موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

نحوه طرح دعوی به طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تصادف رانندگی

 صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تصادف:
در مواردی که فردی در اثر تصادف رانندگی فوت کرده و یا دچار آسیبهای جسمی شده و معذالک بواسطه فرار راننده متخلف و مآلاً عدم امکان شناسایی وی، امکان حصول نتیجه و دریافت دیه از مقصر حادثه وجود ندارد و معذالک اولیاء دم و یا حادثه دیده نیز پس از مراجعه مستقیم به صندوق تأمین خسارت های بدنی موفق به دریافت دیه مربوطه نشده باشند،  باید بدانیم که چه نوع دعوایی را باید به طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطرح نمائیم.
در این گونه موارد بدیهی است که طرح شکایت کیفری به طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی توجیهی نخواهد داشت؛ زیرا حسب مقررات حاکم بر صندوق، این صندوق صرفاً عهده دار تأمین خسارت‌ های بدنی به عنوان مسئول جبران خسارت و زیان وارده به زیان دیده است و این تکلیف قانونی به پرداخت خسارت در موارد خاص، به معنی مقصر بودن صندوق در وقوع حادثه نیست تا امکان طرح شکایت کیفری به طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی وجود داشته باشد، فلذا طرح دعوی کیفری به طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی و مدیران آن فاقد وجاهت قانونی است.
از این رو برای مطالبه دیه ناشی از تصادفاتی که مقصر آن متواری و غیرقابل شناسایی است؛ صرفاً می توان نسبت به تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی و الزام آن به ایفای تلکیف قانونی دایر بر پرداخت دیه شرعی و قانونی اقدام کرد و از این رو طرح هر دعوی دیگری در غیر از دادگاه های حقوقی ذی صلاح نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

logo-samandehi