موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه اعمال ماده 477 (قسمت هفتم)

آراء محاکم قضایی

علیرغم احراز جرائم و محرز و مسلم بوده بزه‌های ارتکابی و صدور قرار مجرمیت توسط دادسرا به شماره... مورخ... مبنی بر افزایش سرمایه شرکت با اموال و امتیازات موهوم و همچنین پذیره‌نویسی و تقلب در تعیین ارزش آورده غیرنقدی شعبه... دادگاه جزائی شهرستان... طی دادنامه شماره... مورخ... مستند به دادنامه شماره... مورخ... شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان... مبادرت به صدور قرار منع تعقیب متهم اصلی نسبت به جرائم یاد شده نموده و شعبه... تجدیدنظر دادگستری کل استان... هم به دلیل این که همان موضوع مطرح شده در جرائم جزائی در قالب ادعای حقوقی مورد بررسی قرار گرفته بنابراین رای صادره دادگاه جزایی تایید شده است.

اما با توجه به اینکه اساس و بنیان رای شعبه... تجدیدنظر استان در جهت نقض رای دادگاه بدوی شعبه... به دو محور شامل ذینفع نبودن خواهان در زمان حیات شرکت سهامی خاص و ادعای کذب امضاء ورقه تعهد سهم توسط پذیره‌نویسان از جمله خواهان استوار بوده است که هر دو بار با عنایت به گواهی صادره به شماره... مورخ... مبنی بر اینکه، اولاً اینجانب پرداخت وجه به مبلغ 3 میلیون ریال را به حساب شرکت... زمانی که سهامی خاص بوده واریز کردم بنابراین از همان موقع طلبکار و ذینفع می‌باشم و ثانیاً هیچگونه ورقه تعهد سهم هم طبق این گواهی توسط بنده و دیگر پذیره‌نویسان امضاء نشده است. بر این اساس ملاحظه می‌فرمایید که اصل بزه افزایش سرمایه شرکت با سوءاستفاده از نظر کارشناسان و تقلب در تعیین ارزش آوورده غیرنقدی محرز و مسلم شده است. لکن دادگاه محترم به دلیل اشتباه و این استدلال که اینجانب ذینفع نیستم رای مذکور را صادر فرمودند و دادگاه تجدیدنظر با اشتباهی عجیب‌تر مبنی بر اینکه موضوع قبلا در دادگاه حقوقی رسیدگی شده رای صادره را تایید فرمودند حال آنکه برابر اصول حقوقی رای دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است نه عکس آن، چه اینکه موضوع این دستگاه‌ها از دو منظر متفاوت بررسی می‌گردد.

ریاست محترم قوه قضاییه آنچه در این احکام مشخص می‌شود دادسرای... (شعبه... بازپرسی...) وارد ماهیت شده حکم مجرمیت صادر کرده لیکن شعبه... دادگاه کیفری و شعبه... تجدیدنظر به هیچ وجه وارد ماهیت نشده و به تبعیت از رای حقوقی دادگاه تجدیدنظر مبادرت به صدور حکم نموده‌اند که با توجه به عمومی بودن جرائم مذکور و بر اساس جرائم جزائی قانون تجارت از این نظر که مضر به مصالح اقتصادی و اجتماعی جامعه و سلب اعتماد و اطمینان عمومی می‌نماید و بدبینی نسبت به نظام اقتصادی و بانکی کشور می‌شود از این لحاظ اعتبار امر مختومه و موقوفی تعقیب فاقد هرگونه توجیهات قانونی است.

