موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل مطالبه دیه خیابان پاسداران

دیه در شرع و قانون مالی است که جانی در مقابل صدماتی که به شخص وارد می شود، میپردازد. بنابراین در دیه موضوع  جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی است.

گرچه در قانون ایران، مجازات اصلی جراحت یا نقص عضو وارده عمدی قصاص است، لکن در مواردی که قصاص مجرم مقدور نبوده و یا فرد صدمه دیده راضی به مصالحه شود، مجازات جانی پرداخت دیه در حق مجنی علیه (فرد صدمه دیده) می باشد.

مواردی که در خصوص دیه می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • وکیل دیه خیابان پاسداران کیست؟
  • نحوه مطالبه دیه چگونه است؟
  • مجازات عدم پرداخت دیه چیست؟
  • میزان دیه چگونه مشخص می شود؟
  • دیه تصادف رانندگی چقدر است؟

شاید بیشترین پرونده های مطالبه دیه، پرونده جرائم غیر عمد یا در حکم غیر عمد باشد. تعداد زیادی از این پرونده ها پرونده های تصادفات رانندگی می باشد.

برای مطالبه دیه بایستی به دادسرا مراجعه کرده و شکواییه تنظیم کرد. پیوست شکواییه بایستی ادله مرتبط با وقوع جرمی که مستوجب دریافت دیه است باشد.

برای مثال در تصادفات رانندگی بایستی کروکی و گزارش پلیس و نظریه پزشک قانونی و سایر ادله و سایر مستندات بایستی به دادسرا ارائه گردد.

بهتر است برای طرح شکایت مطالبه دیه، از خدمات وکلای دادگستری بهره مند گردید. موسسه حقوقی دادآوران نستوه، با دارا بودن وکلای زبده کیفری، می تواند در این امر یاری رسان شما باشند.

محل این موسسه در خیابان پاسداران تهران است و چنانچه شما به وکیل مطالبه دیه خیابان پاسداران و یا سایر نقاط تهران نیاز داشته باشید، میتوانید از خدمات این موسسه استفاده کنید.

ادله اثبات برا دریافت دیه می تواند شامل مستنداتی نظیر گزارشات ضاطین و نظریات کارشناسان و نیز قسامه است.

قسامه چیست؟

قسامه قسمهایی است که شاکی و مدعی ادا میکند که حقش را ثابت کند و یا مدعی علیه ادا میکند که خودش را از ارتکاب جرم تبرئه کند.

دریافت دیه چگونه است؟

یکی از شایعترین شکایات در جرائم غیر عمدی است که بیشتر در حوادث رانندگی اتفاق می افتد با شکایت شاکی آغاز می شود.

این پروسه با شکایت شاکی در دادسرا شروع می شود و یا با مراجعه به پلیس در خواست برای رسیدگی ارائه می گردد و بعد از این مرحله رسیدگی در دادگاه یا دادسرا پیگیری خواهد شد.

بهتر است  برای کسب نتیجه دلخواه وسرعت بخشیدن به روال رسیدگی از وکلای مجرب و متعهد و با سابقه  یاری گرفت. پس از ارجاع پرونده به دادسرا با توجه به نوع  پرونده و شکایت درآغاز اظهارات طرفین شکایت و شاهدان ثبت و سپس بررسی می شود  و در صورت لزوم، پرونده به کارشناس صالح ارجاع داده می شود.

پس از رسیدگی در دادسرا قرارمقتضی صادر می گردد که در  این صورت دو فرض  وجود دارد یا مدارک  و ادله کفایت  نداشته و یا شاکی رضایت داده و غیر این حالت پس از انجام تحقیقات مقدماتی و اخذ آخرین دفاع قرار مقتضی صادر میگردد.

در مرحله دادسرا از متهم تامین مناسب با خسارت وارده دریافت خواهد شد.

همچنین وجود وکیل مطالبه دیه به شما این امکان را می دهد که با وجود شرایط قانونی، درخواست تامین خواسته کیفری کرده و حقوق خود را حفظ نمایید.

در صورت نیاز به خدمات حقوقی وکیل مطالبه دیه در پاسداران وکیله نقاط با موسسه حقوقی دادآوران نستوه تماس بگیرید.

logo-samandehi