موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

آرشیو اخبار | 09125431634

ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نموده که در صورت مطالبه شاهد یا مطلع، هزینه ایاب و ذهاب مطابق تعرفه و خسارات ناشی از ترک کار با جلب نظر کارشناس محاسبه و به ایشان پرداخت شود. در ماده مذکور پیش‌بینی شده چنانچه احضار شاهد یا مطلع به درخواست شاکی باشد این هزینه از سوی و چنانچه احضار به تشخیص بازپرس صورت پذیرد یا اینکه شاکی توانایی پرداخت نداشته باشد این هزینه از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. متأسفانه به این ماده توجه چندانی نشده و همین امر سبب می‌گردد مقامات قضایی در موارد بسیاری به سادگی و …

ادامه مطلب

بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات، عدم نظارت مراجع قضایی بر مراجع تالی و دادستان بر دادیار و بازپرس، از حیث دادن تعلیمات لازم و اعلام تخلفات را تخلف انتظامی تلقی نموده و مجازات انتظامی درجه یک تا چهار برای آن پیش ‌بینی نموده است. در موارد بسیاری مرجع تحقیق یا دادگاه بدوی در روند رسیدگی مرتکب تخلفات انتظامی گردیده و بعضی از این تخلفات سبب نقض جدی حقوق موکل می‌گردد. فلذا توصیه می ‌گردد در چنین مواردی ضمن لایحه اعتراضی، از مرجع عالی تقاضای گزارش تخلف مرجع تالی گردد. این امر از این حیث واجد اهمیت …

ادامه مطلب

طلاق توافقی از جمله پرونده هايي است كه اگر چه در بادي امر، اداره و مختومه كردن آن ساده به نظر مي رسد اما واقعيت آن است كه اين پرونده، دارای ويژگي ها و خصايصی است كه بدون در نظر گرفتن آن نكات، ممكن است نتايجی حاصل شود كه آن نتايج نه تنها مطلوبيتی برای موكل ندارد بلكه ممكن است باعث ايجاد مسووليت انتظامی نيز برای وكيل دادگستری گردد.    در اين مورد بسته به اينكه زوجين مشتركاً برای انجام امر طلاق توافقی به وكيل مراجعه كرده باشند و يا زوجه، دارای وكالت تام الاختيار از زوج برای مطلقه كردن خويش …

ادامه مطلب

 در مواردی قصد داريم  با طرح دعوی حقوقی، وجه چک را علاوه بر صادر كننده از ظهرنويس يا ظهر نويسان نيز مطالبه نماييم ؛ ضروری است كه به نكته مهمي از حيث امكان طرف دعوی قرار دادن ظهرنويس يا ظهرنويسان توجه كنيم.ماده ٣١٥ قانون تجارت، دعوی عليه ظهرنويس ناقل را در صورتی قابل استماع می داند كه چک صادره ظرف ١٥ روز از سررسيد مطالبه و توسط بانک محال عليه برگشت شده باشد و چنانچه چک از نقطه ای به نقطه ديگر كشور صادر شده باشد؛ ظرف ٤٥ روز از سررسيد، وجه آن چک از بانک محال عليه مطالبه …

ادامه مطلب

 صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تصادف:در مواردی که فردی در اثر تصادف رانندگی فوت کرده و یا دچار آسیبهای جسمی شده و معذالک بواسطه فرار راننده متخلف و مآلاً عدم امکان شناسایی وی، امکان حصول نتیجه و دریافت دیه از مقصر حادثه وجود ندارد و معذالک اولیاء دم و یا حادثه دیده نیز پس از مراجعه مستقیم به صندوق تأمین خسارت های بدنی موفق به دریافت دیه مربوطه نشده باشند،  باید بدانیم که چه نوع دعوایی را باید به طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطرح نمائیم.در این گونه موارد بدیهی است که طرح شکایت کیفری به طرفیت صندوق …

ادامه مطلب
صفحات بعدی
logo-samandehi