1- گزارشات مرکز عملیات ویژه ناجا بخش جرائم اقتصادی

جمع‌بندی ده‌ها گزارش مستند و متقن سرپرستان وقت مرکز عملیات ویژه ناجا بر اساس دستورات مقامات قضایی (دو بازپرس وقت پرونده) در پرونده کلاسه... از بدو مطرح شدن پرونده در سال 88 تاکنون حسب دستورات بازپرس شعبه... نزد ضابط قضائی بر این است که با عنایت به استعلامات انجام شده از بازرسی بانک سپه، پلیس آگاهی استان... و تحقیقات صورت گرفته از شاکی و بررسی‌های غیرمحسوس، مشخص گردید آقای... که هیچگونه سابقه‌ای در تاسیس کارخانه... نداشته و با به ثبت رساندن شرکتی به صورت خانوادگی و با ارتباط‌های برقرار شده با مدیران استان... توانسته در دو مرحله زمین جهت احداث کارخانه دریافت نماید که بانک... نیز بدون بررسی دقیق اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی در قالب گشایش اعتبارات اسنادی و طرح‌های زود بازده نموده است. با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته کارخانه پیشرفت فیزیکی نداشته و مدیر شرکت با تبلیغات گسترده تلویزیونی و ارائه اسناد و مدارک صوری به اداره ثبت استان... توانسته 10 میلیارد تومان سهام شرکت را از طریق پذیره نویسی به فروش برساند و مبالغ اخذ شده از سهامداران را از حساب شرکت خارج و به حساب شخصی خود انتقال دهد.

2- گزارش شماره... مورخ... مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا

3- گزارش... مورخ... مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا مبنی بر جمع آوری وجوه پذیره نویسی به مبلغ 107 میلیارد ریال به صورت غیرقانونی  با ارائه مدارک صوری (صفحه 163 پرونده مورد اشاره)

4- گزارش... مورخ... مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی بر اساس دستور قضایی... مورخ... با عنایت به مستنداتی که در پرونده موجود است مدیران شرکت... تخلفاتی را در پذیره نویسی، اخذ تسهیلات بانکی اخذ مجوز از منابع طبیعی، محیط زیست، مسکن و شهرسازی مرتکب شده‌اند.

5- گزارش شماره... مورخ... مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا بر اساس دستور قضایی حاصل تحقیقات و بازجوئی از دکتر...کارشناس رسمی دادگستری به عنوان مطلع یا گواه مبنی بر اینکه زمین و امتیازاتی را که ارزیابی نمودم به مبلغ 64 میلیارد ریال با شرایط خاص در دو دوره 25 ساله به شرط بهره‌برداری از طرح، نامبرده مدیریت... از نظرات کارشناسی من سوءاستفاده کرده با توجه به ابطال زمین اجاره‌ای مورد ارزیابی، اصولاً کارشناسی انجام شده ملغی‌الاثر می‌باشد (صفحات 2014، 2015 پرونده مورد اشاره)

6- گزارش... مورخ... مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا مبنی بر تخلفات انجام شده توسط کارکنان ثبت به نقل از بازرسی ثبت شرکت‌ها (صفحات 1933، 1932 و 1931 مبنی بر تخلفات انجام شده توسط کارکنان ثبت (صفحه 1932 پرونده اصلی مورد اشاره)

7- گزارش... صفحات 2031 و 2032 مبنی بر افزایش سرمایه با آورد‌ه‌های غیرنقدی و اعلام عدم پیشرفت در پروژه بر اساس گزارش پلیس آگاهی... و اعلام افزایش سرمایه غیرقانونی و سوءاستفاده از نظر کارشناسان، بازپرس وقت به مرکز یاد شده دستور داده که از نمایندگان بازرسی بانک...، هیئت مدیره بانک پیرامون مطالب مطروحه تحقیق و پس از تکمیل، اعلام گردد که این امر ناقض مانده است.

8- گزارش... مورخ... صفحات 2109 الی 2125 منضم به جداول کامل ردیابی حساب‌های شرکت... در بانک... مربوط به وجوه پذیره نویسان در سال‌های 1386، 1387 و 1388 که در این ردیابی محرز و مسلم گردید که فعل و انفعالی در حساب‌ها اتفاق افتاده است که صورت ریز این اقلام مندرج در صفحات 2109-2124 نمایانگر برداشت‌های شخصی آقای محمد خدری از حساب‌های شرکت بابت وجوه پذیره نویسان است که این امر مبانی بارز تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت است و جرائم عمومی محسوب می‌شود و نه در محاکم... وارد ماهیت شده‌اند و بررسی کرده‌اند و نه در بازپرسی شعبه... آن دادسرا از میان ده‌ها برداشت غیرقانونی توسط آقای... مدیرعامل شرکت با صدور چک به نام افراد ذی نفوذ در... به نمونه‌ای از مواردد اشاره می‌شود.

