موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه اعمال ماده 477 (قسمت هشتم)

گزارش دیوان محاسبات استان... تحت شماره...

هرچند گزارش مورخ... و نواقص تحقیقاتی پرونده... در دیوان محاسبات استان... صرفاً گزارش کلی از تخلفات برخی از سازمان های دولتی استان تهیه کرده (صفحات 1859- 1852پرونده) و ورود به مسایل و موضاعات اتفاق افتاده در سازمان های دولتی در تهران را به دیوان محاسبات کل محول کرده لیکن علیرغم وارد نشدن به ماهیت سایر تخلفات موضوع افزایش سرمایه براساس اطلاعات غیر واقعی را صراحتاً مورد تایید قرار داده است، که یک جرم عمومی است و کلاهبرداری و فریب مردم در پذیره نویسی است همچنین در نتیجه گیری گزارش ( قسمت آخر صفحه 1857 پرونده) اعلام نظر نموده که در فروش زمین با عنایت به شرح معنون اختلاف قیمت دربرآورد های کارشناسی های انجام شده، غیرواقعی بودن قیمت کارشناسی و نیز اهمال در فروش زمین مزبور هر متر مربع 1000 ریال وجود دارد در این خصوص نحوه اقدام و برخورد این اداره کل باموضوع طی نامه... مورخ... به معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه منعکس گردیده است.

نکته در خور توجه دیگر اینکه هنوز استعلام ها و دستورات قضایی بازپرس قبلی صفحه 47 پرونده در مورد مسایل زیست محیطی (به عنوان ریاست سازمان محیط زیست...) صفحه 48 پرونده در مورد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان... و صفحه 49 پرونده بعنوان وزارت صنایع و معادن همچنین صدور دستور قضایی براساس صفحات 2031 الی 2032 مبنی بر تحقیق از نمایندگان بازرسی بانک...، تحقیق از تمامی اعضای هیات مدیره پیرامون مطالب مطروحه و پس از تکمیل تحقیقات ارایه نتایج به بازپرس محترم که این تحقیقات ناقص، مغفول مانده است.

یکی دیگر از نواقص مهم تحقیقات پرونده پس از رد یابی حسابها و ارایه گزارش از طرف اداره کل بازرسی بانک... در تاریخ... باتوجه به صدور چک های متعدد در وجه آقای... مدیرعامل  شرکت... و یا خرید ارز به مقادیر قابل توجه از حساب شرکت سهامی عام از صرافی ها و دیگر فعل و انفعلات انجام شده که یکی از دلایل بارز تحصیل مال نامشروع و وقوع جرایم متعددی از قبیل پرداخت رشوه، اعطای وام های نزولی، رباخواری، خیانت در امانت به عنوان جرایم عمومی و جدید تاریخ... مطرح می شود و این درحالی است که بازرس محترم بدانها توجه نفرموده اند و مبادرت بازپرس محترم به قرارهای موقوفی تعقیب و منع تعقیب صادر نموده است.

غیرقانونی بودن پذیره نویسی

1- در مورخ...ذبخشنامه ای به شماره... به امضای آقای... عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادر بعنوان آقای... رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک... ارسال می شودکه در تاریخ... در دفتر حوزه مدیریت ثبت می گردد مبنی براینکه (احتراماً همانطور که استحضار دارند قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده با عنایت به اجرایی شدن این قانون سازمان بورس و اوراق بهادار عهده دار مسئولیت نظارت بر بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و بدون رعایت مفاد قانون یاد شده عرضه عمومی اوراق بهادار ممنوع می باشد. با عنایت به مفاد قانون بازار اوراق بهادر و بخصوص ماده 20 این قانون، پذیره نویسی سهام شرکت های سهامی عام اعم از زمان تاسیس یا افزایش سرمایه آنها منوط به کسب مجوز قبلی از این سازمان می باشد۷ لذا خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا ازاین تاریخ پذیره نویسی سهام شرکتهای سهامی عام در شعب آن بانک پس از ارایه مجوزهای لازم توسط شرکت های یاد شده مبنی بر موافقت این سازمان انجام پذیرد شایان ذکر است ( مدیریت نظارت بر بازار اولیه) این سازمان آماده ارایه توضیحات لازم در این زمینه می باشد. متاسفانه علیرغم اعلام به موقع بخشنامه سازمان بورس جهت جلوگیری ازمفسده بزرگ در این پیوند این بخشنامه در بانک بایگانی واز ابلاغ آن به شعب اجرایی در سراسر کشور عدول می شود ( صفحه 91 پرونده مورد اشاره)

2- در پایان روز... وجوه جمع آوری شده از طرف شعب بانک فقط حدود 104 میلیون ریال معادل حدود یک هزارم یا یک در هزار کل وجوه پذیره نویسی (107 میلیارد ریال) بود و در این راستا مدیریت بانک طبق قانون بایستی پذیره نویسی را تا اخذ مجوزهای قانونی نهایی متوقف می نمود.

