موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل جعل سند

برای شکایت از جرم جعل می توانید به وکیل متخصص مراجعه و ضمن اخذ مشاوره تنظیم شکواییه را به ایشان بسپارید زیرا چنانچه شکواییه و ادله شما دارای ایراد باشد می تواند موجب منع پیگرد و یا منع تعقیب از سوی دادسرا گردد.

مواردی که در خصوص جرم جعل می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • بهترین وکیل جعل در پاسداران کیست؟
  • مجازات جرم جعل چیست؟
  • شکایت جعل چگونه است؟
  • دفاع در جرم جعل چگونه است؟

آیا جعل از طریق شبکه های اجتماعی میسر است؟

تغییر در تصویر اسناد اعم از عادی یا رسمی و ارسال آن به دیگری از طریق شبکه‌های اجتماعی نمی‌تواند واجد عنوان جعل باشد.

مطابق تعریف ماده 523 از جعل و تزویر، جعل تنها نسبت به اسناد امکان‌پذیر است. برای بررسی بهتر موضوع ابتدا باید به تعریف سند پرداخت .

مطابق ماده 1284 قانون مدنی سند عبارت است از نوشته‌ای که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد.

همانطور که دیدیم رکن اصلی تعریف سند در ماده 1284 قانون مدنی، تاکید بر نوشتاری بودن آن است.

فلذا تصویر یک سند تا زمانی که چاپ نشده سند محسوب نگردیده، با توجه به تفسیر مضیق از متون جزایی، عنوان جعل قابل تعمیم به تصویر اسناد نخواهد بود.

از سویی چنانچه چنین سندی چاپ گردد تا زمانی که برابر اصل نگردیده یا چنانچه پرینت نشده باشد که با اصل مشتبه گردد، فاقد رکن ضرری بوده و از این حیث نیز سبب زوال وصف کیفری می‌گردد.

ممکن است در مقام دفاع این عمل را مطابق با ماده 734 از قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) تلقی نماییم؛ حال آنکه ماده مذکور تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد را جرم انگاری نموده که در موضوع نگاشته حاضر اولاً تغییر صورت گرفته بر روی داده نبوده و تغییر در تصویر است و ثانیاً تصویر مذکور فاقد قابلیت استناد است.

النهایه با توجه به فقد وصف کیفری برای چنین اقدامی، ارسال آن به دیگری نیز نمی‌تواند مشمول استفاده از سند مجعول باشد.

آیا جعل فتوکپی جرم است؟

با توجه به تعریف قانونی جرم جعل و رویه حاکم بر دادگاه ها امکان جعل بر روی کپی سند وجود ندارد. البته چنانچه جعل بر روی کپی صورت گیرد و کپی برابر اصل گردد امکان تحقق جرم جعل با دیگر شرایط وجود دارد.

بهترین وکیل جرم جعل چه کسی است؟

با توجه به تخصصی شدن کلیه امور وکیل متخصص در دعاوی کیفری که آگاهی کامل نسبت به قوانین جزایی داشته باشد و همچنین مسلط به قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین مرتبط باشد می تواند به عنوان بهترین وکیل جرم جعل در پرونده شما حضور داشته باشد.

مجازات جرم جعل چیست؟

مجازات جعل با توجه به نوع جرم ارتکابی می تواند متفاوت باشد بدین شرح که در خصوص جعل مهر یا دستخط و همچنین فرمان مقام رهبری و یا روسای سه قوه مجازات حبس سه تا پانزده سال را در پی دارد و یا جعل مدرک اشتغال به تحصیل و یا فارغ التحصیلی و... می تواند مجازات حبس یک تا سه سال را در پی داشته باشد همچنین جعل اسناد و نوشته های غیر رسمی موجب مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و یا سه میلیون تا دوازده میلیون ریال و جبران خسارت وارده می باشد.

فلذا با توجه به موضوع حادث شده قانون مجازات های مختلفی را مد نظر قرار داده است که به صورت نمونه دسه مورد آن در بالا اعلام گردید.

دفاع در جرم جعل چگونه است؟

دفاع در جرم جعل نیازمند بررسی اوراق و محتویات پرونده می باشد و بدون دسترسی به این اوراق نحوه دفاع با مشکل مواجه می گردد از این رو در صورت اقدام به طرح شکایت و یا دفاع در پرونده جعل می بایست قبل از هر اقدام با وکیل متخصص در دعاوی جعل مشاوره اخذ نمایید.

logo-samandehi