موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا افت قیمت خودرو قابل مطالبه است..؟

در هنگام رانندگی در این روزه می بایست مواظب باشید چرا که در تصادفات بیمه ها فقط مبلغ خسارت را آن هم در موارد مالی تا سقف معین پرداخت می کنند و با توجه به وجود خودروهای لوکس و گران قیمت در این روزها در شهر چنانچه تصادف نمایید مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو خواهید بود.
برای مطالبه افت قیمت خودرو در وهله نخست می بایست از طریق شورای خل اختلاف اقدام به تامین دلیل با جلب نظر کارشناس نمایید و کارشناس میزان افت قیمت خودرو را مشخص نماید معمولا افت ماشین به خودروهای با کارکرد تا 5 سال تعلق می گیرد.
شرایط تعلق افت قیمت خودرو به گونه ای است که نباید خودروی شما رنگ داشته باشد ولی در هر صورت میزان افت قیمت خودرو با نظر کارشناس می باشد.
برای مطالبه افت قیمت خودرو می توانید با توجه به نظر کارشناس، دادخواست مطالبه افت قیمت خودرو را به شورای حل اختلاف تقدیم نمایید مگر اینکه افت خودرو شما بیش از 20 میلیون باشد که بایستی دادخواست مطالبه افت قیمت خودرو را به دادگاه تقدیم دارید.

logo-samandehi