باتوجه به مراتب فوق و بخشنامه لازم الاجرای سازمان بورس اولاً پذیره نویسی قبل از رعایت الزامات قانونی ثبت اوراق بهادار نزد آن سازمان ممنوع بوده ثانیاً آزاد سازی وجوه پذیره نویسی نیز از طرف بانک عامل و پرداخت آن به حساب شرکت به هر عنوانی فاقد توجیهات قانونی بوده و مسببین آن همراه سایر ارگانهای مسئول تامین خسارات پذیره نویسان هستند. در اینجا نظر آن مقام عالی قضایی را به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 04/ 1351 که هنوز هم لازم الاجراست جلب می نماید بدین سبب که (هربانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیر عامل، رئیس هیات مدیره، اعضای هیات عامل و اعضای هیات مدیره هر یک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسئول خسارتی  می باشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین ‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام مشتریان وارد می شود، اینک با توجه به محتویات پرونده و گزارشات و تحقیقات پلیس آگاهی ناجا آنچه محرز و مسلم است دو نهاد دولتی شامل بانک و سازمان ثبت اسناد و املاک و یک نهاد عمومی یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار در این پذیره نویسی با تبانی برخی از مقامات دولتی مسئول و باید جوابگوی مردم باشند.

قرارداد عملیات پذیره نویسی

ریاست محترم قوه قضاییه مدیران... که از ابتدا قصد بردن مال مردم را داشته اند و هرگز در اندیشه تأسیس کارخانه نبودند در هنگام پذیره نویسی با بانک عامل قراردادی می نویسند تحت عنوان قرارداد عاملیت پذیره‌نویسی بر اساس ماده ۱۱ قرارداد عاملیت، توافق می‌شود که دو در هزار کل مبلغ پذیره نویسی که متعلق به عموم است به عنوان پاداش به کارکنان شعب بانک تخصیص یابد حال آنکه بانک مطلقاً مجاز نیست در تشویق مردم به پذیره‌نویسی با تطمیع کارکنان ذینفع باشد و مردم می بایست بر اساس واقعیت های موجود تصمیم به پذیره‌نویسی بگیرند نه به امیدوار شدن به امور واهی از طریق متقلبانه، آیا بانک به غیر از آنکه بانک عامل پذیره نویسی بوده چقدر در پس پرده نقش داشته که علاوه بر تخلف آشکار و موافقت با پرداخت غیر قانونی وجوه با همدستی و همکاری مستقیم ناشر... از جیب بیش از ۴۲ هزار نفر اقشار ضعیف جامعه بر اساس (قرارداد صفحه ۲۱۰۵ پرونده) بخشنامه شماره های مربوطه را با تصویب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک عامل به بیش از دو هزار شعبه بانک صادر و این اقدام غیر شرعی و غیر قانونی را انجام دادند آیا در چارچوب وظایف و مسئولیت های مجتمع قضایی امور اقتصادی اخذ وجوه غیرقانونی توسط یک بانک دولتی از مردم از طریق بخشنامه و با همدستی مدیریت... اخلال در نظامات امور اقتصادی کشور برای انجام سرمایه گذاری های توجیه ناپذیر اقتصادی نیست؟

