موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل ربا خواری

ربا جرمی است که در اسلام به شدت تقبیح شده و علاوه بر مجازات اخروی در قانون مجازات اسلامی ایران نیز جرم انگاری گردیده است.

مواردی که در خصوص ربا بایستی مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • وکیل پرونده ربا در پاسداران کیست؟
  • شرایط محکومیت رباخواری چگونه است؟
  • مجازات ربا خواری چیست؟
  • دفاع در جرم رباخواری چگونه است؟

برای تعریف ربا به سراغ ماده 595 قانون مجازات اسلامی می رویم.

بر اساس قانون، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می ‌شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.

پس در جرم ربا برای ربا دهنده، ربا گیرند و واسط مجاازات تعیین شده است. مگر اینکه ربا گیرنده ثابت کند که در آن شرایط مضطر بوده و چاره ی دیگری مثلاً قرض گرفتن از اقوام یا وام گرفتن نداشته است.

همچنین ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر محقق نمی شود، یعنی چنانچه پدری با فرزندش قرارداد سود دار منعقد کند، یا زنی به شوهرش پولی قرض دهد و از او بیشتر مطالبه کند و یا مسلمانی از غیر مسلمان پول نزولی بگیرد، ربا محقق نخواهد شد.

بنابراین شرط وجود سود به تنهایی قرارداد را ربوی میکند، در اسلام شرکا بایستی در سود و زیان شریک باشند.

همچنین اگر طرفین در قرارداد شرط کنند در صورت ورود ضرر، طرفی که ضرر مستند به فعل او بوده بایستی مقداری از سودش را به طرف دیگر تملیک کند، این قرارداد ربوی نخواهد بود.

یکی از انواع متداول تحقق جرم ربا، قرض به صورت چک است، یعنی ربادهنده به رباگیرنده صد میلیون قرض می دهد و در ازای این بدهی از وی چک 120 میلیونی دریافت میکند.

باید بدانید که افراد زیادی در مظان اتهام جرم ربا قرار میگیرند بی آنکه خود بدانند. ممکن است شما در شرکتی مشغول به کار باشید و ذیل قراردادی را امضا کرده باشید که ماهیت ربوی داشته باشد. بنابراین بایستی ابتدا بدانید که  مسئولیت چه اسنادی را بر عهده می گیرید و ثانیاً اگر زمانی در مظان چنین اتهامی قرارگرفتید چگونه می توانید از خود دفاع کنید.

لازم است بدانید گرچه در قانون مجازات اسلامی برای ربا گیرنده نیز مجازات در نظر گرفته شده است، اما چنانچه وی اثبات کند که در آن حال چاره ای جز گرفتن ربا نداشته است (مانند اینکه فرزند کسی در بیمارستان باشد و به عمل جراحی نیاز داشته باشد) وی از مجازات معاف است، بنابراین میتواند از ربادهنده شکایت کرده و تنها اصل پول را به او بازگرداند.

رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی و رسیدگی به ثروتهای ناشی از ربا موضوع اصل 49 قانونو اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

ادله اثباتی جرم ربا میتواند پرینت حساب، چک، شهادت شهود و یا اقرار متهم باشد.

برای طرح شکایت از رباخواری و یا دفاع از اتهام ربا میتوانید با دپارتمان وکلای کیفری موسسه حقوقی دادآوران نستوه با تخصص جرائم مالی مشاوره کنید.

logo-samandehi