موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل دادگاه کیفری دو

در این مقاله سعی بر آن داریم که اطلاعات کاربردی در خصوص دادگاه کیفری دو از جمله صلاحیت دادگاه کیفری دو، جرائم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو و دیگر مسائل مرتبط با این دادگاه تقدیم گردد.

تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری در ایران به موجب ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مشخص شده است که مقرر می دارد، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و همچنین دادگاه‌های نظامی تقسیم می شوند. طرفین حق دارند در تمام مراحل دادرسی در دادسرا و دادگاه وکیل همراه داشته باشند و تفاوتی بین دادگاه ها وجود ندارد. مطابق قانون، دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در هر حوزه قضایی رسمیت می یابد.

مواردی که در خصوص دادگاه کیفری دو می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • رسیدگی در دادگاه چگونه است؟
  • دفاع در دادگاه چگونه است؟
  • مهلت اعتراض به رای دادگاه چقدر است؟
  • تفاوت دادگاه کیفری دو و کیفری یک چیست؟
  • وکیل دادگاه کیفری دو کیست؟

صلاحیت دادگاه کیفری دو عام است و شامل تمام جرایم می شود مگر آنچه را قانونگذار احصا کرده باشد که با این وصف استثناء موجود مربوط به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک که ماده 302، جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب که ماده 303، جرایم در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان که ماده 304، جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی که ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص نموده است می گردد.

شرایط رسیدگی در دادگاه کیفری دو چگونه است؟

به موجب قانون رسیدگی در دادگاه کیفری دو به موجب موارد ذیل می باشد:

  • ادعای شفاهی دادستان
  • کیفرخواست دادستان
  • قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری دو

کیفرخواست چیست؟

در صورت رسیدگی به اتهام شخصی در یکی از شعب دادیاری و یا بازپرسی و وجود ادله کافی با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی شعبه و در صورت تایید این نظر توسط دادستان و یا معاون اظهارنظر کیفرخواست می بایست صادر و پرونده به دادگاه ارسال گردد.

کیفرخواست ادعانامه ای است که توسط دادستان به عنوان مدعی العموم صادر می شود و درخواست مجازات برای متهم مطابق قوانین و مقررات تقاضا می گردد. البته جرائمی وجود دارد که بدون نیاز به صدور کیفرخواست، مستقیماً در دادگاه مطرح و قابل رسیدگی است که می توان به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اشاره نمود که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می ‌شود.

از دیگر جرائم که به صورت مستقیم در دادگاه طرح و رسیدگی می شود می توان به جرائم منافی عفت غیر از زنا و لواط اشاره کرد که به طور مستقيم و بدون نیاز به هرگونه تشریفات ذکر شده در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌ شود. لازم به توضیح است که رسیدگی به جرائم زنا و لواط در صلاحیت دادگاه کیفری یک است  و فقط جرائم منافی عفت در دادگاه کیفری دو رسیدگی می گردد.

صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری دو چگونه است؟

به موجب قانون در صورت صدور قرار منع تعقیب و اعتراض شاکی چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد قرار منع تعقيب را نقض و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه صورت می پذیرد. بازپرس مکلف است ضمن تبعیت از نظر دادگاه متهم را احضار نموده و موضوع اتهام را به او تفهيم و با أخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وی، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال نمايد.

رسیدگی در دادگاه کیفری دو چگونه است؟

رسیدگی در دادگاه کیفری دو به این نحو است که دادگاه ظرف یکماه از ارسال پرونده در صورت کامل بودن اقدام به تعیین وقت رسیدگی نموده و وقت رسیدگی را به طرفین یعنی شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می نماید و طرفین را برای شرکت در جلسه رسیدگی در تاریخ مقرر احضار می‌ کند. در تاریخ تعیین شده جلسه رسیدگی تشکیل و در صورت وجود ادله با اخذ آخرین دفاع اقدام به صدور رای می نماید.

بهترین وکیل دادگاه کیفری دو کیست؟

هر وکیل متخصص در امور کیفری می تواند به عنوان بهترین وکیل دادگاه کیفری دو در پرونده شما ورود نماید. وکیل دادگاه کیفری دو می بایست مسلط به قوانین کیفری و جزایی و رویه موجود در این دادگاه ها باشد. توصیه داریم قبل از طرح پرونده در دادگاه و در همان ابتدا یعنی دادسرا اقدام به معرفی وکیل نمایید.

logo-samandehi