موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه اعمال ماده 477(قسمت چهارم)

8- مدیران شرکت برای اغوا و فریب عموم در پذیره نویسی اقدام به درج اطلاعات و مزایای خلاف واقع برای طرح می نمایند که از جمله آنها موارد ذیل می باشد:
الف- برخورداری طرح از ذخائر معدنی برای 300 سال که مستند به نظریه شرکت... به عنوان مشاور و پیمانکار معدنی شرکت...، اساساً عملیات و مطالعات اکتشافی محدوده زمین محل اجرای طرح انجام نگرفته بوده است لذا مدیر عامل شرکت آقای... و به تبع سایر مدیران برای فریب مردم جهت خرید سهام و پذیره نویسی به بیان امری واهی و خلاف واقع در آگهی های منتشره در جراید و سیمای جمهوری اسلامی ایران شده اند که اقدام متقلبانه آنها در قبال 42000 نفر پذیره نویس مشمول ماده 249 قانون تجارت و مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد.

ب- اخذ پروانه های اکتشاف از اداره صنایع و معادن استان... و حال آنکه به موجب نامه شماره... مدیرکل بازرسی- ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست... صدور مجوز اولیه برای احداث شرکت... در زمین اختصاص یافته برخلاف قوانین و مقررات سازمان تشخیص داده شده و مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه... مورخ... به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست... خواستار برخورد قانونی با کلیه دست اندر کاران متخلف و جابجایی طرح...و جایگزینی نیروگاه 1000  مگاواتی... ابلاغ نموده است.
9- دیگر از موارد اقدامات متقلبانه مدیران شرکت در زمان قبل از تبدیل شرکت و حین تبدل در مرحله پذیره نویسی عبارت از این بوده که زمین جدید اختصاص یافته برای طرح... از ناحیه اداره مسکن و شهرسازی... دارای معارضین متعدد تحت عنوان زارعین بوده است که حسب قرارداد انعقادی کسب رضایت معارضین به عهده شرکت قرار گرفته است و هزینه های انجامی توسط آقای... برای رفع معارضین به حساب بستانکاری وی ثبت و عین بستانکاری مذکور به عنوان بخشی از بستانکاری کلی وی در آگهی پذیره نویسی به میزان... ریال اعلام می شود و به عبارت دیگر پرداخت حقوق معارضین زمین از محل وجوه حاصل از پذیره نویسی بصورت غیرقانونی و غیر موجه که عملی مجرمانه محسوب می گردد عمل میگردد.

10- در یکی از بندهای آگهی پذیره نویسی «برخورداری شرکت از تسهیلات مالی بلاعوض مربوط به بودجه توازن منطقه ای در مناطق محروم برای انجام امور زیربنایی شامل تامین برق، آب و جاده و غیره عنوان شده است که در زمان پذیره نویسی این تسهیلات وجود نداشته و اطلاعات فریبنده و کاذب و کاملا خلاف واقع در اختیار پذیره نویسان قرار گرفته است.

تخلفات انجام شده در اداره شرکت

1- همانگونه که در بندهای گزارش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی مربوط به سالهای مالی 1386 و 1387 شرکت مورد توجه و تاکید قرار گرفته است از جمله تخلفات خود سرانه مدیران اعطای وام و تسهیلات مالی به شخص حقیقی از جمله آقای... بر خلاف مفاد اساسنامه ناظر به موضوع شرکت می باشد که حسب نظر مدیرعامل در خصوص دارایی های شرکت صورت گرفته است و با توجه به ضرورت انجام هزینه های قابل توجه برای فعالیت طرح... پرداختن به موارد متشابه خصوصاً با وجود بیش از 42000 نفر سهامدار فاقد هرگونه توجیه عقلانی و قانونی می باشد.

2- همانگونه که در بندهای گزارش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی مربوط به سالهای مالی1386 و 1387 شرکت مورد توجه و تاکید قرار گرفته است از جمله تخلفات مدیران شرکت سرمایه گذاری در بخش خرید و واردات خودرو (حدودا 20 دستگاه) بر خلاف مفاد اساسنامه ناظر بر موضوع شرکت به ارزش تقریبی... ریال می باشد.
3- استفاده از کارت بازرگانی شخص حقیقی ثالث برای واردات خودرو که مورد توجه حسابرسان مسقل شرکت نیز قرار گرفته است و مشخص نیست مدیران و به ویژه مدیر عامل شرکت با استفاده از منابع و وجوه حاصل از پذیره نویسی و به نام شخص حقیقی ثالث چگونه و با کدام توجیه اقتصادی و عقلانی اقدام به سرمایه گذاری در خرید و واردات خودرو و متعاقبا فروش خودرو نموده اند.

