موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

کلاهبرداری (قسمت دوم)

کلاهبردار کیست؟
کلاهبرداری چیست؟
مجازات کلاهبرداری چیست؟
مجازات جرم کلاهبرداری چیست؟
چه مواردی شامل جرم کلاهبرداری است؟
مرجع صالح به رسیدگی به جرم کلاهبرداری کجاست؟
آیا تمایل به داشتن اطلاعاتی در خصوص کلاهبرداری می باشید؟
جرم کلاهبرداری یکی از بیشترین موارد را در دادگاه ها به خود اختصاص داده چرا که مردم از اسم کلاهبرداری خوششان می آید و فکر میکنند همه جرائم را به کلاهبرداری می توانند نسبت دهند و هر جرم را تصور می کنند که کلاهبرداری است و این در حالی است که کلاهبرداری جرمی است که آثار خود را دارد و به دور از نظر افراد کلاهبرداری شامل همه موارد نمی شود ولی در قانون دیده می شود قانونگذار خیلی از موارد را در حکم کلاهبرداری دانسته نه اینکه کلاهبرداری بداند از این روی موسسه حقوقی داداوران نستوه و گروه وکلای نستوه در خصوص نحوه آشنایی با کلاهبرداری و میزان مجازات کلاهبرداری و آثار حقوقی و کیفری کلاهبرداری نکاتی را به شما عزیزان ارائه می نمایند.
درباره کلاهبرداری بدانیم...
کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال است که جنبه عمومی دارد.
کلاهبرداری همانند دیگر جرائم از 3 عنصر تشکیل می شود:
 الف : عنصر قانونی در جرم کلاهبرداری
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را می توان عنصر قانونی جرم کلاهبرداری دانست.
ب : عنصر مادی در جرم کلاهبرداری
رفتار فیزیکی در کلاهبرداری از نوع رفتار مثبت یا فعل می باشد و اغفال و فریب را در پی دارد که رکن رکین کلاهبرداری توسل به حیله و تقلب می توان دانست.
با عنایت به اینکه کلاهبرداری نوعی جرم مقید به نتیجه است و نتیجه کلاهبرداری نیز بردن مال دیگری است.
ج : عنصر روانی در جرم کلاهبرداری
سوء نیت در جرم کلاهبرداری  به دو دسته تقسیم می شوند:
سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری:
یکی از ارکان جرم کلاهبرداری است بدین شرح که علم به مجرمانه بودن و مهمتر از آن عمد در رفتار فیزیکی حاصل می گردد. يعنی اینکه در توسل به استفاده از وسايل متقلبانه عمد داشته باشد.
سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری:
سوء نیت خاص یکی از ارکان جرم کلاهبرداری است بدین شرح که قصد بردن اموال متعلق به غير از سوی مرتکب احراز گردد.
نکته- در خصوص کلاهبرداری این است که شروع به کلاهبرداری را قانونگذار جرم انگاری کرده و برای آن نیز مطابق ماده 2 قانون تشدید مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حداقل را پیش بینی نموده و دیگر اینکه به صرف شکایت کیفری قاضی مکلف است نسبت به اموال موضوع کلاهبرداری تعیین و تکلیف نماید و نیاز به دادخواست جداگانه وجود ندارد از باب تمثیل در صدور چک پرداخت نشدنی شاکی مکلف بود برای مطالبه مبلغ چک به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نماید که این موضوع در جرم کلاهبرداری قابل تصور نیست البته جمع ارکان کلاهبرداری کاری بسیار سخت است.
آخرین موضوع در خصوص جرم کلاهبرداری این است که جرم کلاهبرداری را در یک نگاه روایت کنیم.
1-  از راه حیله و تقلب
2- فریب دادن یا به امور غیر واقع امیدوار نمودن یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع ترسان
3- وجوه و یا اموال یا اسناد یا... تحصیل کرده یا مال دیگری را از این طرق ببرد
4- مجازات حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده
5-  استرداد اموال به صاحبش
6- شروع به کلاهبرداری نیز چنانچه منتج به نتیجه نشود.
وکیل شخصی است که تسلط به قانون دارد، وکیل کسی است که می تواند به شما کمک کند، وکیل دانسته هایی دارد که دیگران نسبت به آن کم اطلاع فرض می شوند، چرا پرونده کیفری بدون حضور وکیل، چرا در مرحله دادسرا بدون حضور وکیل دادگستری وارد می شوید، چرا برای آخرین دفاع وکیل به همراه ندارید و چرا در دادگاه کیفری دو وکیل یا وکلای دادگستری را به همراه خود ندارید و در آخر چرا وکیل را پس از این موارد برای تجدید نظر خواهی از رأی می خواهید اگر قرار است وکیل حضور نداشته باشد پس چرا زمانی که کار از کار می گذرد به فکر داشتن وکیل یا وکلای پایه یک دادگستری هستیم و به دنبال دفتر وکالت یا مؤسسات حقوقی برای یافتن وکلای متخصص می افتیم.

logo-samandehi