موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

وکالت دعاوی قراردادها

وکالت دعاوی قراردادها

با گسترش روابط اقتصادی، بازرگانی و تجاری، مراودات بین  بازرگان، تجار و اشخاص حقوقی مشغول به انواع فعالیت های اقتصادی، شکل تازه ای به خود گرفته است.
روابط تجاری از سادگی پیشیین خود خارج شده و در پیچیده ترین وضعیت به سر میبرند. عقود بین بازرگانان و تجار و شرکتها، دیگر با کلام و شفاها منعقد نمیگردد. مناسبات اشخاص حتی ساده ترین آنها به وسیله قراردادها انجام میگردد. قراردادهایی که هر طرف سعی دارد در آن کفه ترازو را به سمت خویش سنگین تر نماید.
تعیین موضوع قرارداد به صورت دقیق، تعهدات، شرایط فسخ، شروط ضمن عقد، خیارات و غیره در متن قرارداد موارد بسیار مهمی هستند که قصور در تعیین یا عدم تعیین آنها می تواند موجب ورود ضررهای هنگفت به اشخاص گردد.
همچنین وصول مطالبات، پاسخگویی به دعاوی احتمالی مطروحه، تنظیم قراردادهای خاص به جهت استخدام  پرسنل، مراودات حقوقی بین المللی، تصمیم برای پیوستن به قراردادهای جمعی و غیره، لزوم وجود تیم حقوقی خبره، متخصص، متعهد و کارکشته را در کنار هر شرکت یا بازرگان موفقی تبیین می کند.
گروه وکلای نستوه مفتخر است که با دارا بودن قویترین تیم از متخصص ترین وکلای دادگستری  در حیطه  قراردادها، امور ثبتی، مالیاتی، مطالبات، امور حقوقی  داخلی و خارجی، امور کیفری، آماده ارایه مشاوره، تنظیم قراردادهای کاملا تخصصی داخلی و خارجی، و وکالت در تمامی دعاوی می باشد.

logo-samandehi