موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

نظارت انتظامی مراجع قضایی عالی نسبت به مراجع تالی

بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات، عدم نظارت مراجع قضایی بر مراجع تالی و دادستان بر دادیار و بازپرس، از حیث دادن تعلیمات لازم و اعلام تخلفات را تخلف انتظامی تلقی نموده و مجازات انتظامی درجه یک تا چهار برای آن پیش ‌بینی نموده است.

در موارد بسیاری مرجع تحقیق یا دادگاه بدوی در روند رسیدگی مرتکب تخلفات انتظامی گردیده و بعضی از این تخلفات سبب نقض جدی حقوق موکل می‌گردد. فلذا توصیه می ‌گردد در چنین مواردی ضمن لایحه اعتراضی، از مرجع عالی تقاضای گزارش تخلف مرجع تالی گردد.

این امر از این حیث واجد اهمیت است که:

اولاً سبب دقت بیشتر قاضی دادگاه تجدیدنظر یا دادستان در رسیدگی گردیده و احیاناً مانع تکرار تخلف می‌گردد.

ثانیاً در صورت عودت پرونده به مرجع تالی جهت رسیدگی مقام مربوطه احیاناً سعی در جبران خطای پیشین و اداره قانونی دادرسی خواهد نمود.

ثالثاً گزارش تخلفات انتظامی از سوی مقامات قضایی قطعاً مؤثرتر از طرح شکایت از سوی اصحاب دعویست.

لیکن باید در نظر داشت بهتر است تخلفات انتظامی مستندا و مستدلاً در لایحه دفاعیه درج گردیده و از اعلام عناوینی کلی، چون خروج از بی‌طرفی یا نقض قوانین موضوعه، بدون استدلال و مستندسازی کافی خودداری گردد.

logo-samandehi