برداشت‌های غیرقانونی و پرداخت رشوه

از مصادیق بارز تحصیل مال ازطریق نامشروع میتوان به این مورد اشاره نمود که مدیریت... بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به... بالغ بر حدود ۱۷ میلیارد ریال سود حاصل از وجوه پذیره نویسان را از محل سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا ۱۱ و ۸ میلیارد ریال سود خرید اوراق مشارکت پیوست ۹ را جهت هزینه های شخصی برداشت نموده است آیا سود حاصل متعلق به ایشان بوده و یا هزاران پذیره نویس که به امید کسب سود سرمایه بدین ره گام نهادند؟! حال اگر این سود را نخواهیم در این هشت سال بین پذیره نویسان و سرمایه گذاران تقسیم کنیم آیا این سود نمی بایست در راستای پیشرفت فیزیکی پروژه صرف می گردید بنا به گزارش پلیس آگاهی ناجا پروژه پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته است. چرا و چگونه بازپرس محترم به راحتی از کنار اینگونه موارد گذشته است نکته شایان توجه اینکه به رغم عدم پیشرفت پروژه بر اساس صورت های مالی خود شرکت پیوست شماره ۱۰ مدیریت شرکت... ریال تحت عنوان کمک و هدایا از جیب سهامداران آن پرداخت نموده اند حال باید دید طرحی که طبق مصاحبه های خود مدیرعامل شرکت... اکثراً در طول هشت سال از زمان پذیره‌نویسی راکد یا تعطیل بوده کدام پیمانکار تعهد خود را  زودتر از موعد انجام داده که بگوییم به وی پاداش داده شده است آیا این هدایا غیر از رشوه چیز است؟

آیا تحصیل درآمد نامشروع از معاملات ربوی که شرکت مجاز به انجام آن طبق اساسنامه نبوده مثل مبلغ مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده جریان وجوه نقد منتهی به ۲۹ اسفند 1392 به مبلغ ۲۳۵ میلیون ریال تحت عنوان سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی اعلام می گردد جرم نیست؟

حال با توجه به احراز این تخلف و صدها مورد تخلف مالی دیگر که در ردیابی حساب ها از طرف اداره کل بازرسی بانک عامل مشخص شده است آیا این موضوع باید از دیدگاه بازپرس محترم شعبه که وظیفه انجام تحقیقات کامل نسبت به جرم است پنهان و مغفول بماند؟

قطعه زمینی که به عنوان آورده غیر نقدی شرکت... مورد شناسایی قرار گرفته بود و از سوی کارشناس محترم دادگستری آقای دکتر... با سایر امتیازات مرتبط با این زمین مورد ارزیابی قرار گرفته بود و متأسفانه همین نظریه با سوء تعبیر و سوء استفاده از سوی مدیران شرکت... و بی پایه برای شروع به کلاهبرداری و بردن مال مردم قرار گرفته است باید اعلام نمود که این زمین به دلیل عدم اجرای تعهدات شرکت در مقابل مالک وزارت جهاد کشاورزی به حالت اولیه خود اعاده شده و این  قرارداد اجاره زمین در تاریخ... در دفترخانه اسناد رسمی شماره... اقاله گردید و باطل شده است و طبق مقررات موضوعه هرگونه امتیازات مربوط به محل اجرای طرح در این زمین باطل و ملغی الااثر خواهد بود صفحه ۱۸۵۶ پرونده بر اساس نظر دیوان محاسبات استان... طی نامه... مورخ... و همچنین صدور اجراییه برداشت هزینه‌ها از حساب پذیره نویسان لذا با توجه به این که فی مابین وزارت جهاد کشاورزی با شرکت... در این زمین اجاره ای ۹۴۵۰۰۰ متر مربع از درجه اعتبار ساقط شده و نکته جالب آنکه اجاره این مدت هم از وجوه حاصل از پذیره نویسی نزد شعبه مرکزی بانک... برداشت شده لذا برابر قاعده فقهی « اذا تسقط الاصل سقط الی الفرع» هیچگونه سهم آورده غیر نقدی از این محل یا به هر طریق دیگر در ارتباط با این قرارداد فسخ شده نمی توان برای هیئت موسس شرکت... در پذیره نویسی و شرکت سهامی عام در نظر گرفت و تعداد... سهام بلوکی آقای... و خانواده به مبلغ ۶۴ میلیارد ریال حاصل از این موضوع بابت دارایی های نامشهود نامشروع و غیرقانونی است که هشت سال اختیارات تصمیم گیری در مجامع عمومی و هیئت مدیره را به خود اختصاص داده اند ۳۸ درصد از سهم سرمایه‌گذاری چند صد میلیاردی را از آن خود کردند از مبانی بارز تحصیل مال نامشروع می باشد و با توجه به حاصل بازجویی از دکتر... به دستور قضایی در محضر ضابطین قضایی در صفحات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ پرونده طبق مقررات موضوعه تصاحب ۶۴ میلیون سهم از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع جرم عمومی است و می بایستی آقای بازپرس به این مستندات مهم عطف توجه می کرد که هیچگونه اعتنایی نکرده است.

