موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل تجدید نظر کیفری پاسداران

پس از رسیدگی و صدور رای در دادگاه بدوی این امکان وجود دارد که هر کدام از طرفین دعوی که رای بر علیه ایشان صادر شده باشد، مدعی گردد دادگاه بدوی بدون توجه به ادله و مستندات ابرازی از سوی ایشان اقدام به صدور رای نموده است و از این جهت متضرر گردیده و رای دارای ایراد است و تقاضای اعتراض به رای را دارد.

بر همین مبنا برای اجرای عدالت قانونگذار بحث بازنگری در آراء صادره از محاکم بدوی را مورد توجه قرار داده است که همان تجدیدنظرخواهی به حساب می آید.

در امور کیفری نیز این موضوع استثنا نبوده و طرفین می توانند اقدام به تجدیدنظر خواهی از آراء کیفری نمایند لیکن توصیه می گردد قبل از اقدام به تجدیدنظرخواهی در امور کیفری با وکیل متخصص در این امور مشاوره اخذ نمایید.

مواردی که در خصوص تجدیدنظرخواهی از آراء کیفری می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

 • مهلت اعتراض به آراء کیفری چقدر است؟
 • دفتر وکیل تجدیدنظر کیفری در پاسداران کجاست؟
 • چگونه به رای کیفری اعتراض نماییم؟
 • مراحل اعتراض به رای کیفری چیست؟
 • بهترین وکیل کیفری تهران کیست؟

چگونه می توان از آراء کیفری تجدیدنظر خواهی کرد؟

پس از صدور رای و ابلاغ به طرفین هرکدام از طرفین که رای بر علیه ایشان صادر شده باشد ظرف مهلت قانونی 20 روز از تاریخ ابلاغ رای و یا ارسال در سامانه ثنا می تواند اقدام به اعتراض به رای صادره با توجه به مستندات قانونی نماید.

لازم به توضیح است تاریخ ابلاغ و اقدام جزء مواعد قانونی به حساب نمی آید و مهلت تجدیدنطرخواهی از رای دادگاه کیفری 22 روز از تاریخ ابلاغ و یا اقدام محاسبه می گردد.

اعتراض به رای دادگاه کیفری دو، اعتراض به رای دادگاه کیفری یک، اعتراض به رای دادگاه نظامی دو، اعتراض به رای دادگاه نظامی یک و... می بایست به صورت کتبی تنظیم گردد و به دفتر شعبه، بازداشتگاه و یا دفاتر خدمات قضایی تقدیم گردد.

تجدیدنظرخواهی بهتر است مستند به مواد قانونی باشد که اثر گذاری داشته باشد.

موارد تجدیدنظر خواهی کیفری چیست؟

تجدیدنظرخواهی می بایست همراه باجهات قانونی باشد و در لایحه اعتراض نیز آن جهت مشخص گردد که عبارت است از:

 • هرگاه رای مخالف با قانون باشد محکوم علیه می تواند ادعای مخالف بودن رای با قانون را برای نقض رای دادگاه بدوی بخواهد.
 • عدم توجه به ادله ابرازی هرگاه دادگاه نخستین بدون توجه به ادله ابرازی اقدام به صدور رای نماید این موضوع می تواند از جهات نقض رای به حساب آید.
 • ادعای عدم وجود اعتبار ادله ابرازی و یا مدارک استنادی در دادگاه که منجر به صدور رای شده باشد می تواند از موجبات گسیستن رای صادره باشد.
 • در مواردی دادگاه صادر کننده رای فاقد صلاحیت باشد و یا یکی از جهات قانونی رد دادرس وجود داشته باشد و دادگاه بدون توجه بدان اقدام به صدور رای نموده باشد.

چه آرایی قابل تجدیدنظرخواهی کیفری است؟

مطابق قانون آراء دادگاه کیفری قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجامخواهی است، البته استثنائاتی نیز وجود دارد که رای کیفری غیرقابل اعتراض محسوب می شود بدین شرح:

 • در جرایم تعزیری درجه 8 امکان تجدیدنظرخواهی کیفری وجود ندارد یعنی حبس تا سه ماه، شلاق تا 10 ضربه و جزای نقدی تا 10 میلیون ریال
 • در موارد جرایم مشمول پرداخت دیه یا ارش که میزان و یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد امکان تجدیدنظرخواهی میسر نیست.

بهترین وکیل تجدیدنظرکیفری پاسداران کیست؟

تسلط بر قوانین کیفری لازمه تخصص هر وکیل در امور کیفری است بر همین مبنا بهترین وکیل تجدیدنظر کیفری وکیلی است که ضمن مطالعه دقیق پرونده شما بتواند با توجه به شرایط حاکم اقدام به تجدیدنظرخواهی نماید.

logo-samandehi