ردیف... ردیابی بازرسی بانک... چک شماره... مورخ... جهت واریز به حساب... از طریق صدور چک بین بانکی در وجه بانک ملی شعبه... جهت واریز به حساب آقای... و دهها چک بر اساس صفحات 2121 و 2122 پرونده در وجه... مدیر عامل شرکت...، واریز مبلغ صد میلیون ریال به حساب شخصی... بر اساس صفحه 2124 موجود در پرونده، نکته بسیار مهم اینکه در این ردیابی ها مشخص می شود مقادیر زیادی ارز در دفعات مختلف با صدور چک به امضا آقای... از حساب پذیره نویسان نزد بانک عامل از طریق صرافی ها خریداری و نحوه خروج آن از کشور مشخص نیست. بعنوان مثال نمونه ای از صفحات اصلی پرونده:

- صفحه 2114 پرونده ردیف 80 ردیابی 25000 یورو

- صفحه 2114 پرونده ردیف 74 ردیابی 51500 یورو

- صفحه 2114 پرونده ردیف 70 ردیابی 47500 یورو

- صفحه 2115 پرونده ردیف 63 هم ارز ریالی... ریال

- صفحه 2115 ردیف 64 هم ارز ریالی... ریال

- صفحه 2115 پرونده 65 هم ارز ریالی... ریال

- صفحه 2115 پرونده 66 هم ارز ریالی... ریال

آنچه که مهم است اینکه میلیارها ریال بشرح فوق از محل وجوه پذیره نویسی مردم با امضای آقای... مدیر عامل شرکت... بصورت غیرقانونی برداشت شده در حالیکه اینگونه فعل و انفعالات در حساب های شرکت چون ریشه در خروج ارز و یا وقوع جرایم عمومی دارد و مقرر بوده حسب پیشنهادات پلیس آگاهی ناجا از طریق بکارگیری کارشناس رسمی دادگستری نحوه مصرف صدها قلم از برداشت ها مشخص شود.

این موضوع مهم تکمیل نشده و بعلت تغییر بازپرس تحقیقات ناقص مانده است یا برداشت های متعدد دیگر در جهت سو استفاده های شخصی از حساب پذیره نویسان با روابط خاص و با امضا مدیر عامل شرکت... به حساب شخصی خود یا بستگان وی بشرح زیر (صفحه 2117 پرونده  مورد اشاره)

- چک... مورخ... به مبلغ... ریال جهت صدور چک بین بانکی دروجه بانک صادرات شعبه پارک... به حساب... (مدیر عامل شرکت)

- چک... مورخ... جهت صدور چک بین بانکی در وجه بانک صادرات شعبه پارک... به مبلغ... جهت واریز به حساب... یا در صفحه 2116 پرونده در ردیابی حسابها از طریق اداره بازرسی بانک... در تاریخ... از محل وجوه پذیره نویسان با امضا مدیر عامل شرکت، یک فقره حساب سپرده کوتاه مدت به مبلغ... افتتاح می شود بعدا در گزارشات حسابرسی و بازرسی قانونی که در پرونده... نیز موجود است عمدتاً صرف خرید ماشین های سواری به مبلغ ده میلیارد ریال و صدور ضمانتنامه های گمرکی برای ترخیص ماشین های سواری که جز ایرادات بازرسان قانونی در سالهای 1386و 1387 بوده است و مدیریت شرکت هیچگونه اعتنایی به این تخلفات نکرده است همه اینها جرایم مکرر و عمومی است که در هیچ محکمه ای بدان رسیدگی نشده است.

در این ردیابی ها مشخص شده است که از طریق چک فاکس مبلغ... ریال براساس چک شماره... مورخ... (صفحه 2124 پرونده) در وجه شخصی بنام... بابت پیش پرداخت خرید منزلی که مورد نیاز طرح صرفاً برای استفاده از نفوذ محلی ایشان در انجام تخلفات متعدد این منزل مسکونی را بدون کارشناسی خریده است و بعداً هم مبالغ قابل توجهی بابت همین منزل به ایشان پرداخت نموده که مورد ایراد حسابرس منتخب دادگاه ها قرار گرفته است.

