موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل شکایت از قاضی

شکایت از قاضی می تواند منوط به وجود تخلفات حادث شده از سوی ایشان باشد که مسلماً در بسیاری از موارد سوء نیت وجود ندارد و مجازات انتظامی در پی دارد و موضوع قابل طرح در دادسرای انتظامی قضات می باشد.

در مواردی شکایت از قاضی به دلیل ارتکاب جرم از سوی ایشان می باشد که همراه با سوء نیت بوده و مجازات کیفری به همراه دارد که این موضوع قابل طرح در دادسرای کارکنان دولت را دارد.

توهین، تهدید، سلب حقوق مقرر در قانون اساسی و... مواردی است که می توان به دلیل ارتکاب آن از سوی قاضی اقدام به طرح شکایت کیفری در دادسرای کارکنان دولت نمود.

در مواردی نیز در صورت احراز وقوع جرم از سوی قاضی دادستان دادسرای انتظامی قضات اقدام به ارسال موضوع جهت رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت می نماید.

در شرایطی که متقاضی شکایت از قاضی دادگستری می باشید باید به این نکته توجه نمایید که حتماً از یک وکیل متخصص مشاوره اخذ نمایید و نگران رد شکایت خود نباشید چراکه در اینگونه شکایت ها در صورت طرح صحیح آن چیزی با عنوان اعاده حیثیت از سوی قاضی وجود ندارد و شکایت شما نمی تواند منجر به غرض ورزی قاضی با شما در پرونده شود.

مواردی که در خصوص شکایت از قاضی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • چگونه از قاضی شکایت کنیم؟
  • شرایط شکایت از قاضی چیست؟
  • وکیل شکایت از قاضی در تهران کیست؟
  • به چه نحو از قاضی شکایت کنیم؟
  • نمونه شکایت از قاضی چگونه است؟

بازداشت غیرقانونی چگونه است؟

ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مقام تعریف چند جرم است که یکی از این جرایم سلب آزادی افراد ملت است که دارای مجازات انفصال از خدمت و محرومیت 1 تا 5 سال از ماغل حکومتی دارای حبس 2 تا 3 سال می باشد.

در خصوص بازداشت غیرقانونی باید به این نکته توجه داشته باشید هر بازداشتی غیرقانونی محسوب نمی شود یعنی اگر بازپرس اقدام به صدور قرار نامتناسب با موضوع پرونده نماید صرفاُ مرتکب تخلف صدور قرار نامتناسب شده است و در صورت وجود شرایطی خاص می توان اقدام به طرح شکایت کیفری موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان بازداشت غیرقانونی نمود.

همچنین بخشی از ماده 570 قانون مجازات اسلامی، نقض حقوق مقرر در قانون اساسی از سوی مامورین را جرم انگاری نموده که ممکن است در مواردی مشمول حقوق دفاعی متهم، از قبیل حق استفاده از وکیل، کارشناس و... اشاره داشته باشد که در صورت عدم پذیرش وکیل یا عدم اجازه انتخاب وکیل می تواند موجب شکایت گردد.

ماده مذکور مقرر میدارد: هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی ‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

جرم اظهارنظر قاضی بر خلاف حق چگونه است؟

قانونگذار دارندگان پایه قضایی را منع از اعمال سلایق شخصی نموده است که جرم موضوع ماده 605 قانون مجازات 1375  مبنی بر ممنوعیت اظهارنظر یا اقدام مغرضانه بر خلاف حق می باشد.

ماده مذکور مقرر می دارد: هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

جرم منع سوء استفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت توسط قاضی چگونه است؟

قانونگذار به دلیل وجود قدرت قاضی و ماموران دولتی آنها را اعمال هرگونه اعمال سلایق و خشونت منع نموده است از جمله مصادیق اعمال سلایق شخصی می توان به ترغیب متهم  یا شاکی به عزل وکیل یا توکیل به وکیل مورد نظر مقام قضایی یا ضابط و یا مصالحه با شاکی اشاره نمود.

ماده مذکور مقرر میدارد:‌ چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت ‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده‌ است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می ‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌ مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

توقیف غیرقانونی چگونه است؟

در مواردی قاضی مرتکب توقیف غیرقانونی اشخاص می شود که با موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی متفاوت است که در ماده 575 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.

ماده مذکور مقرر میدارد: هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را ‌صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

وکیل شکایت از قاضی کیست؟

با توجه به اینکه شکایت از قاضی نیازمند دانش و تخصص در این زمینه می باشد، و نیازمند حضور وکیل متخصص در این دعاوی  است، که ضمن اطلاع از قوانین و مقررات نسبت به رویه موجود در داسرا و دادگاه کارکنان دولت اطلاعات کافی داشته باشد.

به شما توصیه می نماییم قبل از هر اقدام با وکیل متخصص این دعاوی مشاوره اخذ نمایید.

logo-samandehi