موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

نحوه احتساب مواعد در ابلاغ الکترونیک

ملاک محاسبه مواعد بر مبنای ابلاغ قضایی سیستمی، تاریخ درج در سامانه ثنا می باشد و نه تاریخ رویت توسط طرفین یا وکلای آنها، بدین شکل که اگر ابلاغ الکترونیک به طور مثال در خصوص رأی قابل تجدیدنظر در مورخ 1396/06/01 در سیستم قرار گیرد و در مورخ 1396/06/05 مشاهده گردد، زمان 20 روز برای تجدیدنظر خواهی از 1396/06/01 شروع می شود.

logo-samandehi