4- اقدام مدیران در خصوص سپرده گذاری قسمتی از وجوه حاصل از پذیره نویسی نزد بانک... و اخذ سود قابل توجه تاکنون و عدم تقسیم آن بین سهامداران و اعلام زیان فاحش در صورتهای مالی شده است.

5- حسب نظریه مورخ... کارشناس رسمی دادگستری منتخب شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... از منابع شرکت جهت تسویه منزل استفاده شده است که هیچ یک از مقررات قانون تجارت در خصوص انجام معامله مذکور واقع نشده است از جمله تقویم توسط کارشناس رسمی دادگستری یا تصویب هیات مدیره یا مجمع کما اینکه در گزارشات حسابرسان مستقل در سالهای مالی 1386 و 1387 به معاملات در چهارچوب روابط خاص اشاره و تاکید شده است.

6- از جمله تخلفات عدیده مدیران در اداره شرکت اقدام به حساب سازی و سند سازی در عملکرد مالی شرکت می باشد که از آن جمله می توان به مدارک و اسناد مالی ارائه شده به هیات کارشناسان منتخب شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... اشاره نمود که در خصوص عملکرد مالی سال 1382 و یا سالهای بعد در سال 1388 (زمان انجام کارشناسی) اسناد مالی تهیه و ارائه شده است که این مطلب در قسمت های مختلف گزارشهای کارشناسی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است از جمله سند ساخته شده برای واریز... ریال سرمایه تعهدی موسسین از کل سرمایه اولیه شرکت می باشد.
7- در سال 86  و 87 و مستند به گزارشهای حسابرسان مستقل شرکت مکرراً و برخلاف مفاد ماده 129 قانون تجارت معاملاتی به تشخیص شخص آقای... انجام گردیده است که مشخص نیست وجوه حاصل از پذیره نویسی که باید در جهت شروع فعالیت شرکت... اختصاص یابد چگونه با تشخیص انفرادی مدیرعامل که منفرداً صاحب امضای مجاز شرکت از طرف بیش از 42000 نفر سهامدار می باشد در معاملاتی صرف می شود که اساسا برخلاف مفاد اساسنامه و موضوع شرکت و به تبع حیف و میل سرمایه پرداختی پذیره نویسان میباشد.

8- به موجب گزارش های بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل شرکت در سالهای مالی 86 و 87 مکرراً و برخلاف ماده 134 قانون تجارت و بدون اخذ مجوزات قانونی پرداخت حق حضور اضافی بدون حضور آنها در جلسات به برخی از اعضای غیر موظف هیات مدیره که عمدتاً از بستگان آقای... می باشند صورت گرفته است که حیف و میل حقوق و وجوه حاصل از پذیره نویسی بیش از 42000 نفر اشخاص عادی جامعه با سرمایه اندک تلقی می گردد.

9- به موجب گزارش بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل شرکت در سالهای 1386 و 1387 آقای... آپارتمان واگذاری به شرکت را همچنان و رسماً منتقل ننموده اند و به تبع موجبات تضییع حقوق سهامداران متعدد می باشد.

10- همچنین در گزارش های حسابرسان مستقل در سالهای 86 و 87 معاملاتی برای شرکت به طرفیت بستگان مدیران واقع شده است که تخلف صریح از مفاد ماده 129 قانون تجارت و تضییع حقوق سهامداران بوده است.