در فهرست چک های مندرج در ردیابی اداره بازرسی بانک پیوست نامه مرکز پلیس آگاهی ناجا صفحه  2117 اوراق پرونده طی چک شماره... از طریق چک بین بانکی به مبلغ... ریال در سال 1386 در وجه بانک صادرات شعبه پارک... جهت واریز به حساب آقای... بابت وام به ایشان با امضا مدیر عامل شرکت آقای... از محل وجوه پذیره نویسان پرداخت شده که مورد ایراد بازرسان قرار گرفته براساس صورت های مالی از ایشان سود نزول پول هم گرفته شده اینگونه مراودات در یک پروژه که 8 سال است پول سرمایه گذاران خرد را با لطایف الحیل به تاراج برده اند چه مفهمومی دارد آیا وام دادن از منابع مردم غیر از اهداف شرکت انجام معاملات صوری مضاربه ای یا ربا خواری نیست این جرم عمومی که مخل نظامات عمومی و اقتصادی است باید از چشم بازپرس مغفول بماند؟ وظیفه مدعی العموم چیست؟

در کدام محکمه چه... و چه تهران اتفاقات  افتاده شده مشروح زیر، رسیدگی شده است؟

9- گزارش... مورخ... پلیس آگاهی ناجا مبنی بر احضار شهود و آگاهان حسب دستور قضایی شامل دکتر...کارشناس ارزیابی کننده زمین واگذاری بصورت اجاره ای و امتیازات، آقایان... رسولی هییت کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابرسی و حسابداری شخصی بنام... معروف به... افشا کننده جرایم عمومی مربوط به پروژه... در جراید و سایت ها و یکی از شکات (صفحه 1571 پرونده) جلسه غیر علنی در حضور قاضی... ریاست محترم بازپرسی شعبه... برگزار گردید که سوالاتی بصورت شفاهی مطرح و یاداشت هایی هم توسط ایشان برداشته شد ضمن اینکه هیئت کارشناسی سه نفره اشاره کردند که گزارش ما در 64 صفحه با ضمایم بصورت کامل مبنی بر صدها مورد تخلف، خروج سرمایه و جرایم متعدد ناشی از صدور چک های بسیار از طرف آقای... در وجه خود دراین گزارش وجود دارد که ضمیمه پرونده می باشد. مصاحبه آقای... در جراید مبنی براعلام جرایم عمومی تحت عنوان... مجازی است یا واقعی؟ در صفحه 92 پرونده مضبوط است ضمن اینکه، صفحات 1682 – 1672 پرونده مستندات و صورت ریز وجوه برداشت شده بصورت غیرقانونی از حساب پذیره نویسان نزد شعبه مرکزی بانک سپه توسط مدیریت... و صفحه 1682 پرونده صدورجک به تعداد 9 فقره در وجه خود... مدیر عامل... جمعا به مبلغ 291، 742، 152، 7 ریال طی جدول نشان می دهد با این برداشت ها کل سرمایه اولیه شرکت هم با حساب سازی و تقلب از شرکت و از منابع واریز شده 42000 نفرخارج شده این در حالی بوده که هیات موسس یک شبه صاحب 64 میلیون سهم شرکت بطور غیر مشروع شده بودند این جرم عمومی که در شهرستان تهران افتاده در کدام محکمه قضایی بررسی شده است.

10- مصاحبه رئیس اداره کل یررسی طرح ها و نظارت بانک عامل با وسایل ارتباط جمعی و افشای هشت سال تخلفات مدیران شرکت...

