موسسه حقوقی دادآوران نستوه

موسسه حقوقی دادآوران نستوه

گروه وکلای نستوه

٢٢٨٨١٩۵١ - ٠٢١

ابطال رای داوری

ابطال رای داوری

 


ابطال رای داوری                                                                 موسسه حقوقی دادآوران نستوه  


جالب است بدانید که در بیشتر قراردادها موضوعی با عنوان داوری پیش بینی شده است و اشخاص بدون اطلاع از ماهیت داوری اقدام به امضا آن می نمایند که می تواند موجبات ورود ضرر را برای آنان در صورت صدور رای داوری فراهم نماید. تنها راهکار پس از صدور رای داوری فقط دادخواست ابطال رای داوری می باشد. از این رو باید دادخواست ابطال رای داوری به نحوی طرح گردد که موجب رد آن نشود. برای ابطال رای داوری شرایطی توسط قانونگذار پیش بینی شده است که عدم توجه به این شرایط می تواند دعوی را با شکست مواجه نماید. موسسه حقوقی دادآوران نستوه در خصوص موضوع ابطال رای داوری مطالب ارزنده ای را برای شما عزیزان به اشتراک گذاشته است. در همین خصوص شاید سوالاتی برای شما پیش آید از جمله اینکه منظور از دعوی ابطال رای داوری چیست؟ مواردی که بر اساس آن می توان ابطال رای داوری را درخواست نمود کدام است؟ شرایط ابطال رای داوری چیست؟ بهترین وکیل ابطال رای داوری کیست؟ مهلت درخواست ابطال رای داور چه میزان است؟ مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری کجاست؟ نحوه ابطال رای داوری چگونه است؟ همانگونه که پیشتر به سمع و نظر شما عزیزان رسید در مطلب پیش رو به شرح و بیان یکی از دعاوی حقوقی با عنوان ابطال رای داوری خواهیم پرداخت.

قبل از پاسخ به سوالات فوق باید دید، منظور از داوری چیست و رای داوری چگونه صادر می گردد؟ به این سوال به صورت کوتاه و گذرا پاسخ خواهیم داد، چراکه موضوع این مطلب شرح داوری نبوده و نیست و قطعاً در آینده به صورت مفصل به موضوع داوری از منظر داوری های داخلی ، داوری های بین المللی و داوری های خارجی پرداخته خواهد شد .

در مواردی که منع قانونی وجود ندارد طرفین اختلاف می توانند از طریق ارجاع موضوع خود به داوری، اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند. در این خصوص باید گفت، همه اشخاصی که اهلیت برای اقامه دعوا دارند می توانند اختلافات خودرا به داوری ارجاع نمایند. موافقت نامه ای که جهت داوری تنظیم می شود می تواند در قالب شرط ضمن عقد یا قراردادی مستقل باشد .همچنین رسیدگی از طریق داوری واجد مزایایی است که رسیدگی های دادگستری فاقد آن می باشد . 

برخی مزیت ها از طریق داوری عبارتند از :

سرعت در رسیدگی، پرداخت هزینه کم تر، رسیدگی تخصصی و رسیدگی از طریق داوران متخصص، یک مرحله ای بودن داوری و حفظ محرمانه بودن قراداد و...

با وجود تمامی مزایای پیش گفته در خصوص داوری و بسیاری از مزایای دیگر که در این مطلب فرصت نیست به آن ها اشاره نماییم، این امکان وجود دارد؛ در رسیدگی های داوری برخی از مقررات شکلی یا ماهوی از سوی داوران رعایت نگردد و رای داور قانوناً فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرا نداشته  باشد. در این موارد می توان در فرجه مقرر قانونی درخواست ابطال رای داوری را مطرح نمود.

»» بیشتر بدانیم : درخواست تعیین داور

مواردی که بر اساس آن می توان ابطال رای داوری را درخواست نمود کدام است؟

ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی موارد ابطال رای داور را تصریح نموده است. این موارد 7 مورد می باشد، شش مورد آن اختصاص به عدم رعایت مقررات شکلی دارد و صرفاً در یک بند، یعنی بند 1 ماده پیش گفته به عدم رعایت مقررات ماهوی اشاره شده است.

این موارد به شرح آتی است :

1- رای صادره بر خلاف قوانین موجد حق باشد. منظور این است، رای داوری بر خلاق قوانین ماهوی ایجاد کننده حق صادر شده باشد. برای مثال، داوران در رسیدگی های خود بدون علت قانونی از ترتیب اثر دادن به یک قرارداد صحیح بیع خودداری نمایند.

2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد. در حقیقت، داور یا داوران اقدام به صدور رای خارج از موضوع داوری نمایند. برای مثال، موضوع ارجاع شده به داوری مطالبات قراردادی باشد، اما داوران علاوه بر مورد مذکور در خصوص استرداد برخی اسناد رد و بدل شده نیز اتخاذ تصمیم نمایند.

3- داور یا داوران خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نموده باشد. مقصود این است، داوران در مورد موضوعی که قانوناً اختیاری برای اتخاذ تصمیم در آن خصوص ندارند رای صادر نمایند. برای مثال، در خصوص جنبه کیفری موضوع اظهارنظر نمایند.