11- در گزارش بازرس قانونی و حسابرسان سال 1387 شرکت صراحتاً عنوان شده است که ادره کل حفاظت محیط زیست... طی مکاتبات متعدد ضمن اعلام ابطال و کان لم یکان تلقی نمودن کلیه مجوزهای صادره برای شرکت... در محل فعلی، شرکت را ملزم به توقف کلیه فعالیتها و جابجایی کارخانه نموده است که این خود مبین اقدامات خلاف مقررات و قواعد مربوط به احداث کارخانه... توسط مدیران شرکت از شروع عملیات اجرایی طرح بوده که منتج به صدور مجوزهای خلاف قانون به طور سهوی یا عمدی شده است و با اتکا به مجوزهای مذکور که اساس بقا و حیات شرکت می باشد بیش از 42000 نفر از مردم با سرمایه های اندک با هدف اجرای یک طرح صنعتی سرمایه گذاری نموده اند و حال آنکه در حال حاضر با سوء مدیریت و توسل به اقدامات مغایر با قوانین مربوطه کل وجوه حاصل از پذیره نویسی و 23900000 یورو ارز مصوب و تخصیص یافته و... ریال تسهیلات بانکی مصوب عملا در معرض حیف و میل قرار گرفته و در این شرایط مدیران در پی سرمایه گذاری در بخش خرید و واردات خودرو یا اعطای وام می باشند.

12-  به موجب بند 20 از گزارش حسابرسی سال 1387 مدیران شرکت مفاد مواد 137 و 232 قانون تجارت را اعمال ننموده اند که موجد مسئولیت کیفری قسمت اخیر ماده 254 قانون تجارت می باشد.

نکات قابل توجهی که از ناحیه ادارات دولتی در وقوع و ایجاد مشکلات  و تخلفات طرح... حائز اهمیت می باشد

کوتاهی و غفلت سهوی یا عمدی مرجع ثبت شرکت...در بررسی اسناد و مدارک ثبتی شرکت... خصوصاً در خصوص بررسی و احراز تامین یا تکمیل سرمایه شرکت و متعاقبا افزایش آن که در صورت عدم وقوع هر یک از آنها عملاً نه افزایش سرمایه ای در دو مرحله به صورت واهی و تقلبی واقع میشد و نه تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام اتفاق می افتاد و به تبع... ریال وجوه بیش از 42000 نفر پذیره نویس و حدود 9/23 میلیون یورو ارز دولتی و... ریال تسهیلات مصوب از طریق سیستم بانکی در معرض حیف و میل قرار نمی گرفت که به موجب گزارش اداره کل ثبت اسناد و املاک... برخی از تخلفات به شرح ذیل می باشد:

1- عدم قید سرمایه غیر نقدی و تعیین آن به صورت نامشخص و عدم ذکر صورت تقویم یا تادیه آن در اظهارنامه ثبت اولیه شرکت.

2- عدم رعایت ماده 165 قانون تجارت در افزایش سرمایه از مبلغ... ریال به... ریال و صدور آگهی تغییرات آن به شماره... مورخ...
3- عدم توجه به مفاد ماده 10 قانون تجارت در خصوص انتشار اعلامیه پذیره نویسی به نحوی که در اظهارنامه و آگهی سرمایه شرکت... ریال قید شده که... ریال از آن از ناحیه موسسین به موجب گواهی... بانک... تامین شده و حال آنکه صرفا 35 درصد از آن موضوع گواهی بوده و نه تمام آن.

4-پس از اتمام پذیره نویسی سهام شرکت از... ریال به... ریال افزایش یافته ولی هیچگونه مستندی در خصوص... ریال ارایه نشده است که مغایر بند 3 از ماده 279 قانون تجارت مبنی بر ارائه صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها متضمن تقویم اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده نمی باشد.

5- عدم توجه به تبصره یک ماده 158 قانون تجارت در اظهارنامه شرکت سهامی عام... که تادیه مبلغ اسمی سهام جدید را به صورت غیرنقدی ذکر نموده است.
6- ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل بانک سپه در پاسخ به نامه استاندار... طی نامه... مراتبی را به شرح ذیل اعلام می دارد که با توجه به نظرات مذکور این سوال مطرح می شود که با وصف حقایق انکار ناپذیر مورد قبول بانک... و مقرر در نامه مذکور چه علت و عواملی موجب شده است که بانک علی رغم اعتقاد کارشناسی به نامه مذکور که به اطلاع عالیترین مقام اجرائی و مدیریتی بانک نیز رسیده است همچنان به ارائه خدمات و اعطای تسهیلات مداومت نموده و مشکلات مطروح و حیف و میل اموال را موجب می شود.

logo-samandehi