در گزارش پلیس آگاهی ناجا در تاریخ... طی شماره... مصاحبه شش صفحه ای آقای... رئیس اداره کل بررسی طرحها و نظارت بانک... با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (صفحات 2340- 2331 پرونده مورد اشاره) ارایه شده که عالی ترین مقام مسئول سرمایه گذاری بانک عامل اعلام داشته که عملکرد نامناسب مدیران شرکت... در اجرای پروژه، زیان های وارده به طرح، افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی به مبلغ 4/64 میلیارد ریال که این افزایش سرمایه در کاهش هزینه ها هیچگونه نقشی نداشته است. همچنین عدم ایفای تعهدات در خصوص آورده های سهم خود از سرمایه گذاری، پیشرفت فیزیکی کم هشت درصد بعد از هشت سال از تاریخ پذیره نویسی، عدم امکان استفاده از تسهیلات بدلیل چک های برگشتی و نکته بسیارمهم ورود 66 در صد از ماشین آلات طرح هم ارز ریالی حدود 660 میلیارد ریال به گمرک کشور که به دلیل عدم توان مالی شرکت در پرداخت حقوق گمرکی و سایر هزینه های متعلقه هنوز ازگمرک ترخیص نشده و در شرایط بسیار نامناسب نگهداری می شود که بدلیل عدم ترخیص از گمرک از دی ماه سال 90 در معرض متروکه شدن و آسیب دیدگی جدی قرار دارد علیرغم پیگیری مداوم از سوی بانک، مدیران شرکت تا کنون به این موضوع کم توجه بوده اند در این مصاحبه 6 صفحه ای علاوه برموارد مذکور تایید شده است 38 درصد سهام این شرکت متعلق به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت به اتفاق خانواده اوست، این موضوع باعث انحصار در تصمیم گیری در مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت شده است . رئیس اداره بررسی طرح ها و نظارت بانک... آنگاه به هزینه های اداری 40 میلیارد ریالی شرکتی که هنوز طرح آن به بهره برداری نرسیده اشاره داشته و اعلام نموده بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده هزینه های مذکور (40 میلیارد) ریالی شرکتی که هنوز طرح ها آن به بهره برداری نرسیده اشاره داشته و اعلام نموده براساس صورت های مالی حسابرسی شده هزینه های مذکور (40 میلیاردی ریالی) بابت هزینه های اداری و عمومی ثبت شده است.

رئیس ادراه کل بررسی طرح ها و نظارت بانک.. با بیان اینکه بیش از 18 زونکن اسناد و مدارک.... در بانک... آماده ارایه به مراجع قانونی و رسانه ها است. افزود: گزارشات مفصلی هم حاوی تمامی اطلاعات از سوی مسئولین بانک به مقامات عالی اقتصادی، تقنینی و سیاسی و بازرسی کل کشور ارسال شده است. بدلیل اعلام این مصاحبه جامع بازپرس محترم قبلی دستور احضار مدیرعامل فعلی بانک... را به بازپرسی به عنوان مطلع به شعب... طی ابلاغیه شماره... مورخ... صادر نمود و جهت انجام تحقیقات بعدی و رفع نواقص پرونده بازپرس محترم براساس روند کار پرونده در تاریخ... وقت نظارت به لحاظ ضرورت استعلام تجدید و برای تاریخ... تعیین گردید در اینجا آنچه حائز اهمیت است آنکه ورود خسارت جبران ناپذیر به صدها میلیارد ریال حقوق بیت المال طبق اظهارات صریح بالاترین مقامات سرمایه گذاری بانک،  تجدید ارزیابی غیر موثر در تامین آورده متقاضی، 40 میلیارد ریال انجام هزینه های اداری و عمومی طبق گزارش حسابرسی در یک پروژه راکد و متوقف در هشت سال که همگی اخلال در نظام بانکی و اقتصادی و تضییع حقوق بیش از 42000 سهامدار بوده و از مبانی بارز مفاسد کلان اقتصادی و جزء جرایم مجرمانه است آیا این بازپرس محترم شعبه هیچ وظیفه ای از نظر وظایف و اختیارات مهم آن دادسرا در سمت مقام قضایی و نماینده مدعی العموم برای حفظ حقوق بیت المال و برخورد با جرایم عمومی اتفاق افتاده مکرر در هشت سال نداشته است؟!!!! که اینگونه قرار موقوفی و منع تعقیب غیر قانونی صادر کرده است؟!!!