4- رای داوری پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. اگر سابقاً در قرارداد داوری مدت داوری تعیین نگردیده باشد، مهلت قانونی داوری یک دوره 3 ماهه خواهد بود. البته طرفین اختلاف می توانند قبل از اتمام موعد مزبور نسبت به تمدید آن توافق نمایند. در صورتی که رای  داوری خارج از موعد صادر و تسلیم گردد، می تواند دلیلی برای ابطال رای داوری محسوب شود.

»» بیشتر بدانیم : داوری در قراردادها

5- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. در واقع، چنانچه رای داور بر خلاف مفاد دفتر املاک اداره ثبت یا اسناد رسمی معتبر باشد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

6- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند. مطابق قانون برخی از اشخاص حتی با توافق طرفین نمی توانند در مقام داور مبادرت به صدور رای نمایند، این اشخاص شامل اشخاص فاقداهلیت، اشخاصی که به موجب حکم دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند، قضات و کارمندان اداری شاغل درمحاکم خواهند بود.

7- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد. منظور این است، قرارداد پایه داوری باطل و بلااثر باشد.

مهلت درخواست ابطال رای داور چه میزان است؟

بر اساس ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مهلت درخواست ابطال رای داوی 20 روز ار تاریخ ابلاغ می باشد. در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه این درخواست را با قرار قطعی رد دعوی مواجه خواهد نمود.

مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری کجاست؟

مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال رای داور دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

در حال حاضر شما می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوی ابطال رای داوری اقدام نمایید. توصیه و تاکید می نماییم؛ طرح هر دعوی نیازمند دانش و تخصص کافی است، وکلای رسمی دادگستری با داشتن اطلاعات تئوری و کاربردی مربوط به هر دعوی از دانش و تبحر کافی در پیشبرد دعاوی حقوقی در مسیر قانونی خود برخوردار می باشند. در بسیاری از موارد اشخاص فاقد اطلاعات حقوقی و قضایی با مراجعه خودسرانه به دادگستری موجبات تضییع حقوق خود و اتلاف وقت دستگاه قضا را موجب شده و در انتها نیز طرف مقابل را به داشتن رابطه و نفوذ متهم می نمایند، که البته این اتهامات در بسیاری از موارد گریبان دستگاه قضایی کشور را نیز خواهد گرفت. چرا که این  افراد تحت هر شرایطی معتقدند قاضی رسیدگی کننده از موضع انصاف و عدالت خارج شده و عامدا موجب تضییع حقوق وی را موجب گردیده است! غافل از اینکه، دعوی مطروحه از اساس اشتباه و بدون رعایت موازین قانونی طرح شده بود.  

موسسه حقوقی دادآوران نستوه با بهره گیری از وکلای متخصص آماده است، شما را در مسیر رسیدن به اهداف حقوقی پیش رو همراهی نماید. جهت برخورداری از خدمات  مشاوره یا وکالتی در دعاوی مربوط به ابطال رای داوری با ما تماس بگیرید. 

روابط عمومی گروه وکلای نستوه  

کلمات کليدی


ابطال رای داوری
صدور رای داوری
نحوه صدور رای داوری
مهلت داوری
تمدید مدت داوری
دادخواست ابطال رای داوری
شرایط ابطال رای داوری
نحوه ابطال رای داوری
درخواست ابطال رای داوی
دعوی ابطال رای داوریجدیدترین اخبار


  حجم بالایی از فارغ‌التحصیلان حقوق در کشور بیکارند
  تأکید رئیس قوه‌قضاییه بر ارتباط مسئولان قضایی با مردم / اطلاع‌رسانی نباید به سخنگو محدود شود
  رئیس جدید قوه قضاییه معرفی گردید
  لایحه تمدید قراردادهای اجاره
  میزان دیه سال 98
  تخلف قاضی از قوانین
  ازدواج کودکان، قانونی یا غیر قانونی
  اعلام نتایج آزمون وکالت 1397
  شگرد جدید کلاهبرداری
  قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر


جدیدترین مقالات


  اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات
  درخواست اجرائیه رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما
  احضار متهم به عنوان مطلع
  دعوای الزام مالک به تعمیرات اساسی عین مستاجره
  تایید انفساخ قرارداد
  انحلال شرکت
  تعدیل اجاره بها
  اثبات ابراء دین
  تقسیم ماترک
  مطالبه شارژ آپارتمان

سوالات متداول حقوقی


  آیا آزمایش دی ان ای می تواند دلیل اثباتی وقوع زنا باشد؟
  مجازات صحنه سازی تصادف چیست؟
  شرط داوری در قرارداد چگونه است؟
  شرایط حق طلاق برای نپرداختن نفقه چیست؟
  استعلام اموال دیگران به چه نحو است؟
  آیا زن می تواند رفع ممنوع الخروجی بخواهد؟
  مجازات مزاحمت به وسیله تلفن چیست؟
  محقون الدم کیست؟
  مهدور الدم کیست؟
  شرایط مجازات قتل جنین چگونه است؟

تماس با ما :


٢٢٨٨١٩۵١ - ٠٢١

٢٢٨٧٣٩٧٢ - ٠٢١

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه (گروه وکلای نستوه)


تهران- خیابان پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان- پلاک ۴۶ - طبقه سوم جنوبی


شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ صبح الی 20 می باشد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی دادآوران نستوه است