موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل کلاهبرداری

کلاهبرداری از جرائمی است که گستره وسیعی از افعال را در بر میگیرد، به جز افعالی که کلاهبرداری تلقی می گردند، پاره ای از جرائم نیز وجود دارند که گرچه ماهیتی مستقل را دارا می باشند، لیکن مجازات آن جرائم در حکم کلاهبرداری می باشد.

مواردی که در خصوص وکیل کلاهبرداری می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • چه جرائمی در قانون ثبت در حکم کلاهبرداری می باشد؟
  • آیا تقاضای ثبت ملک انتقال یافته کلاهبرداری است؟
  • آیا مستاجر می تواند تقاضای ثبت ملک را نماید؟
  • آیا خیانت و تبانی امین برای ثبت ملک کلاهبرداری است؟
  • تعقیب متهم در جرائم کلاهبرداری موضوع قانون ثبت چگونه است؟

هم اکنون می توانید با وکیل کلاهبرداری در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید و با دریافت مشاوره تخصصی از شرایط پرونده خود آگاه شوید.

بیشتر بدانید: تعریف کلاهبرداری

دسته ای از این افعال، در قانون ثبت اسناد و املاک جرم انگاری گردیده و مجازات کلاهبرداری را دارند. گرچه در وهله نخست ماهیت این جرائم جدای از ماهیت جرم کلاهبرداری و فارغ از ارکان این جرم است، اما با کمی بررسی می توان دریافت که این جرائم از حیث ماهیت و دلایل و شرایط وقوع، ارتباط نزدیکی با کلاهبرداری دارا می باشند. یکی از انواع این جرائم در ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده است.

بر اساس این ماده : جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد. بنابراین اگر شخصی تقاضای ثبت ملکی را نماید که پیشتر به فرد دیگری انتقال داده و یا به وسیله یک عمل قانونی مانند انتقال مال به دلیل بدهی به طلبکار یا دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی مالکیت آن ملک را از دست داده است را تقاضا کند کلاهبردار محسوب می شود. همچنین اگر در هنگام تقاضای ثبت ملک مالک آن ملک بوده و بعد در هنگام ثبت در دفتر اسناد مالک نباشد، همچنان کلاهبردار محسوب می گردد.

بیشتر بدانید: کلاهبرداری رایانه ای

مورد بعدی کلاهبرداری در قانون ثبت، جرم موضوع ماده 106 قانون ثبت می باشد.

بر اساس این ماده: مقررات فوق (ماده 105) در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود. بنابراین، نوع دیگری از کلاهبرداری در قانون ثبت اسنادو املاک مربوط به موردی می باشد که وارثی با وجود علم و اطلاع از منتقل کردن ملک توسط مورث خود یا با اطلاع از سلب مالکیت قانونی وی ،تقاضای ثبت ملک یا صدور سند مالکیت آن ملک را به نام خود کند. باید توجه داشت که علم وارث باید  به وسیله دلیلی از قبیل امضا یا مهر یا نوشته او احراز گردد.

علاوه بر این، در ماده 107 قانون ثبت، جرم دیگری پیش بینی شده است، که بر اساس این ماده هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد. بنابراین اگر شخصی در ملکی حق اجاره، عمری، رقبی، سکنی یا امانت داشته باشد و برای ثبت ملک به نام خود اقدام کند، وی نیز کلاهبردار محسوب می شود.

بیشتر بدانید: وکیل کلاهبرداری رایانه ای

همچنین بر اساس ماده 108 هر‌گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

ب- هر‌گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک، در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت، عفو او را استدعا می‌کند. بنابراین اگر مستاجر یا صاحب حقوق ارتفاقی و یا امین خود شخصاً تقاضای ثبت ملک به نام خود را ندهد ولکن به واسطه عمل او یا خیانت و تبانی آن ملک به نام دیگری ثبت شود، تحت شرایطی کلاهبردار محسوب می گردد.

بر اساس ماده 109 قانون ثبت، هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلاف راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست. بنابراین این ماده در مورد ادعای شخص غیر متصرف و تقاضای ثبت در ملکی است که درتصرف دیگری می باشد. مجازات چنین شخصی نیز، همان مجازات کلاهبردار می باشد. لازم به ذکر است که در مورد موارد گفته شده، تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب ۱۳۱۲/۵/۷، مقصود از مواد قبل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ می‌باشد.)

بیشتر بدانید: وکیل کلاهبرداری در پاسداران

رسیدگی به جرائم کلاهبرداری موضوع قانون ثبت در محل وقوع جرم می باشد و دادسرای صالح دادسراییست که در محل وقوع جرم مستقر است. برای شکایت از جرم کلاهبرداری موضوع مواد 105،106،107 و 108 قانون ثبت، بایستی مدارک و ادله خود را به همراه شکایت تنظیمی به دفتر خدمات قضایی تقدیم نمایید تا این دفاتر اقدام به ارجاع این شکایت به دادسرا نمایند. لازم به ذکر است که اثبات یا دفاع در برابر جرائم موضوع این قانون امریست نیازمند تسلط به قانون ثبت و نیز حقوق کیفری. بنابراین بایستی در انتخاب دفاع خود دقت کافی مبذول دارید.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه:

دپارتمان حقوق کیفری موسسه حقوقی دادآوران نستوه با دارا بودن برترین کادر متخصص جرائم مربوط به املاک در خدمت شما همراهان گرامی می باشد.جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

logo-samandehi