نوع دیگر کلاهبرداری و تکرار جرم

نظر به اینکه مدیران شرکت... با امیدوار کردن مکرر مردم به امتیازات اعطایی به آنها جهت تاسیس کارخانه... با توجه به سوء استفاده از نظر کارشناس موفق شدند از عده کثیری بالغ بر تعداد بیش از ۴۲ هزار نفر مبالغ قابل توجهی از آنها دریافت دارند این عمل از مصادیق بارز ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است حال به فرض محال هم اگر امتیازات مذکور را واقعی فرض کنیم به صراحت این ماده صاحب امتیاز، حق فروش این امتیازات را نداشته است چرا که مردم در پذیره نویسی بر مبنای وجود این امتیازات حاضر به خرید سهام شده‌اند حال آن که آقای... رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت... طی نامه شماره... س خ مورخ... به عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری به صراحت اقرار و اعتراف به فروش این امتیازات نموده است که این عمل نیز بر اساس همین ماده دارای وصف مجرمانه می‌باشد.

گزارش حراست بانک

گزارش تفصیلی حراست بانک... منطقه... به شماره... با ضمائم مربوطه بر اساس اوراق ۲۰۶۹ الی 2072 پرونده نمایانگر بروز جرایم عمومی و تخلفاتی با وصف مجرمانه متعدد در ارتباط با تضییع حقوق بیت المال در مورد زمین محل اجرای طرح نحوه پذیرش نویسی و جمع آوری ۱۰۷ میلیارد ریال پول مردم و بعداً در اختیار قرار دادن به مدیریت انحصاری...، عدم وجود مواد اولیه مناسب برای... سازی در یک طرح یک میلیون تنی تولید...، تخلفات ثبتی تخلفات زیست‌محیطی و موارد متعدد دیگری که واجد اهمیت بسیار زیاد برای روشن شدن ذهن هر قاضی تحقیق می باشد که به عنوان قرائن و شواهد و ادله اثباتی در کشف واقع استفاده نماید.

آیا بازپرس محترم این گزارش و ضمائم آن را در صفحه از اوراق فوق الذکر ملاحظه فرموده اند که مبادرت به صدور این چنین قرار های غیر موجه نموده اند؟!!!

مسائل زیست محیطی پروژه

با توجه به وقوع تخلفات متعدد در مورد مسائل زیست محیطی...که تمامی کارشناسان بدون استثنا محل وقوع کارخانه... را برای سلامت شهروندان فاجعه آمیز و مضر اعلام داشتند به گونه ای که بازپرس محترم قبلی پرونده دستور تحقیقات از مسئولین رده بالای اداره محیط زیست... را صادر و یکی از معاونین سازمان محیط زیست استان... نیز به مرکز پلیس آگاهی ناجا احضار و بازجویی شدند. و حسب استعلام به شرح صفحه ۴۷ پرونده... مقرر بود با استعلام و تحقیقات از ریاست سازمان محیط زیست این مسئله مهم که در آینده جان جمعیت۵۰۰۰۰۰ نفری... را به مخاطره می اندازد به صورت ریشه‌ای بررسی و با متخلفین و مجرمین پس از تکمیل تحقیقات پلیس آگاهی ناجا و اتمام بررسی‌های کارشناسی و قضائی برخورد گردد، ضمناً نمونه هایی از مدارک تخلفاتی در خصوص مسائل زیست محیطی پیوست پرونده است.

ریاست محترم قوه قضائیه آنچه بیان گردید خلاصه و نمونه‌هایی از منابع و مآخذ و حاصل هزاران ساعت کار طاقت فرسا توسط ضابطین آن دادسرا در این پرونده چند هزار صفحه ای است که بی شک قضات محترم در بی طرفی و در موضع اجرای عدالت به تمامی آنها توجه کافی و وافی مبذول خواهند داشت تا از این رهگذر حقی زنده شود و باطلی استمرار نیابد.