ادره کل ثبت اسناد استان... طی گزارش...مورخ... (صفحات 200 – 196 پرونده) به تخلفات گسترده واحد ثبتی... درشش بند تاکید داشته است اداره مذکور دربند سوم ضمن اشاره به تخلف واحد ثبتی به عدم توجه به ماده 10 قانون تجارت که سر منشاء تخلفات در اعلام پذیره نویسی و کلاهبرداری از مردم با تبانی مسئولان دولتی با مدیران شرکت... است صراحتاً قیدکرده در اظهارنامه ارایه شده مبلغ سرمایه 4/64 میلیارد ریال توسط موسسین پرداخت و 2/8 میلیارد ریال آن طبق گواهی شماره... بانک تجارت واریز شده و مابقی غیر نقدی و طبق گواهی کارشناس رسمی دادگستری به شماره... ذکرشده است درحالیکه گواهی فوق الذکر بانک صرفاً واریز 35 درصد ازکل سرمایه را بیان میدارد. ریاست محترم دادگاه این بدان مفهوم است که مدیران شرکت... فیش پرداختی به مبلغ... ریال به مبلغ... به مردم و پذیره نویسان با تقلب و دروغ و نیرنگ در اعلامیه پذیره نویسی عمومی در جراید و وسایل تبلیغاتی جازده اند که نمونه بارزی از کلاهبرداری و جعل است و جرم عمومی محسوب می گردد که در هیچ محکمه ایی نه در... و نه در تهران بررسی نشده است.

تصاویر اعلامیه پذیره نویسی مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ... و دیگر جراید که محل وقوع جرم در تهران بوده، واجد اوصاف مجرمانه و کلاهبرداری در پذیره نویسی عمومی است و منطبق با ماده 249 مربوط به جرایم جزایی قانون تجارت و ماده یک و دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری است. لیکن علیرغم عمومی بودن و اهمیت جرم مغفول مانده و در هیچ محکمه ای مستقلاً در ارتباط با حقوق از دسته رفته 42000 نفر پذیره نویس که وجوه خود را به حساب جاری طلایی نزد شعبه مرکزی بانک... تهران واریز کرده اند و وقوع جرم کلاهبرداری انبوه هم در تهران اتفاق افتاده و رسیدگی نشده و آن اینکه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان... مستند به گزارش کارشناسان بازرسی آن اداره صریحاً و بدون قید شرط اعلام داشته پس از اتمام پذیره نویسی سهام شرکت، سرمایه از مبالغ... ریال به... ریال افزایش می یابد که ظاهراً مبلغ... ریال توسط موسسین پرداخت شده است و لیکن هیچگونه مستندی در این خصوص ضمیمه اوراق پرونده نمی باشد که این مغایر بند 3 از ماده 279 قانون تجارت مبنی ارایه صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده، می باشد.

ریاست محترم گزارش و اظهار نظر به شماره... مورخ... مستند به صفحات 200- 196 پرونده و صفحه 1721 پرونده شامل خلاصه گزارش حسابرسی آقای... از حساب ها و دفاتر شرکت (کارشناس رسمی دادگستری) و صفحه 1722 خلاصه گزارش هیئت کارشناسی سه نفره که حضوراً در محضر بازپرس شعبه... آن دادسرا در جهت تبیین نظرات خود به عنوان مطلع توضیح دادند دلایل اثباتی مهم دیگری مبنی بر کلاهبرداری، خیانت در امانت بصورت انبوه از 42000 نفر مردم و تهیه اسناد ساختگی و صوری در دفاتر شرکت در تهران برای بردن مال مردم که 8 سال ادامه دارد می باشد ضمن اینکه گزارشات کامل کارشناسی رسمی دادگستری در صفحات 1122 الی 1132 تعدادی از گزارشات حسابرسی در صفحات 1134-1143 پرونده.... مضبوط و موید جرایم متعدد و مستمر عمومی طی مدت 8 سال از تبدیل شرکت از سهامی خاص به عام می باشد.

logo-samandehi