئول و غیرمرتبط با نظام بانکی و یا در کنار آن افراد ذی نفوذ دیگر به اقدامات خلاف نظامات اقتصادی و بانکی دست زده و استمرار آن در طی 8 سال طرحی که طبق ضوابط و قوانین موضوعه از جمله بانکداری بدون ربا بایستی پرونده آن به دلیل غیراقتصادی بودن بسته می‌شد و بایگانی می‌گردید. اکنون برای بانک و منطقه فاجعه اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. مقصرین و همدستان مفسدین چه کسانی هستند که تاکنون طی 8 سال پس از گذشت از تاریخ پذیره‌نویسی و اعتماد مردم به تابلوی 72 ساله بانک... در آن زمان و 80 ساله کنونی بعد از این همه جرم و تخلف آزاد هستند و به تخلفات و اعمال نفوذ خود ادامه می‌دهند. مگر نشانه‌هائی از نفوذ عوامل پرونده سه هزارمیلیاردی در این پرونده دیده نمی‌شود!!!

اولین مصوبه 9/23 میلیون یوروئی و 200 میلیارد ریالی را کدام یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صادر کرده‌اند (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل وقت بانک....به همراه دیگر اعضای هیئت مدیره وقت) بعداً همچون پرونده سه هزارمیلیاردی چه کسانی هشت سال بدبختی مردم بی گناه را باعث شدند که اکنون تعداد زیادی از آنها که تنها ممر درآمدشان یعنی گاو و گوسفندان خود را برای این سرمایه‌گذاری فروخته‌اند  از این دنیا رفته‌اند و دیگران هم به علت کم بودن میزان سرمایه‌گذاری و عدم توانایی مالی برای مراجعه به محاکم از تظلم‌خواهی بی بهره مانده‌اند. حال اگر دو بازپرس قبلی برای کشف حقیقت علیرغم استحضار از آراء صادره در... مفاسد و جرائم عمومی غیرقابل گذشت این پرونده را مورد عنایت قرار داده و طی 5 سال با تحقیقات گسترده پلیسی، علمی و فنی کشف واقع نمودده و آماده برخورد قاطع با تعداد زیاد متهم و تبانی کننده و متجاوز نسبت به حقوق بیت‌المال و حقوق عمومی بودند، ناگهان در چند روز محدود با پرونده دو هزار و چند صفحه‌ای و ده‌ها گزارش پلیسی، حراستی، تحقیقاتی، گزارشات کارشناسی، تحقیقات از شهود و آگاهان، اینگونه برخورد می‌شود و قرار موقوفی و منع تعقیب صادر می‌گردد. آیا این بازپرس محترم که شروع قرار را با این جمله شروع می‌فرماید «حال با درنظر گرفتن جمیع اوراق پرونده (کدام اوراق و مستندات را در این پرونده چندهزار صفحه‌ای خوانده‌اند که اینگونه قرار به نفع متهمین ذکر شده در شکایت صادر کرده‌اند و از ده‌ها متهم جرائم عمومی و تبانی کنندگان و تضییع‌کنندگان حقوق بیت‌المال مغفول مانده‌اند، ضمن اینکه در صدور قرار علیه شکات نیز به صورت انتخابی عمل نموده فقط نسبت به شکایات پنج نفر از شکات... قرار موقوفی و منع تعقیب صادر نموده و به شکایات آقایان... (صفحات 1511، 1510، 1509 پرونده) و بازجوئی آقای دکتر... و عدول ایشان از نظرات کارشناسی خود به خاطر تقلب و سوءاستفاده از گزارش وی و اعلام جرم بر علیه متهمین سوءاستفاده کننده به شرح صفحات (2016، 2015، 2014 پرونده)  و صدها نفری که از طریق سایت‌ها از مدعی‌العموم استدعای رسیدگی داشته‌اند که پیرینت آنها توسط پلیس آگاهی ناجا جمع‌آوری و ضمیمه پرونده بوده هیچ‌گونه اعتنائی نداشته‌اند؟!!!!

logo-samandehi