همانطوری که حضرتعالی و دیگر قضات متعهد و شریف آن قوه مستحضرند جرایم اقتصادی طیف وسیعی از اعمالی را شامل می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم علیه اقتصاد اعم از اقتصاد دولتی یا غیر دولتی صورت می‌گیرد در این راستا می‌توان از کلاهبرداری در اشکال گوناگون شامل تقلب در امور بانکی، تقلب در انجام سرمایه‌گذاری‌های عمومی از طریق پذیره نویسی مردم از مشارکت های عمومی در بخش‌های اقتصادی و تقلب‌های آشکار در مسیر کسب و کار در بخش تولید و تجارت، اقدامات مجرمانه مدیریت... از این جهت جزء جرایم اقتصادی تلقی می‌شود که حداقل ۴۲ هزار نفر مردم شرکت کننده در پذیره نویسی به اعتبار تابلو و آرم بانک دولتی قدیمی بانک... با سابقه ۷۲ ساله در زمان پذیره نویسی یعنی سال ۱۳۸۵ به امید کسب سود اقدام به سرمایه گذاری از طریق پذیره نویسی عمومی در یک پروژه... نموده اند و انتظار داشتند که هیئت موسس و به ویژه هیئت مدیره آن امین آنان محسوب شود، بهترین تلاش ها را به کار گیرند. تا علاوه بر بازپرداخت اصل سرمایه در مدت زمان پیش بینی شده در طرح توجیهی مصوبه بانک مرکزی مبالغی را نیز به عنوان سود همانند سایر طرح‌های مشابه... به آنها پرداخت نمایند لذا اگر قرار بود افرادی با تقلب و حیله و تزویر نه‌تنها سهامداران مشارکت کننده در سرمایه گذاری های عمومی را به اهداف منطقی و توجیه پذیر خود نرساند و با تقلب از یک طرف به ایجاد ارزش افزوده واهی در دارایی ها به منظور افزایش سرمایه بدون واریز حتی یک ریال سهم الشرکه نقدی ۳۸ درصد از کل سرمایه گذاری یک طرح کلان را تصاحب کنند و مدت اجرای طرح را چندین برابر روشهای متداول و عادی مطول ساخته و هزینه‌های سرمایه‌گذاری را نیز از مبلغ ۸۲ میلیارد تومان طرح مصوب و اولیه در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش دهند و تعهدات مالی سنگینی را به بیت المال و سهام داران متعهد تحمیل نمایند از سوی دیگر اختیارات هیئت مدیره و مجامع و نحوه اداره انحصاری یک شرکت را در اختیار یک نفر قرار دهند اگر سهامداران قسمتی از این حقایق را پیش بینی یا می‌دانستند به آرم بانک...  اعتماد نمی‌کردند آیا حاضر می‌شدند در این طرح غیر اقتصادی با مدیریت ناتوان از لحاظ مالی و فنی حتی یک سهم از این شرکت خریداری نمایند و آیا عملیات انجام شده از سوی مدیران شرکت... از طریق بسیاری از افراد ذی نفوذ، در این پرونده اخلال در نظام بانکی و اقتصادی و ایجاد بحران اجتماعی در استان نبوده است؟!!!

لطمات جبران ناپذیری که هیئت مدیره شرکت... به اقتصاد کشور در سطح کلان پذیره‌نویسی های عمومی و بازار سرمایه و بورس و اوراق بهادار و اقتصاد منطقه محروم استان... زدند جای بسی تاسف دارد زیرا با ملاحظه سرگذشت پروژه... و گلایه و شکایات تعداد بی‌شماری از سهامداران در سایتها ازسازمانهای دولتی و قضایی که به داد آنها نمی رسند باعث بدبین شدن هزاران نفر به نظام اقتصادی و بانکی کشور و شگفت آور اینکه این بدبینی به نظام متعالی قضایی کشور نیز اشاعه پیدا کرده است و سال‌ها طول می‌کشد که بر اساس این سرمایه‌گذاری غلط درصدی از اعتماد مردم به نظام سرمایه گذاری در مشارکت های مردمی برگردد.

فلذا تقاضای اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسی كيفری و تشخيص معظم له جهت تعيين شعبه در ديوان محترم عالی كشور، در جهت احقاق حقوق حقه تضعيعی موکل، هزاران نفر سهامدار بی بضاعت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.
 قبلاً از توجهات حضرتعالی نهايت سپاس و قدردانی را دارد.

منوط به نظر و اوامر عالیست

با تقديم احترامات فايقه

logo-samandehi