موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

تخلف عدم ارجاع شکواییه

از جمله موارد مبتلابه عدم ارجاع شکواییه «عدم پذیرش شکواییه» توسط واحد ارجاع دادسرا است.
در بسیاری از موارد  پس از مراجعه به واحد ارجاع دادسرا با این ایراد از سوی معاون ارجاع مواجه میشوید که موضوع فاقد جنبه کیفری است و به این بهانه از ارجاع شکایت خودداری می شود، در چنین مواردی باید به دادیار محترم خاطر نشان نمود:
1- عدم پذیرش شکایت وفق ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان امتناع از انجام وظایف قانونی جرم انگاری شده است.
2- اظهار نظر در خصوص جرم نبودن عمل با توجه به بند ۹ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات «اظهار نظر ماهوی پیش از صدور رای» محسوب می شود و مرتکب به مجازات انتظامی درجه یک تا چهار محکوم می شود.
3- وفق بند ۵ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات « استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی» مشمول مجازات های درجه ۶ تا ۱۰ است.
4- مطابق بند الف ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، جز جهات قانونی شروع تعقیب است.
5- مطابق ماده ۶۹ قانون آیین  دادرسی کیفری، دادستان مکلف است شکایات کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.
6- مطابق مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص عدم وقوع جرم محتاج فرایند دادرسی، صدور قرار منع تعقیب و اظهار نظر دادستان است و نمی توان از ترتیبات مذکور عدول نموده و شفاهاً نسبت به جرم نبودن عمل اظهار نظر نمود.
در پایان چنانچه معاون ارجاع کماکان بر نظر خویش اصرار نمود، توصیه می گردد از ایشان درخواست نمایید تا کتباً نظر خویش را ذیل شکواییه مرقوم یا نسبت به صدور قرار منع تعقیب اقدام نماید.

logo-samandehi