موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل تصادفات خیابان پاسداران

در مواردی عدم توجه به قوانین و انجام تخلفات رانندگی منجر به بروز حادثه می گردد که از آن جمله تصادفات جرحی و تصادفاتی است که خسارت به همراه دارد که پرونده های زیادی در دادسرا تشکیل می شود.

اطلاع از قوانین و مقررات باعث می شود که چنانچه با اتفاقاتی از این قبیل موارد مواجه شوید بتوانید تا زمان استفاده از خدمات حقوقی وکیل نسبت به اوضاع پیش آمده مدیریت ابتدایی و کافی داشته باشید.

عده ای بر این تصور می باشند که چنانچه مرتکب تخلف و متعاقباً تصادف جرحی و یا فوتی گردند به دلیل عدم عمد بودن فعل ارتکابی از مجازات معاف می باشند. همچنین عده ای با ترک محل تصادف به هر دلیل بدون اطلاع از عواقب این موضوع اقدام می نمایند.

جالب است بدانید که تصادف دارای مسئولیت حقوقی و کیفری می تواند باشد و ترک محل تصادف از نظر شرع و عرف جامعه عملی پسندیده به حساب نمی آید و مجازات قانونی در پی دارد.

طبق آمار بیشترین مواردی که راننده مقصر از محل تصادف متواری گردیده است منجر به دستگیری وی شده است.

مفتخریم به صورت تخصصی اقدام به معرفی وکیل تصادفات رانندگی جهت ارزیابی موضوع شما و قبول وکالت و دفاع در پرونده شما را داشته باشیم.

مواردی که در خصوص وکیل تصادفات بایستی مد نظر قرار دهیم عبارت است از

  • مجازات ترک صحنه تصادف چیست؟
  • بهترین وکیل تصادفات خیابان پاسداران کیست؟
  • دیه در تصادفات رانندگی چگونه تعیین می شود؟
  • انتخاب وکیل تصادفات رانندگی چگونه است؟
  • اعتراض به نظر کارشناس تصادفات رانندگی چگونه است؟

مجازات فرار از صحنه تصادف چیست؟

در مواردی پس از تصادف راننده مقصر شرایط را به گونه ای ارزیابی می نماید که فرار را ترجیح بر تمکین از قانون می داند.

قانونگذار در خصوص فرار از صحنه تصادف مجازاتی در نظر گرفته است بدین شرح که:

هر گاه پس از تصادف مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته  و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و بیمارستانی و همچنین اطلاع به مأمورین انتظامی و استمداد از آنها از این کار خودداری نماید و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند. حسب مورد مطابق قانون به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی که در این مقاله بدان اشاره می گردد محکوم خواهد شد و همچنین در این موارد دادگاه نمی ‌تواند اعمال ‌کیفیت مخففه را اعمال نماید.

البته راننده در صورت کمک رساندن به مصدوم می ‌تواند وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد البته به شرط آنکه توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

قانونگذار در خصوص افرادی که اقدام به همکاری می نمایند مقرر داشته است هرگاه راننده مقصر،‌ مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و همچنین مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ او رعایت خواهد کرد.

مجازات تصادف رانندگی چیست؟

طبق قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات تصادف رانندگی با توجه به شرایط حاکم به چند دسته تقسیسم می شود که عبارت است از:

ماده ۷۱۴ – هر گاه بی ‌احتیاطی یا بی ‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا ‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم می‌شود.


ماده ۷۱۵ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از‌کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.


ماده ۷۱۶ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن‌ شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به‌حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.


ماده ۷۱۷ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت ‌مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می ‌شود.


ماده ۷۱۸ – در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.


ماده ۷۱۹ – هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از‌این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.


تبصره ۱ – راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.


تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارۀ او رعایت خواهد نمود.

بهترین وکیل تصادفات خیابان پاسداران کیست؟

برای انتخاب بهترین وکیل خیابان پاسداران بایستی به این نکته توجه داشته باشید که وکیل منتخب شما می بایست ضمن اطلاع از قوانین و مقررات این حوزه پیگیر بوده و دسترسی آسانی به ایشان داشته باشید.

logo-samandehi