موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل شکایت از مهندس ناظر

در پروژه های ساخت و ساز، وجود و نظارت مهندس ناظر اجباری و ضروری می باشد. مهندس ناظر فردی است که از وزارت مسکن و شهرسازی پروانه نظام مهندسی دارد و با این پروانه می تواند بر عملیات ساخت و ساز ساختمان ها و در چارچوب قوانین نظارت داشته باشد.

 بر اساس تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، وظیفه مهندس ناظر، تطبیق عملیات اجرایی ساختمان با مشخصات نقشه ی ساختمان و پروانه ساخت و ساز می باشد. این نظارت باید به طور مداوم و مستمر و در تمامی مراحل ساخت و ساز ساختمان باشد. همچنین مهندس ناظرموظف است درخاتمه کار انطباق بنا را با پروانه ساخت و ساز و محاسبات درج شده در نقشه گواهی نماید. با این وجود در مواردی ممکن است مهندس ناظر به تکالیف قانونی خود عمل ننموده و یا سهل انگاری نماید و موجب بروز مشکلاتی برای اشخاص گردد.

مواردی که در خصوص شکایت از مهندس ناظر می بایست مورد توجه قرار گیرد عبارت است از

  • شکایت از مهندس ناظر چگونه است؟
  • مراحل شکایت از مهندس ناظر چیست؟
  • برای شکایت از مهندس ناظر به کجا مراجعه نماییم؟
  • تخلفات مهندس ناظر چیست؟
  • بهترین وکیل شکایت از مهندس ناظر برج های مسکونی کیست؟

مجازات مهندس ناظر متخلف چیست؟

نخستین وظیفه مهندس ناظر طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری عدم صدور گواهی خلاف واقع است. همچنین او موظف است پس از رویت تخلف آن را فوراً به شهرداری طلاع دهد. حال چنانچه مهندس ناظر از وظیفه خود تخلف کند و حکم تخریب و جریمه کمیسیون 100 برای پروژه صادر گردد، شهرداری مکلف است با  تهیه گزارش کتبی، تخلف مهندس ناظر را به شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع دهد.

مرجع صالح رسیدگی به این قبیل تخلفات شورای انتظامی نظام مهندسی و ساختمانی  است. اگر کارشناسان تشخیص بدهند که مهندس ناظر مرتکب تقصیرگردیده است با توجه به گستره خسارت وارده ، او را از شش ماه تا سه سال ممنوعیت از فعالیت  و در صورت تکرار تخلف به حداکثر مجازات محکوم می نماید. همچنین شورای انتظامی نظام مهندسی تخلف مهندس ناظر را در سابقه او درج کرده و یک نوبت در جراید کثیر الانتشار درج می نماید.

برای شکایت از مهندس ناظر به کجا مراجعه کنیم؟

برای شکایت از مهندس ناظر و در صورت وقوع جرمی از ناحیه او بایستی به دادسرای عمومی مراجعه کرد، اما جهت شکایت انتظامی از مهندس ناظر می توانید به شورای انتظامی که صلاحیت رسیدگی به تخلفات شغلی مهندسان ناظر را دارد مراجعه کنیم. همچنین در صورت ورود ضرر و زیان های دیگر و از باب قراردادی یا غیر قراردادی می توان در دادگاه های عمومی طرح دعوی حقوقی نمود.

 آیا آرای صادره از شورای انتظامی استان قابل تجدید نظر و اعتراض است؟

طبق ماده 93 آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کلیه ی آرای صادره از شورای انتظامی در  شورای انتظامی نظام مهندسی استان قابل تجدید نظر است. شورای انتظامی استان از 5 عضوتشکیل شده است که یک عضو آن به معرفی قوه قضاییه، دو عضو به معرفی وزارت مسکن و شهرسازی و دو عضو دیگر توسط شورای مرکزی معرفی می شوند.  نصاب تسکیل جلسات این شورا با دو سوم اعضا و تصمیم گیری با سه رای خواهد بود.

آیا شخص ثالث می تواند از مهندس ناظر شکایت کند؟

چنانچه از اقدامات مهندس ناظر خسارتی به ثالث وارد آید، مانند آنکه در اثر عدم نظارت مهندس ناظر بر روند ساخت و ساز و عدم رعایت مسایل امنیتی شخصی فوت کند، می توان از مهندس ناظر شکایت کرد.

وکیل شکایت از مهندس ناظر کیست؟

برای شکایت از مهندس ناظر بهتر است به وکیلی مراجعه نمایید که ضمن اطلاع کامل از قوانین شهرداری ها نسبت به امور ساختمان سازی و پیمانکاری و سایر قوانین مرتبط مسلط بوده و علاوه بر این به روند شکایات اداری و انتظامی نیز احاطه لازم داشته باشد.

logo-samandehi