موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل اختلاس

در کشور ما بخش عمده ای از خدمات اجتماعی و فعالیت های اقتصادی فرهنگی و... توسط دولت و نهادهای وابسته به آن انجام می شود به نوعی که  بخش عمده ای از نیروی انسانی جامعه در اختیار دولت هستند و کارمند دولت محسوب می شوند.

شاید شما هم یکی از کارمندان دولت باشید که بر حسب سمت خویش به عنوان کارمند دولت در معرض اتهام اختلاس قرار گرفته باشید و نیازمند کسب اطلاعات در این زمینه می باشید.

استفاده از صفحات وب هرچند موجب کسب اطلاعات می شود ولیکن با توجه به زوایای پیدا و پنهان پرونده مسلماً نمی تواند راهگشای موضوع شما قرار گیرد.

توصیه داریم برای موضوعات حقوقی خود حتماً از خدمات حقوقی وکیل دادگستری بهره مند گردید، موسسه حقوقی دادآوران نستوه با تشکیل گروه وکلای نستوه به صورت تخصصی اقدام به ارائه مشاوره و قبول وکالت می نماید.

مواردی که در خصوص جرم اختلاس می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

 • اختلاس چیست؟
 • مجازات اختلاس چیست؟
 • بهترین وکیل اختلاس کیست؟
 • هزینه وکیل برای جرم اختلاس چقدر است؟

تعریف اختلاس:

یکی از جرایم مالی که به صورت خاصی از جرم خیانت در امانت در قوانین کیفری جرم انگاری شده است، جرم اختلاس است . می توان این گونه تعبیر کرد که خیانت مامورین و مستخدمین دولت نسبت به اموالی که بر حسب وظیفه به آن سپرده شده است تحت عنوان جرم اختلاس در نظام کیفری مورد بحث قرار می گیرد.

عناصر جرم اختلاس:

عنصر قانونی  جرم اختلاس در دو ماده ذکر شده است که عبارت اند از:

 1. ماده 5 قانون  تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری در این خصوص مقرر داشته است : هر يک از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و موسسات و شركت های دولتی و يا وابسته به دولت و يا نهادهای انقلابی و ديوان محاسبات و موسساتی كه به كمک مستمر دولت اداره می ‌شوند و يا دارندگان پايه قضائی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنين نيروهای مسلح و مامورين به خدمات عمومی از رسمی يا غيررسمی وجوه يا مطالبات يا حواله‌ ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمان ها و موسسات فوق‌ الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است به نفع خود يا ديگری برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد.
 2. ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز مقرر کرده است: هرنظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شود.

باتوجه به این که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص جرم اختلاس نظامیان مقررات خاصی را وضع نموده است جرم اختلاس نظامیان از شمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری خارج است و مشمول قاعده خاص ماده 119 قانون جرایم نیروهای مسلح است.

عنصر مادی جرم اختلاس

هر اقدامی است که موجب تصاحب اموال به نفع خود یا دیگری کند. به تعبیر دیگر هرنوع برخورد مالکانه با اموالی که حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده است عنصر مادی جرم اختلاس را تشکیل خواهد داد.

 شرایط و اوضاع و احوال لازم برا تحقق جرم اختلاس:

1-   سمت مرتکب

اختلاس از جرایمی است که ارتکاب آن توسط کارمندان دولت موضوعیت دارد و در صورتی که عنصر مادی جرم توسط شخص غیر کارمند دولت انجام شود مشمول جرم اختلاس نخواهد شد و در صورت وجود شرایط ممکن است با جرم دیگری قابل انطباق باشد.

2-   و یژگی های مال مورد اختلاس

با توجه به مجموع شرایط مقرر در ماده 5 قانون تشدید مرتکبین  ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، اختلاس فقط در اموال منقول قابل تحقق است و به نوعی نظریه اختلاس در خصوص اموال غیرمنقول مردود است.

3-   مالکیت مال مورد اختلاس

مال مورد اختلاس باید متعلق به دولت و نهادها و سازمان های دولتی باشد به عبارت دیگر جرم اختلاس فقط در خصوص اموال متعلق به دولت قابل تصور است و مشمول اموال غیر دولتی نمی شود.

4-   سپرده شدن مال موضوع اختلاس

 در جرم اختلاس حتماً باید مال بر حسب و ظیفه به شخص مرتکب سپرده شده باشد و صرف دسترسی مرتکب به اموال مشمول جرم اختلاس نخواهد بود.

5-   نتیجه جرم اختلاس

نتیجه حاصله در جرم اختلاس باید تصاحب مال باشد به عبارت دیگر جرم اختلاس از جرایم مقید به نتیجه است.

عنصر روانی جرم اختلاس

 اختلاس از جرایمی است که داشتن قصد برای ارتکاب آن از ضروریات ارتکاب جرم است به تعبیر دیگر به طور مثال صرف وجود کسری ملازمه ای با جرم اختلاس ندارد. بنابرین باید برای اثبات جرم دلایل کافی جهت احراز سوء نیت متهم وجود داشته باشد.

مجازات اختلاس چیست؟

مطابق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات اختلاس بدین صورت است:

 1. درصورتی که میزان اختلاس تا 50000 ریال باشد، مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت محکوم می گردد.
 2. هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به 2 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی، و در هر مورد علاوه بر رد مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

مجازات اختلاس نیروی نظامی چیست؟

در خصوص مجازات جرم اختلاس نظامیان نیز مطابق ماده 119 قانون مجازات نیروهای مسلح مجازات نظامیان به شرح ذیل است :

 1. هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه محکوم می شود.
 2. هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از دوتاده سال و جزای نقدی معادل دوبرابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه محکوم می شود.
 3. هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح محکوم می شود.

وکیل اختلاس در تهران کیست؟

با توجه به تخصصی بودن موضوع جرم اختلاس و لزوم دفاع تخصصی پیشنهاد می شود از مشاوره وکیل متخصص اختلاس بهره گیرید وکیل متخصص اختلاس میتواند ضمن ارایه اطلاعات لازم در خصوص شیوه رسیدگی مجازات ها به طور تخصصی و موثر در پرونده شما به دفاع بپردازد. موسسه حقوقی دادآوران نستوه با در اختیار داشتن دپارتمان تخصصی کیفری مفتخر به معرفی وکیل متخصص اختلاس برای شماست.

logo-samandehi